עושר בספר משלי

קוד: עושר בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי