העז איש רשע בפניו, וישר הוא יבין דרכו

קוד: ביאור:משלי כא29 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כא29: "הֵעֵז אִישׁ רָשָׁע בְּפָנָיו, וְיָשָׁר הוּא יכין[יָבִין] דרכיו[דַּרְכּוֹ]" (פירוט)

איש רשע אינו מתחשב ברגשות הזולת, ומעז להגיד לזולת דברים פוגעים בפניו;   אולם איש ישר מתבונן ומבין את התוצאות של דרכיו, ונמנע ממעשים שיפגעו ברגשות הזולת.

עצות

האם כדאי להגיד לזולת את כל מה שאנחנו חושבים עליו "בפרצוף"? על-פי ספר משלי, כנראה שלא:

עז פנים = חצוף, עושה מעשים הפוגעים בזולת בלי להתבייש או להרגיש צער;   רשע = הפוגע בזולת במזיד;   העז איש רשע בפניו = איש רשע מעז ואומר לרעהו את כל מה שהוא חושב עליו בפניו.

ישר = איש שלום, הנזהר שלא לפגוע;   מבין = מסיק מסקנות, מנתח את התוצאות מהתנהגותו;   וישר הוא יבין דרכו = אדם ישר מנתח את התוצאות מהתנהגותו, ולפני שהוא אומר או פועל, הוא חושב היטב, האם הדברים עלולים לגרום צער או נזק.

אין להסיק מכאן שצריך לשקר, אלא שלפעמים עדיף לשתוק כדי לא להגיד לזולת דבר שעלול לפגוע בו.

דקויות

1. יש מפרשים, שהפנים מציינים כעס, והפסוק מלמדנו, שהרשע נעשה עז וחצוף בשעת כעסו, אבל הישר שולט בעצמו, מתבונן בדרכיו ונוהג בהגיון גם בשעת הכעס.
 • אולם, לפי זה לא ברור מדוע הפסוק מדבר דווקא על רשע, והרי לא רק הרשע נעשה עז בשעת כעסו, אלא כל אדם שאינו חכם (למשל אויל, כסיל).
ייתכן שהחצי הראשון מתאר את עזותו = חוצפתו של הרשע, שמסוגל לשקר בפנים, כהמשך לפסוק הקודם - פסוק 28 - שדיבר על "עד כזבים". ראו גם העז פניו = שיקר או הזיק בלי להביע בושה או צער. לפי זה ניתן לפרש את החצי השני בכמה דרכים -

2. האדם הישר הוא עקבי - הוא מבין בליבו את הדרך שהוא הולך בה בדיבורו, ואומר רק דברים שהוא מבין שהם אמת (רלב"ג);

 • אולם, לפי זה לא ברור הניגוד בין העז לבין יבין; והרי גם אדם שמבין את הדרך האמיתית יכול להעז פניו ולשקר, וגם אדם שאינו מבין יכול להיות עניו ולא להעז לדבר על נושאים שאינו מבין בהם.

3.השופט הישר מבין את דרכו של הרשע - מכיר את כל ה'טריקים' שהרשע משתמש בהם כדי להסתיר את שקריו, ומצליח לחשוף אותם (רבי יונה גירונדי), וכמו שכתוב בפסוק הקודם - "ואיש שומע - לנצח ידבר" (פירוט); ואפשר גם לפרש שהשופט הישר מבין את הדרך האמיתית, ואינו מושפע משקריו החצופים של הרשע (מלבי"ם);

 • אולם, אם הכוונה לשופט, לא ברור מדוע מדברים דווקא על שופט ישר - היה מתאים יותר להזכיר שופט חכם או נבון או ערום.
  • ייתכן ששופט ישר הוא שופט שאוהב לעשות פשרות (ראו צדק - משפט - מישרים), והפסוק בא להדגיש, שגם שופט ישר, לא יעשה פשרה לפני שיבין את דרכו של הרשע; כי ייתכן שהרשע מתחכם ומציג עובדות שקריות ודרישות מוגזמות, כדי שה"פשרה" למעשה תתן לו את כל מה שהוא רוצה.

4. חכמי המדרש למדו מכאן, שאדם עז-פנים הוא רשע: "ארבעה נקראו רשעים:... ומי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש לפני מי שגדול הימנו..." (במדבר רבה יח יב, וכן אורחות צדיקים שער העזות, ורמ"ד וואלי על הפסוק); ואף מותר להגיד לו את זה: "כל אדם שיש לו עזות פנים - מותר לקרותו רשע, שנאמר העז איש רשע בפניו" (רבה בר רב הונא, בבלי תענית ז:). כדוגמה לרשע עז-פנים הביאו את זמרי בן סלוא, שהעז לקחת אשה נכריה לעיני משה וכל ישראל, במדבר כה6: "וְהִנֵּה אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּא, וַיַּקְרֵב אֶל אֶחָיו אֶת הַמִּדְיָנִית, לְעֵינֵי מֹשֶׁה וּלְעֵינֵי כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וְהֵמָּה בֹכִים פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד"; ולפי זה, הישר הוא פינחס, שהבין את דרכו והצליח לנצח את העזות שלו: "העז איש רשע בפניו - זה זמרי, וישר הוא יבין דרכו - זה פנחס" (שמות רבה לג ה)

הקבלות

שיעורי בית לקוראים: המילים "העז" ו"יכין" מזכירות את שני עמודי המקדש - יכין ובועז (מלכים א ז21) "וַיָּקֶם אֶת הָעַמֻּדִים לְאֻלָם הַהֵיכָל וַיָּקֶם אֶת הָעַמּוּד הַיְמָנִי וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ יָכִין וַיָּקֶם אֶת הָעַמּוּד הַשְּׂמָאלִי וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ בֹּעַז" (מטמונית למשפחות סופרים).מה מלמדת הקבלה זו על פירוש הפסוק?

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • איוב מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 5 | Responsa: ושם היה אדם רשע טיטוס בן אשתו של אספסיאנוס (עז פנים) [העז פניו] ונכנס לקיים עליו העז איש רשע בפניו (משלי כ"א כ"ט) ולא עוד אלא שנטל את הסייף וגדר את הפרוכת לקיים עליו [מה] ... (cache)
 • בס"ד, יום ראשון טו תמוז ה'תשס"ד: ושלמה צווח: העז איש רשע בפניו ". זמרי, בן שבט שמעון שבט התהו, עושה מעשה של עזות פנים בלתי רגילה, הוא אוחז בכזבי ולעיני כל מתריס כנגד משה רבנו. זמרי ומשה נציגי השבט השני ... (cache)
 • מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa: מאי טעמא דר' יהודה, דכתיב העז איש רשע בפניו, כיון דמעיז פנים נקרא רשע, ורשע לגיהנם. ולר' יהודה עשה תשובה מאי, אמר לך אין לעז פנים תשובה. בוש פנים לגן עדן, תאנא כל מי שיש לו ... (cache)
 • מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מצורע סימן ג: ... (יר' ו:טו), וכל שיש בו עזות מצח היא מעידה עליו, שנאמר העז איש רשע בפניו (מש' כא:כט), ואומר הכרת פניהם ענתה בם (יש' ג:ט), לפיכך ראוי לאדם להתנהג עצמו בשפלות ובענוה אז יצלח. ... (cache)
 • באורי אגדות מכות כב: מלקין אותו שתי ידות מלאחריו ואחת מלפניו, כי כל חוטא פונה עורף אל השכינה, ועושה עין של מעלה כאילו אינו רואה, ויש לך חוטא שמעיז פניו נגד ה' כמ"ש " העז איש רשע בפניו" (משלי כא, ... (cache)
 • יחסי דתיים וחילוניים - לאור ההלכה / הרב נתן צבי פרידמן: ... אבל בפנים לא יראה עזות, וז"ש: אבל הוא היה אומר עז פנים לגיהנם, כמ"ש העז איש רשע בפניו, אבל בושת הפנים, היינו שעל הפנים מונח בושה, והעזות טמון רק לעבודת השם, הוא לגן עדן. ... (cache)
 • (352) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF...: אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע, שנאמר (משלי כא) "העז איש רשע בפניו ", שיש בו עזות פנים אמור לו רשע בפניו. רב נחמן בר יצחק אמר: מותר לשנאותו, ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: אף המעיז פניו, שנאמר: העז איש רשע בפניו. דבר אחר לוה רשע ולא ישלם - עובדי אלילים שאוכלין אינם מברכין. וצדיק חונן ונותן - אלו ישראל שאוכלין ומברכין. אמר ר' שמעון בן לקיש: אה מוצא ... (cache)
 • אגדות החורבן בגיטין נ"ד ע"ב - ישיבת שעלבים - דברי תורה: 18 יולי 2011 ... ושם היה אדם רשע טיטוס בן אשתו של אספסיאנוס (עז פנים) [העז פניו] ונכנס לקיים עליו העז איש רשע בפניו (משלי כ"א כ"ט) ולא עוד אלא שנטל את הסייף וגדר את ... (cache)
 • מדרש רבה - קרח: ... ואינו מתבייש לפני מי שגדול הימנו שנא' (משלי כא) העז איש רשע בפניו וישר הוא יבין דרכו ומי שהוא בעל מחלוקת שנאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ושניהם היו בדתן ואבירם ... (cache)
 • חב"ד | התקשרות 580 | "הוי עז כנמר": עז פנים - לפי שהעזות ניכר בפנים, כדכתיב (משלי כ"א), העז איש רשע בפניו; לפיכך נקרא עז פנים. שתבנה עירך במהרה בימינו - כלומר [יבמות ע"ט ע"א], כשם שחוננתנו זאת המידה שסימן ... (cache)
 • קרא - Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat: זמרי עליו אמר שלמה במשלי ' העז איש רשע בפניו ' זה זמרי 'וישר הוא יבין דרכו' זה פינחס ומה ... אבל אני משה' ושלמה המלך צוח ' העז איש רשע בפניו '". רוצה, בבקשה שלא יסקלוני, לטעון ... (cache)
 • פרשת השבוע קרח לפי הקבלה והזהר: 25 יוני 2008 ... השלישי, מי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש לפני מי שגדול ממנו שנאמר (משלי כא) העז איש רשע בפניו וישר הוא יבין דרכו. הרביעי, מי שהוא בעל מחלוקת שנאמר (במדבר ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת ויקרא: תמיד: (כט) הֵעֵז אִישׁ רָשָׁע בְּפָנָיו וְיָשָׁר הוּא (יכין) יָבִין (דרכיו) דַּרְכּוֹ: מַחֲצֵיף אַפּוֹי גַּבְרָא רַשִׁיעָא וּתְרִיצָא הוּא מְתַקֵן אָרְחֵיהּ: רש''י העז איש רשע בפניו.... (cache)
 • לשון לימודים מתוך החוברת החדשה "מתוקים מדב"ש" על ספר איוב: 23 יולי 2007 ... לדוגמא: כי תועבת ה', נלוז (משלי ג לב) העז איש רשע, בפניו (משלי כא כט) מי יגיד על פניו, דרכו (איוב כא לא). 5. צנור ג€“ זרקא הבא תמיד בסופה של המלה. לדוגמא: לך ... (cache)
 • מנוי על "שיחת השבוע" - CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע<BR>: 18 פברואר 2000 ... ניכרת בפנים עזות ניכרת בפניו של האדם, כפי שנאמר (משלי כא): "העז איש רשע בפניו ". לפיכך עזות נקראת 'עזות פנים', לפי שהעזות ניכרת בפני האדם. ... (cache)
 • תענית: שער עזות עמ' לג, ז ע"ב האז נקרא רשע שנאמר העז איש רשע בפניו. שבט מוסר עמ' שכז, ז ע"ב הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מכולם. אמרי יוסף בראשית דף ה ע"ב, ז ע"ב ואין אור ... (cache)
 • רבי אלעזר בן רבי שמעון והגנבים ג€“ סיפור על חטא וכפרתו: אמר רבה בר רב הונא: כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע, שנאמר: "העז איש רשע בפניו ". החכמים המוזכרים כאן אמנם מאוחרים לר' אלעזר, אך ברור כי המספר הבבלי הכיר טקסט ... (cache)
 • משלי: כח עד-כזבים יאבד; ואיש שומע, לנצח ידבר. כט העז איש רשע בפניו; וישר, הוא יבין דרכו. ל אין חכמה, ואין תבונה-- ואין עצה, לנגד יהוה. לא סוס--מוכן, ליום מלחמה; וליהוה, התשועה. פרק כב ... (cache)
 • JSIJ 4 (2005): העז איש רשע בפניו. ". החכמים המוזכרים כאן אמנם מאוחרים לר. 'אלעזר.,. אך ברור כי המספר הבבלי הכיר. טקסט זה.,. וסביר ש. הוא רומז אליו.,. בעזרת השימוש המכוון במילים העבריות ...

תגובות