חכמה, בינה, יראה ואהבה

קוד: חכמה בינה יראה ואהבה בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל:

כמה פסוקים בספר משלי מקשרים בין חכמה לבין יראת ה', ובין בינה לבין דעת ה'.

בפרק ט מתוארות הדרישות המוקדמות להשגת חכמה ובינה:

ובפרק ג מתוארת מידת הענוה שיש להחזיק בה לאחר שהשגנו חכמה ובינה:
שני חלקי הקטע אומרים לאדם שלא יסמוך על כשרונותיו, ולא יחשוב שהוא כבר מספיק נבון וחכם ואין לו יותר צורך ב"דרישות המוקדמות":

אפשר להסביר את חשיבות הדרישות המוקדמות לפי הפירוש המקובל להבדל שבין חכמה לבינה:

לסיכום,

תגובות