עושק דל - חירף עושהו, ומכבדו - חונן אביון

קוד: ביאור:משלי יד31 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יד31: "עֹשֵׁק דַּל - חֵרֵף עֹשֵׂהוּ; וּמְכַבְּדוֹ - חֹנֵן אֶבְיוֹן"

מי שעושק אדם דל (חלש ועני), מנצל את חולשתו ואינו משלם לו תשלום שמגיע לו - מחרף ומבזה את ה' אשר עשה וברא אותו;   ולעומתו -

מי שנותן מתנת- חינם לאביון, מעבר למה שמגיע לו - מכבד את ה'.

עצות

"מי שפוגע בשכבות החלשות - יש לו עסק איתי!" אמר ה':

עושק = מחזיק ברשותו רכוש שעליו לתת לזולת;   דל הוא אדם חלש המתקשה להגן על זכויותיו;   עושק דל הוא אדם המנצל את חולשתו של הזולת כדי למנוע ממנו את המגיע לו. זה יכול להיות, למשל:

חרף = ביזה (מלשון חֶרְפָּה);   עושהו = ה', שברא את כל בני האדם וביניהם גם את האיש הדל;   ה', שברא עולם שיש בו עניים ועשירים.

העובדה שה' עשה את העניים מורידה מהעניים חלק מהאחריות למצבם (ראו מי עשה את העוני?), אבל היא גם יכולה להוביל למסקנה שאסור לעזור להם, שהרי אם ה' עשה אותם עניים הוא בוודאי רוצה שיישארו כך. עמדה זו הושמעה באופן חריף ביותר על-ידי תומאס רוברט מאלתוס (Thomas Robert Malthus), כומר אנגליקני שחי לפני כ-200 שנה בבריטניה, והשפיע מאד על ההגות המערבית בתחומי המדיניות, הכלכלה והדמוגרפיה. הוא טען שהמדינה צריכה לבטל לגמרי את כל הסיוע לעניים (שהיה באותה תקופה מצומצם ביותר, וכלל תמיכה מינימלית ליתומים ולנכים), ולאפשר לעניים למות ברעב. הוא ראה בכך פתרון לגידול בצפיפות האוכלוסיה. לטענתו: "העניים צריכים ללמוד שחוקי הטבע, שהם חוקי האל, גזרו עליהם לסבול כעונש על כך שלא צייתו לתוכחות החוזרות ונשנות שלהם; שאין להם כל זכות לתבוע מהחברה אפילו את הכמות הקטנה ביותר של מזון, מעבר למה שהעבודה שלהם מאפשרת להם לרכוש". מעבר לכך, הוא שאף "לרסן את הידיים הנדיבות (של תורמים פרטיים) מלעזור לאנשים במצוקה, באופן המעודד עצלות ואי-ראיית-הנולד אצל אחרים" (An Essay on the Principles of Population, 1817). ניתן למצוא דעות דומות (אם כי פחות קיצוניות) אצל הוגי דעות רבים וגם אצל אנשים פשוטים במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 (לסקירה ראו Richard Perlman, The Economics of Poverty, University of Wisconsin-Milwaukee, McGraw-Hill 1976).

בניגוד גמור לעמדה אכזרית זו, אומר הפסוק שלנו "ומכבדו - חונן אביון". חונן = נותן מתנת חינם;   אביון = עני מרוד, שרוצה (אובה) כל דבר כי אין לו כלום;   ומכבדו חונן אביון = אדם שנותן מתנת חינם לאביון מביא כבוד לה'.

הסבר לרעיון זה ניתן למצוא בדברי רבי עקיבא בויכוחו עם טורנוסרופוס הרשע:

כל בני האדם הם בניו של ה', וגם אם ה' עושה חלק מהם עניים, הוא עדיין מעוניין שבני אדם אחרים יעזרו להם ויקלו על עוניים.

מעבר לכך, ייתכן שה' ברא עולם שיש בו עושר ועוני בדיוק למטרה זו, כדי לתת לעשירים הזדמנות לעזור לעניים, וליצור חברה אנושית מלוכדת, שבה אנשים תלויים זה בזה וקשורים זה לזה בקשרים של חסד ועזרה הדדית. ה' רצה לברוא עולם שיש בו זרימה של שפע מאדם לאדם, ולכן ברא אנשים מסויימים עם מחסור ואנשים מסויימים עם עודף. מי שמעביר חלק מהעודף שלו לאנשים שחסר להם, מכבד את ה' כי הוא מקיים את המטרה שלשמה עשה ה' את העושר והעוני.

אדם שעושק דל פוגע לא רק בדל אלא גם בה' - הוא כאילו מחרף ומבזה את ה' שעשה את הדל ואת דלותו, וזאת מכמה סיבות:

ומצד שני, אדם הנותן מתנת חינם לאביון מביא כבוד לה':

דקויות

מבנה הפסוק הוא ניגודי-כיאסטי:
  • התחלת הצלע הראשונה מנוגדת לסוף הצלע האחרונה: ההיפך של עושק דל, שאינו נותן לדל את המגיע לו, הוא חונן אביון, שנותן לאביון יותר ממה שמגיע לו.
  • סוף הצלע הראשונה מנוגד לתחילת הצלע האחרונה: ההיפך של חרף עושהו, הפוגע בכבודו, הוא מכבדו.
בתלמוד דרשו את הפסוק מכבדו חונן אביון על האביון הגדול ביותר שיכול להיות - אדם מת: "כל הרואה המת ואינו מלַוהו - עובר משום '[לועג לרש] חרף עשהו '; ואם הלוהו מה שכרו?... ומכבדו חונן אביון" (בבלי ברכות יח א)

הקבלות

הביטוי עושק דל נמצא גם ב משלי כח3: "גֶּבֶר רָשׁ וְעֹשֵׁק דַּלִּים - מָטָר סֹחֵף וְאֵין לָחֶם" (פירוט)

הביטוי חרף עושהו נמצא גם ב משלי יז5: "לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ, שָׂמֵחַ לְאֵיד לֹא יִנָּקֶה" (פירוט; ראו גם מלבי"ם על משלי יז ה).

בפרק ג נאמר שיש לכבד את ה' על-ידי נתינת רכוש, משלי ג9: "כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ, וּמֵרֵאשִׁית כָּל תְּבוּאָתֶךָ" (פירוט); בפסוק שלנו נאמר בפרט, שכדי לכבד את ה' ברכוש יש לתת מתנות-חינם לאביונים.

תגובות