כסילים מבינים רק עונשים גופניים

קוד: כסילים מבינים רק עונשים גופניים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים משלי א

למחיקה - עבר לכאן: http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-23-09.html

תגובות