זכויות יוצרים על דברי תורה?

קוד: ביאור:משלי כג23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כג23: "אֱמֶת קְנֵה וְאַל תִּמְכֹּר חָכְמָה וּמוּסָר וּבִינָה"

הֱיֶה מוכן לקנות, לשלם בכסף ובמאמץ כדי ללמוד דברי אמת;   אולם אל תנסה למכור - להפיק רווח מדברי חכמה, מוסר ובינה, אלא לַמֵּד בחינם.

עצות

ישנם אנשים המוציאים ספרים תורניים, וכותבים בפתחם ש"כל הזכויות שמורות למחבר". ואכן, על-פי החוק המקובל במדינה, כל ספר מוגן בזכויות יוצרים, ואסור להעתיק אותו ללא רשות. האיסור נועד לשמור על זכויותיהם הכלכליות של הסופרים - שיוכלו לקבל תגמולים על עבודתם. אולם, ספר משלי ממליץ, כנראה, שלא להשתמש בזכות זו:

יש לקנות, להשקיע זמן וכסף כדי להשיג דברי אמת, אבל לא למכור, לא להפוך את דברי האמת שמצאת לעסק רווחי.

איך אפשר לקנות אם אף אחד לא מוכר? דרך אחת לעשות זאת היא על-ידי מכירת ספרים של דברי-תורה, עם רשיון העתקה חופשי. הספרים עולים כסף - כי היצירה שלהם עולה כסף (הדפסה, כריכה וכו'); אולם, הסופר אינו מוכר את דבריו - הוא מאפשר לכל אחד שרוצה בכך, להעתיק את הדברים באופן חופשי, למשל - לצלם את הספר במכונת צילום, ולשלם רק את הוצאות ההעתקה.

פירוש זה מתאים לדברי חז"ל על התורה: "אמר קרא (דברים ד5): "ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים, כאשר צוני ה' אלהי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה" - מה אני בחינם, אף אתם בחינם...." (רב יהודה בשם רב, תלמוד בבלי, בכורות כט:);  כמו שה' לימד את משה בחינם, כך משה לימד את בני ישראל בחינם, וכך הם צריכים להמשיך ולעשות בארץ - לא להפוך את התורה לעסק מסחרי שנועד להביא רווחים לבעליו, אלא להפיץ וללמד אותה שלא על מנת לקבל פרס.

רשיון שעשוי להתאים להפצת דברי תורה הוא הרשיון הידוע בשם cc-by-sa, האומר בערך כך:

ניתן לך החופש:

בכפוף לתנאים הבאים:

רשיון זה תואם לרשיון שבו משתמשים באתרי תוכן מובילים כגון ויקיפדיה.

דקויות

איך אפשר לקנות אם אף אחד לא מוכר?

1.  בתלמוד נאמר: "כאשר צוני ה’ אלקי - מה אני בחינם, אף אתם בחנם. ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר? תלמוד לומר: אמת קנה. ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר? תלמוד לומר: אמת קנה ואל תמכור" (רב יהודה בשם רב, תלמוד בבלי, בכורות כט:); לפי זה, המצב האידיאלי הוא, אכן, שאף אחד לא ימכור ואף אחד לא יצטרך לקנות, כולם יִלְמדו וילַמּדו בחינם; אולם, בימינו עדיין לא כולם מתנהגים לפי הכלל "ואל תמכור", ויש אנשים שדורשים כסף תמורת דברי החכמה שלהם, אולם אין להשתמש בעובדה זו כתירוץ להתבטל מלימוד, אלא לקנות בכל זאת (כך פירשו גם רש"י, מצודת דוד והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה א ט-י).

2. אפשר לקרוא את הפסוק כך: "אמת קנה;  ואל תמכור חכמה ומוסר ובינה", כלומר - את הנתונים הגולמיים (אמת) צריך לקנות, אבל את העיבוד שלהם לתיאוריות, תוכחות ומסקנות מעשיות (חכמה ומוסר ובינה) אסור למכור - צריך לתת אותם בחינם.

  • אולם, פירוש זה אינו מתאים לפיסוק הטעמים ולמשקל הפסוק, ובנוסף לכך - אין זה ברור מדוע צריך להיות הבדל בין "אמת" לבין "חכמה ומוסר ובינה". 

3. אפשר לפרש, שהתלמיד קונה את הספר שהדפסתו עולה כסף, אבל המורה אינו מוכר את הדברים אלא מאפשר לכל אחד להעתיק אותם בחינם (ראו "עצות").

קניה ומכירה - משל ונמשל

1. ע"פ הפשט, הפסוק מדבר על קניה ומכירה בכסף ממש (ראו "עצות");

2. אך יש שפירשו שהכוונה לקניה ומכירה כמשל לויתור על תאוות והנאות חומריות. לפי זה: אמת קנה = היה נכון לוותר על הנאות חומריות כדי ללמוד דברי אמת, ואל תמכור = אל תשתמש בדברי אמת כדי להשיג הנאות חומריות מסוגים אחרים.

הקבלות

הראשון שתבע לעצמו זכויות של קניין רוחני על דברי תורה היה, כנראה, קין. קין היה הראשון שהקריב קרבן לה' - כל עניין הקרבנות היה רעיון שלו. הבל אחיו "העתיק" את הרעיון ממנו ושיפר אותו, וקין כעס מאד. וייתכן שזו היתה כוונתו של ה' כשאמר לו, בראשית ד6-7: "לָמָּה חָרָה לָךְ וְלָמָּה נָפְלוּ פָנֶיךָ? הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת..."  (פירוט) - מדוע אתה כועס על כך שאחיך "גנב" לך את הרעיון ושיפר אותו? הרי גם אתה יכול לעשות אותו דבר - לקחת את הרעיון המשופר של אחיך ולשפר אותו עוד יותר (ע"פ רני שגיא, עלון 'שבתון' פרשת שמות ה'תשס"ז).

גם נביאי ישראל הוכיחו את נביאי השקר, ההופכים את הנבואה למקצוע רווחי, ודורשים תשלום תמורת דברי הנבואה, מיכֹּה ג5: "כֹּה אָמַר ה' עַל הַנְּבִיאִים הַמַּתְעִים אֶת עַמִּי, הַנֹּשְׁכִים בְּשִׁנֵּיהֶם וְקָרְאוּ שָׁלוֹם, וַאֲשֶׁר לֹא יִתֵּן עַל פִּיהֶם - וְקִדְּשׁוּ עָלָיו מִלְחָמָה". ואולי גם הנביא ישעיהו (פירוט)

רש"י כתב: "כל חליפין שאדם מחליף בסחורה - זה נוטל זה, וזה נוטל זה; אבל האומר לחבירו 'שנה לי פרקך ואני אשנה לך פרקי', נמצאו שניהם ביד כל אחד ואחד" (רש"י על משלי ג14); בלימוד חכמה, אף אחד לא מפסיד, אפשר רק להרוויח. מכאן יש לתמוה על אנשים הלוקחים לעצמם זכויות יוצרים על דברי תורה, וטוענים שאם ילמדו את דברי תורתם בחינם, ייגרם להם הפסד. 

ומצד שני: כל עוד החוק קובע שיש זכויות יוצרים, אסור להפר את החוק על מנת להתעשר, ומי שעושה זאת לא יצליח, ירמיהו יז11: "קֹרֵא דָגַר וְלֹא יָלָד - עֹשֶׂה עֹשֶׁר וְלֹא בְמִשְׁפָּט; בַּחֲצִי יָמָו יַעַזְבֶנּוּ , וּבְאַחֲרִיתוֹ יִהְיֶה נָבָל" (פירוט).

ראו גם:

תגובות