תורת חכם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות

קוד: ביאור:משלי יג14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יג14: "תּוֹרַת חָכָם - מְקוֹר חַיִּים, לָסוּר מִמֹּקְשֵׁי מָוֶת

החכם מלמד תורה מסודרת שיטתית וכללית, ולימוד זה הוא מקור חיים, כי הוא מאפשר ללומדים לא רק לפתור בעיות נקודתיות בהווה אלא גם לסור ממוקשי מוות בעתיד.

/ התורה שמלמד המורה החכם מחוברת אל ה', שהוא מקור חיים; לכל פרט בתורתו יש מקור, ולכן הלימוד שלו מחיה את הנשמה; וכך הוא סר (מתרחק) מהמוקשים (הסכנות והמכשולים) ההופכים את הלימוד ל"מת" ומיובש.

סגולות

כפרי אחד נסע לטייל בעיר הגדולה. כשהיה צמא, שאל את אחד מהעוברים ושבים "איפה כאן באר המים?" צחק ההלך ואמר לו "אין כאן בארות, יש ברזים. הנה, ברזיה ציבורית, פתח את הברז ויצאו מים". הכפרי פתח את הברז ואכן - הפלא ופלא - יצאו מים! התלהב הכפרי, הלך לחנות הקרובה וביקש לקנות 100 ברזים. "אני אמכור את הברזים לכל תושבי הכפר, ויותר לא נצטרך לשאוב מים מהבאר!" חשב הכפרי. כשהגיע לכפרו, הזמין את כל התושבים לביתו כדי להדגים להם את ההמצאה המופלאה. סובב את הברז, אבל... אף טיפת מים לא יצאה! ניסה ברז אחר, ועוד ברז, וכולם לא עבדו! הכפרי התבייש והצטער, נסע בחזרה לעיר ואמר למוכר: "מה עשית! מכרת לי ברזים מקולקלים!" אמר לו המוכר: "האם חיברת את הברז לצינור?"...

סיפור זה הוא משל ללימוד תורה. ישנם מוסדות חינוך שבהם לומדים תורה, אבל הלימוד הוא מת ויבש. לומדים הרבה חוקים וכללים, אבל לא לומדים מה המשמעות שלהם. לומדים הרבה רעיונות שכליים, אבל הם לא מחוברים לרגש. לומדים הרבה תורה, אבל לא מחוברים אל ה'. כדי שהלימוד יהיה משמעותי, וירווה את צמאונם של הלומדים, הוא חייב להיות מחובר למקור. ולכן:

תורת חכם - התורה שמלמד המורה החכם - היא מקור חיים:

הקבלות

תורת חכם -

תורה היא אוסף מסודר של חוקים וכללים. זה כשרונו של החכם, היודע ללמד: כשהוא נתקל בבעיה, הוא לא מסתפק בפתרון נקודתי, אלא מנסה להציע תורה שלמה שתפתור את הבעיה ממקורה: "תורה הוא הלימוד הערוך בכל... חכם, שקבל כל חקי החכמה, ילמדנה בלימוד ערוך, ויודיע כל הכללים והפרטים" (מלבי"ם). כך הוא עוזר לתלמידיו, לא רק לפתור את הבעיה הנקודתית, אלא גם לסור ממוקשי מוות בעתיד.

לעומתו, הצדיק הוא איש-המעשה - הוא ממחיש ומבצע את עקרונות הצדק בפועל, בכל מקרה לגופו; ראו צדיק לעומת חכם,

מקור חיים -

הנביא ירמיהו התריע על כך שבני ישראל עוזבים את ה', שהוא מקור מים חיים:

זאת, למרות שבזמנו היו אנשים שלמדו תורה וקראו לעצמם חכמים:

ירמיהו קורא להם בזלזול תופשי התורה. הם אמנם מלמדים תורה, אבל הם לא חכמים, כי הם לא מחברים את התורה אל מקורה - אל מקור מים חיים - אל ה'; הם מלמדים את התורה כעניין שכלי ולא כדבר ה'.

בניגוד לתופשי התורה,  החכם בפסוקנו מלמד תורה המחוברת אל ה', שהוא מקור חיים, תהלים לו10: "כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים, בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר" (פירוט). הוא מלמד את תלמידיו איך להתעלות עד ה' ולהתחבר אליו, ואז לרדת עד למציאות החומרית בעולם הזה וליישם את מה שלמדו, לסור ממוקשי מוות.

ראו פסוקים נוספים על  מקור ומקור חיים.

מוקשי מוות -

"תורת חכם מקור חיים - שהיא מלמדתו לסור ממוקשי מות" (רש"י).

אחד המוקשים העיקריים שנזכרו בספר משלי הוא הריב, ואחד הכישורים העיקריים של החכם בספר משלי הוא להרגיע מריבות (פירוט).

ראו פסוקים נוספים על מוקש.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: חכמים, נקראו חיים, שנאמר: תורת חכם מקור חיים. צדיקים, שנאמר: פרי צדיק עץ חיים. גן עדן, שנאמר: ועץ החיים בתוך הגן. מים, שנאמר: מים חיים. ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק ארבעה ושלושים: חכם נקרא חיים שנאמר: (משלי יג) "תורת חכם מקור חיים ". מים נקראו חייםשנאמר: (זכריה יד) "ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים": ... (cache)
 • Sefer Nashim - ספר נשים - Mishneh Torah (Hebrew): תורת חכם, מקור חיים --לסור, ממוקשי מוות (משלי יג,יד). ספר רביעי והוא ספר נשים. הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות ייבום וחליצה, ... (cache)
 • נכנס למאיר לארץ: כי כאשר תהיה תורתנו תורת אמת - היא תתגלה בשלמותה גם בתור " תורת חכם - מקור חיים ", כמעיין המתגבר ונובע ממקור נאמן אשר לא יכזבו מימיו, והנחל היוצא מן המקדש לא ... (cache)
 • תיקוני זהר - תקונא שתין ושיתא - ספר הזוהר | הזוהר היומי | הזוהר הקדוש: ... באסור והתר ועבר על מימרא דמאריה דאם הוה נטיר דלא עבר על מימרא דמאריה ולקח גם מעץ החיים דאתמר בה תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מות עץ חיים היא למחזיקים ... (cache)
 • פרשת ויגש- מהו מוות ואיך נכון להתייחס אליו -: זו התורה האמיתית של האדם (תהלים י"ג, י"ד) "תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מות". איך עושים זאת, איך נצלים ממוקשים? התשובה הבדוקה, עוצרים את פיצוץ המוקש ... (cache)
 • תרבות ומורשת יהדות מרוקו -> התנאים והכתובה בין הקדוש ברוך הוא...: 16 מאי 2010 ... תורת חכם מקור חיים, תחיי את ובָנַיְכי הרופא לכל תחלואָיכי הגואל מִשַחַת חַיָיְכִי וצביאַת כַּלָתָא דָא וֵהֲוַת לֵיהּ ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - שיר השירים: דבר אחר גן נעול אחותי כלה זו התורה שהיתה נעולה עד שבא משה ופתחה תורת חכם מקור חיים: שלחיך פרדס רמונים. שכן הוא אומר בתי שלחים היו מקיפין לירושלים וכל אחד ... (cache)
 • מאמרים בנושא רווחים: "הון מהבל ימעט, וקבץ על יד ירבה. תוחלת ממשכה מחלה לב, ועץ חיים תאוה באה. בז לדבר יחבל לו, וירא מצוה הוא ישלם. תורת חכם מקור חיים,... (cache)
 • ביאור עשר ספירות: וכתיב והחכמה מאין תמצא, וכתיב אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, וכתיב והחכמה תחיה בעליה, וכתיב תורת חכם מקור חיים, וכתי' ראשית חכמה יראת ה': ... (cache)
 • משלי: יד תורת חכם, מקור חיים -- לסור, ממוקשי מוות. טו שכל-טוב, ייתן-חן; ודרך בוגדים איתן. טז כל-ערום, יעשה בדעת; וכסיל, יפרוש איוולת. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - יחזקאל: חכמים נקראו חיים שנאמר תורת חכם מקור חיים. צדיקים שנאמר פרי צדיק עץ חיים. גן עדן שנאמר ועץ החיים בתוך הגן. מים שנאמר מים חיים. ארץ ישראל שנאמר ונתתי צבי ... (cache)
 • רא"ש מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa: ... מעדן להשקות את הגן תא חזי כמה נהרות אינון משניין דא מן דא אית נהר ואית נהר אית נהר מנהורא דלעילא דאתקרי נהרא דמיא דאורייתא דאתמר בה תורת חכם מקור חיים ... (cache)
 • חכמ: ... ביטוי בעל תפקיד: מוכיח חכם. חכמים מותחים ביקורת באופן שמייפה את השומע. ביטוי בעל תפקיד: מלך חכם. מש כ 26. ביטוי מופשט: תורת חכם. תורת חכם מקור חיים ... (cache)
 • יששכר וזבולון: בעצמם תורת חכם מקור חיים שאין חיים זילתי בהיות. גוף ונפש ביתד וזהו ברור לאשר נגע אלהים בקרבם. והענין ברמז אגיד לך וכיף עוד שם וזל והאמת ... (cache)
 • ר' חיים בן עטר: יג יד) תורת חכם מקור חיים , ולצדיקים הנקראים. חיים דכתיב (דברים ד ד) ואתם הדבקים וגו חיים. כולכם. מכאן גם יובן הביטוי החוזר פעמים רבות אצל אור ... (cache)
 • New HebrewBooks.org Titles for Iyar 5771 (#2): תורת חכם מקור חיים, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק,, זכרון מאיר. תורת מהרי"ם על התורה - ספר במדבר, דושינסקיא, ישראל משה, ירושלים, תשסה ... (cache)

תגובות