לשמוע את האמת מתוך השקר

קוד: ביאור:משלי כא28 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כא28: "עֵד כְּזָבִים יֹאבֵד, וְאִישׁ שׁוֹמֵעַ לָנֶצַח יְדַבֵּר"

עד האומר כזבים (סותר את עצמו) יאבד, כי כולם יבינו שהוא עד שקר;   ולכן איש אשר שומע עדות וחושד שהיא שקרית, ידבר עם העד ויחקור אותו לנצח (ללא הגבלת זמן), עד שהעד יסתור את עצמו, והשקר ייחשף.

עצות

כדי שיהיה אפשר לעשות משפט צדק, יש לאפשר לשופט לחקור את העדים בלי הגבלת זמן, אם הוא חושב שיש צורך בכך:

כזב = חוסר עקביות, כמו "נחל אכזב";   עד כזבים = עד שאומר כזבים, אינו מתמיד בעדות אחת אלא משנה את גרסתו בכל פעם;   יאבד = כולם מבינים שהוא עד שקר ואינם מקבלים את דבריו, וסופו שיאבד את מעמדו כעד, יאבד את חירותו וישב בכלא.

שומע = מבין;   איש שומע = איש שמבין בחכמתו שהעד שמעיד עכשיו הוא עד שקר, למרות שהעד עדיין לא סתר את עצמו;  לנצח = בלי הגבלת זמן, כמה שצריך;   ידבר = יחקור את העד וידבר עמו על עניינים שונים, עד שיגרום לו להתבלבל ולסתור את עצמו, וכך יחשוף ויוכיח לכולם שהוא עד שקר.

רעיון דומה נמצא בפסוק הבא, משלי כא29: "הֵעֵז אִישׁ רָשָׁע בְּפָנָיו וְיָשָׁר הוּא יכין[יָבִין] דרכיו[דַּרְכּוֹ]" (פירוט): העד הרשע הוא עז-פנים, חצוף; הוא אינו מתבייש לשקר אפילו בפניו של יריבו. אך האדם הישר צריך להבין את דרכו של הרשע ולחקור אותו באופן שיחשוף את שקריו (פירושים נוספים). המסר משני הפסוקים הסמוכים הוא: לא לוותר במשפט, לחקור עד שהאמת יוצאת לאור.

הקבלות

אחת הדרכים לחשוף את האמת במשפט היא לשאול את העד סדרה של שאלות שוב ושוב, בסדר שונה, כדי לבלבל אותו ולגרום לו לסתור את עצמו: "מצות עשה לדרוש העדים, ולחקור אותן, ולהרבות בשאילתן; ומדקדקין עליהן, ומסיעין אותן מעניין לעניין בעת השאילה, כדי שישתוקו או יחזרו בהן, אם יש בעדותן דופי; שנאמר (דברים יג15) "ודרשת וחקרת ושאלת היטב "" (רמב"ם הלכות עדות א ד).

בפרק י נאמר, שעד צדיק יצליח לשמור על גירסה אחידה גם כשחוקרים אותו שוב ושוב, משלי י32: "שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצוֹן וּפִי רְשָׁעִים תַּהְפֻּכוֹת" (פירוט): שפתיו של העד הצדיק יידעו מה הוא רוצה להגיד ויצליחו לבטא את רצונו גם בחקירה מתמשכת ומבלבלת, אך פיהם של עדים רשעים יתהפך ויתבלבל ויחשוף את שקריהם בסופו של דבר.

דרך נוספת לבחון את העדים היא להביאם להתרגשות, משלי יב19: "שְׂפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד, וְעַד אַרְגִּיעָה לְשׁוֹן שָׁקֶר" (פירוט): אדם דובר אמת יצליח לשמור על גרסתו לעד, אך אדם שמשקר יצליח לשמור על גרסתו רק כל עוד הוא רגוע, רק עד שמביאים אותו להתרגשות; ההתרגשות תגרום לו להתבלבל ולסתור את עצמו.

דקויות

1. לא פעם אני מקבל בדואל הודעת-שרשרת ישנה, שרוב האנשים כבר יודעים שהיא שקרית - פרט, אולי, לאדם התמים ששלח אותה, שכנראה קיבל אותה בדואל והחליט שזה חשוב להעביר אותה הלאה.

לפי חלק מהפירושים, הפסוק שלנו רומז לתופעה זו: "עד כזבים יאבד, ואיש שומע לנצח ידבר... עם כי יאבד העד ההוא בעבור עונש כזביו, הנה דבריו לא נאבדו להשכח מן הלב, כי כל איש השומע דברו יספרם עד עולם בחשבו כי אמת הוא" (מצודת דוד); שמועות שקריות ממשיכות להתפשט במשך זמן רב לאחר שהעד שהמציא אותן כבר אבד. הכלל "לשקר אין רגליים" (רש"י על משלי יב19)כנראה לא כל כך נכון בימינו, בעידן התקשורת ההמונית והתפוצצות המידע; בימינו הכלל הוא אחר - "אם תחזור על שקר מספיק פעמים, אנשים יתחילו לחשוב שהוא אמת".

והמסקנה: לפני שלוחצים על "העבר" (Forward), כדאי לבדוק אם המכתב בכלל רלבנטי, למשל על-ידי חיפוש באינטרנט באחד האתרים המתמחים בזיהוי מכתבי שרשרת שגויים.

2. אפשר לדרוש את החצי השני של הפסוק, "ואיש שומע לנצח ידבר", על שיחה שבה צד אחד שומע והצד השני לא. האיש ששומע, חושב שגם השני שומע, ולכן הוא לנצח ידבר, הוא מדבר בלי סוף, ואינו מודע לכך שהזולת אינו שומע אותו.

דוגמה מוחשית למצב זה היא שיחת טלפון, כאשר יש הפרעות באחד הצדדים של הקו. דוגמה נפוצה יותר היא שיחה פנים אל פנים, כאשר אחד הצדדים עייף או לא מרוכז, אבל הצד השני מלא מרץ ומדבר בלי סוף, ואינו שם לב שהדברים שלו נופלים על אוזניים אטומות.

3. עד כזבים ישנו לא רק בבית המשפט אלא גם בתוך הנפש. ישנם אנשים שמכזבים, משקרים לעצמם, כדי להציג תדמית מכובדת כלפי חוץ, מתוך אינטרס כלשהו.

הצורך להגן על האינטרס שלו גורם לאדם לדבר כזבים, אך הרצון להיות טבעי ואמיתי גורם לו בסופו של דבר להגיד דברים הסותרים את הכזבים שלו ולאבד את העקביות. עד כזבים יאבד = העדות הבלתי-עקבית של האדם על עצמו תאבד בסופו של דבר. לפעמים, אדם חיצוני (חבר או מטפל) יכול לקדם את התהליך בכך שהוא שומע את דבריו ומדבר איתו בסבלנות, עד שהאדם עצמו מבין שהוא משקר לעצמו, וכך הוא מנצח את השקר (אראל, בהשראת דרשה של גליה).

דרך הדרש / ע"פ גליה

עד = תפקידו לראות ולדווח מה שהוא ראה באמת; כזבים = מאכזב את השומעים ומטשטש את האמת בגלל אינטרס.

עד כזבים מאכזב גם את עצמו, בכך שהוא מטשטש את האמת הוא מועל בתפקידו כ"עד", ולכן הוא יאבד = מאבד חלק מנשמתו האלוקית (י אבד - האות י מסמלת את שם ה') עד כזבים יוכל להגיע רק עַד ה', ולא אליו.

איש = דרגה נשמתית מסויימת, "אישיות". אדם בעל דרגה של "איש" מסוגל לגעת בנפש האלוקית שלו ולהגיד לעצמו את האמת, ומתוך כך מסוגל גם לגעת בנפש האלוקית של זולתו, ולדלות את האמת גם מ"עד כזבים". כדי לעשות זאת הוא מפתח בעצמו את היכולת להיות -

איש שומע = מפתח יכולת הקשבה, יכולת לקלוט בעדינות מי משקר ומי לא.

איש מציין גם את ה איש טבעי שבתוך עד הכזבים, האישיות האמיתית שלו. האיש השומע מעורר את האיש הטבעי שקיים בעד הכזבים, בכך שהוא מקשיב לו, מדובב אותו, וחושף את הסתירות הפנימיות בדבריו.

נצח = אינסוף;

לנצח ידבר = דברים שאדם אומר עשויים להיזכר לנצח: מי שאומר דברים טובים, שמו הטוב עשוי להיזכר לנצח ("טוב שם משמן טוב"), ומי שאומר דברים רעים, או אפילו מאכזב ומתנהג בצורה פחות טובה ממה שמצפים ממנו על-פי דרגתו, כשלונו עשוי להיזכר לגנאי לנצח (שהרי "ה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערה").

נצח = גם מלשון ניצחון;

לנצח ידבר = החוקר מצליח לנצח את עד הכזבים, בכך שהוא מחלק את הדיבור שלו לרבדים. מתוך הקשבה מעמיקה לכל הרבדים שבדבריו של העד, הוא הופך את החקירה למעין ויכוח, ובסופו של דבר מצליח לנצח ולדלות את האמת.

שומע לנצח = האיש השומע מסוגל לנצח את עצמו, לשים את עצמו בצד ולהקשיב לזולת, וכך מסוגל גם לנצח את עד-הכזבים ולחשוף את האמת; הוא מתחבר לנצח, לאינסוף (= הקב"ה), והמטרה של השמיעה היא לחבר גם את הזולת לנצח.

לנצח ידבר = האיש השומע גורם לעד הכזבים לדבר לנצח (כלומר, הרבה מאד), עד שהדברים שלו סותרים את עצמם. הוא מקשיב לכל הרבדים הנסתרים בדבריו וכך מצליח לנצח אותו ולחשוף את הכזב.

ידבר = י דבר; האות י מסמלת את שם ה'. כוח הדיבור שבאדם בא מהנפש האלוקית שה' נתן בו. רק מי שמדבר לשם ה', יוכל לדבר לנצח.


תגובות