אשגבהו - כי ידע שמי

מאת: אראל

תהלים צא14: " כִּי בִי חָשַׁק וַאֲפַלְּטֵהוּ, אֲשַׂגְּבֵהוּ כִּי יָדַע שְׁמִי "

ה' אומר, שיציל ויגן רק על מי שידע את שמו . מה כל-כך קשה בידיעת שם ה', ומדוע דווקא הידיעה היא הגורמת לכך שה' יציל את האדם?

1. בתורת הקבלה ישנה חשיבות רבה לשמותיו השונים של ה'. לדוגמה, בסידורי-תפילה הבנויים על-פי הקבלה, ישנן הוראות שונות, תוך כדי התפילה, לכוון לשמות מסויימים; בדרך-כלל שמות מוזרים שאינם נזכרים בתנ"ך. כנראה, הסידורים הללו מסתמכים על ההנחה, שכדי שהתפילה תתקבל, יש לכוון לשם הנכון בכל רגע. לפי זה היה אפשר לפרש, שה' אכן מציל רק את מי שלומד את תורת הקבלה ויודע לאיזה שם לכוון בכל פעם.

לענ"ד, יש לפרש את הפסוק בהתאם לתקבולת בין שני חלקיו:

הפועל ידע שמי מקביל את הפועל חשק , המציין אהבה ורצון להתקרב אל ה', ומכאן שהמשמעות שלהם קרובה:

2. הפועל ידע שמי גם הוא קשור לאהבה, כמו ב שמות לג17: " וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה: גַּם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ אֶעֱשֶׂה, כִּי מָצָאתָ חֵן בְּעֵינַי, וָאֵדָעֲךָ בְּשֵׁם " - "מכיוון שמצאת חן בעיניי, אני יודע ומכיר אותך, לא רק כחלק מהקבוצה, אלא כאדם פרטי עם שם ייחודי". כשאדם רוצה לקרוא לילד שהוא לא מכיר, הוא קורא "ילד!", אבל כשאדם רוצה לקרוא לילדו האהוב, הוא קורא לו בשמו הפרטי. ידיעת השם היא התוצאה הטבעית של התגברות האהבה: " החושק אל הדבר - לא השיגו עדיין... ו... ידע שמי , היא מדרגה יותר גדולה, שזה כבר השיג את חשקו " ( מלבי"ם).

3. הפועל ידע שמי יכול להיות קשור גם ליראה, הרגש המשלים לאהבה, " הואיל והוא יודע ומכיר שמי להיות חרד מפני " ( מצודות) - גם כשאנחנו מרגישים פחד או יראת-כבוד כלפי מישהו, אנחנו משתדלים להכיר אותו בשמו.

4. והראי"ה קוק (עולת ראי"ה כרך ב, על פסוקי דזמרא לשבת) שילב בין הפירוש הפשוט לבין פירושי המקובלים. לדבריו, הפועל ידע שמי מציין את הצד השכלי של הדבקות בה' (לעומת הפועל חשק המציין את הצד הרגשי): מתוך שאדם חושק בה' ואוהבו, הוא רוצה ללמוד עליו כמה שיותר, ובפרט, הוא ירצה ללמוד גם את שמותיו המיוחדים (אלה שנזכרו בספרי המקובלים...). ולדברי חז"ל, " כל התורה - שמותיו של הקב"ה " (כלומר, דרכי גילויו בעולם), מכאן, שמי שלומד תורה, למעשה לומד גם את שמותיו של ה'.

אין הכוונה, שצריך להזכיר שם מסויים כדי להיוושע, אלא שמי שאוהב את ה', עד כדי כך שהוא משקיע ולומד עליו כל מה שהוא יכול ללמוד, הוא האהוב על ה' וראוי לישועתו.

מקורות ופירושים נוספים

דעת ה' - 5 משמעויות.

שם ה' מול העיניים.

משלי יח10: " מִגְדַּל עֹז שֵׁם ה' , בּוֹ יָרוּץ צַדִּיק וְנִשְׂגָּב " ( פירוט).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • תורת הגמול בתהלים צ' - צ"א / רבי יוסף אלבו: והשלישית מדרגות האוהב את השם וחושק בו, ועליו אמר: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו וגו'. והתחיל המשורר בתחילת דבריו ואמר: אמר לה' מחסי ומצודתי, אלוהי ... ( cache)
 • מגיד מישרים מטות ומסעי – ויקיטקסט: 29 יולי 2011 ... ותו: אמאי גבי 'שחל ופתן' קאמר 'תדרוך', וגבי 'כפיר ותנין' קאמר 'תרמוס', ותו: אמאי ' כי בי חשק ואפלטהו ', דמשמע דאף על גב דלית אלא חשק בלחוד יפלטהו, ואמאי, ... ( cache)
 • כי בי חשק ואפלטהו Psalm91‎ - YouTube: Mar 30, 2013 ... original song from psalm lyric: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי טו יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו טז ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי ... ( cache)
 • שם ה' מול העיניים: תהלים צא14: " כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי ",; משלי יח10: " מגדל עוז שם ה', בו ירוץ צדיק ונשגב "; ועוד. ישנן כמה משמעויות אפשריות לביטוי "שם ה'": 1. משמעות סמלית, כסמל ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- תהלים פרק צא: ... (יג) על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין: (יד) כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי: (טו) יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו: (טז) ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: ... ( cache)
 • חכמה, בינה, יראה ואהבה: ... ג יב), כלומר - הם כנראה פירשו ש"דעת ה'" בהקשר זה באה במשמעות של קשר קרוב ואוהב, כמו בפסוקים " כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם ", " כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי ". ( cache)
 • yeshiva.org.il - מבחנים | תהילים | תשובות: 107. גפן. עם ישראל, ממצריים, הוצאת, גרשת גויים, 7 עממים, ותטעה, בארץ ישראל. 108. לגפן. פד. 109. בגולה. צא. 110. כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי… עמו אנכי בצרה… צה ... ( cache)
 • תפילת העמידה בלחש: ... כי מלאכיו יצוה לך, לשמרך בכל דרכיך: על כפים ישאונך, פן תגף באבן רגלך: על שחל ופתן תדרך, תרמס כפיר ותנין: כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי: ( cache)
 • אלקים אדם: כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי. יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי. (שם צא א). שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבא עזרי. ( cache)
 • תיקוני זהר דף פט/א: פת"ח איהו מ"ב, חושבן פת"ח איהו כ', וניצוץ ותרין רקיעי וו"י, הא מ"ב, כ"י ב"י חשק ואפלטהו, פתחו לי שערי צדק אבא בם וכו', ב"ם ארבעים ותרין, כי בי חשק ואפלטהו , חש"ק חיר"ק שב"א קמ" ץ ...
 • קריאת שמע על המטה - Jewish-Wap.com: ... תרמס כפיר ותנין: כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי: יקראני ואענהו, עמו אנכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו: ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: ... ( cache)
 • ספר פנות המרכבה: וס"ז, "אך טוב לישראל אלקים לברי לבב" וכו', נכלל בפסוק, " כי בי חשק ואפלטהו ", כי בי ט' מאפלטהו. וכאן מגלה הפסוק סודו, שהוא בסוד החשק והאהבה. וסודו, "רק באבותיך חשק ה' לאהבה ... ( cache)
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות תשובה פרק ט הלכה א - פ' הדרך לתשובה: ובס"פ (נ"א) מבאר הפסוק יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש, היינו כי בי חשק ואפלטהו , וחשק היינו אהבה מופלגת, ולכן אפילו רבבה מימינו נהרגים, הוא הולך ישר וניצול, אבל בכל ... ( cache)
 • פסחים > Beerot Yitzchak > ניצוצות מהדף היומי: ומן הראוי שיתכוון בלבו לשם שמים, כי ככל שכוונתו טהורה יותר כך זכויותיו רבות יותר, וכדברי הפסוק " כי בי חשק ואפלטהו " (עי' מורה-נבוכים ח"ג פרק נא בפירושו של פסוק זה). ולפי"ז, גם ... ( cache)
 • תהילים צ"א: רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה / יהודה איזנברג: " כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי. יקראנו ואענהו. עמו אנכי בצרה. אחלצהו ואכבדהו". שורש ההצלה: "כי בי חשק". אותה נטיית הלב של האדם לאלוקיו. מול "כי בי חשק", מופיע ... ( cache)
 • הקבלות מתמטיות ופיזיקליות לבקיעת המים בים סוף: כל חתך זהב קשור ל-בי, " כי בי חשק ואפלטהו ". חז"ל מבאים שמי ים סוף נחצו ל-יב שבילין, ויש מי שאומר שכל טפה התחלקה ל-יב שבילין. ז. "ויבקעו המים" הוא סוף – תכלית – של שם עב, ... ( cache)
 • ספר פנות המרכבה - Ramhal: וס"ז, "אך טוב לישראל אלקים לברי לבב" וכו', נכלל בפסוק, " כי בי חשק ואפלטהו ", כי בי ט' מאפלטהו. וכאן מגלה הפסוק סודו, שהוא בסוד החשק והאהבה. וסודו, "רק באבותיך חשק ה' לאהבה ... ( cache)
 • התפקוד החברתי של הנביאים : הנביאים והמקדש: (פס' 9); בתה' צ"א מעודד המשורר את המאמין לחסות בה', אך לבסוף מדבר ה' עצמו: " כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי" וכולי (פס' 16-14); תה' ס' 8 - ק"ח 8 מזכיר במפורש את דבר ... ( cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - עיון תפילה : משמעות השם ´תפילה´: דעתו של הרב קוק מפורשת בפסוקי תהילים המשובצים בפרקי תפילת השבת. ראשית: " כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי". לפיכך: "יקראני ואענהו, עמו אנכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו". ( cache)
 • כשפים ועין הרע: ואח"כ נתן טעם לזאת השמירה הגדולה, ואמר כי הסבה בזאת השמירה הגדולה באיש הזה, כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי,. רמבן איוב לו ז. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג/א ... ( cache)
 • הארון (ד) - בית המדרש הוירטואלי: דוד בתהילים מבטא זאת כך 'ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'' (תהילים ט, יא),'יודעי שמך' נרדף לדורשיך, וכן במזמור צא, יד ' כי בי חשק ואפלטהו ואשגבהו כי ידע שמי', 'בי חשק' ... ( cache)
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת נצבים: ... ב"ה (סוד השם הקדוש של יב אותיות היוצא מברכת כהנים, שבה ג שמות הוי', בכל ברכה פרטית מהברכה המשולשת בתורה יש שם הוי' אחד), והוא המשולש של זה (" כי בי חשק ואפלטהו " ). ( cache)
 • השגחה כללית והשגחה פרטית - Morasha Syllabus: ואח"כ נתן טעם לזאת השמירה הגדולה, ואמר כי הסבה בזאת השמירה הגדולה באיש הזה, כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי, וכבר בארנו בפרקים הקודמים שענין ידיעת השם היא השגתו ... ( cache)
 • פסוקי בטחון-למילוי משאלות הלב- כמו תהילים: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי. יקראני ואענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני. ברוב שרעפי בקירבי תנחומיך ישעשעו ... ( cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי - אמר ר' יהושע בן לוי בשם רבי פנחס בן יאיר: מפני מה ישראל מתפללין בעולם הזה ואינן נענין? על ידי שאינם יודעין שם המפורש, אבל לעתיד הקב"ה ... ( cache)
 • aya rimon (aya) on Myspace: לשמרך בכל־דרכיך׃. על־כפים ישאונך פן־תגף באבן רגלך׃. על־שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃. כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי־ידע שמי׃. יקראני ואענהו עמו־אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו ׃ ... ( cache)
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת חקת: והוא עולה ב בחזקת י, סוד " כי בי חשק ואפלטהו ", וד"ל). זהו גם מספר האותיות בקריאת שמע שבה מייחדים את השי"ת פעמיים בכל יום באהבה, בלב שלם (בלי הפסוק שהוסיפו חז"ל – "ברוך ... ( cache)
 • ישיבת פתח תקוה - לגילוי שם הוי"ה בעולם: כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי! (מי שבוטח בה' ויודע את שמו - ה' משגבהו ומושיעו!). יקראני ואענהו, עמו אנכי בצרה... ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי". מזמור זה מתאים ביותר ... ( cache)
 • באורי אגדות שבועות: ואחר כן נתן טעם לזאת השמירה הגדולה, ואמר כי הסיבה בזאת השמירה הגדולה באיש הזה, " כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי" וכבר בארנו בפרקים הקודמים שענין ידיעת השם הוא ... ( cache)
 • דבר תורה לפרשת שבוע לע"נ ר' מרדכי בן יוסף: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי. יקראני ואענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני. ברוב שרעפי בקירבי תנחומיך ישעשעו נפשי. ויהי ה' לי למשגב ... ( cache)
 • Narrations of Psalms in Hebrew - Shma-Israel Resources and ...: ... רגלך: יג על־שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין: יד כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי־ידע שמי: טו יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו: טז ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: ... ( cache)
 • רש"י דברים פרק ו - Binyan HaOlam: ... ולא היה מקום למצות התורה כלל, כי לשון חשק ענינו דבקות, כענין (תהלים צא) כי בי חשק ואפלטהו , והוא מעלת מיתת הנשיקה, בצדיקים הגמורים, וכן מצינו בדבקות השם יתברך עם ישראל ... ( cache)
 • פניני היום מבית המדרש - מסורת יהודי עירק: השם הקדוש בי"ט שבו מכוונים בשמן של נר חנוכה בשם זה ניצל דוד הע"ה ממלך אכיש וזה רמוז בפסוק: כי בי חשק ואפלטהו . אשגבהו כי ידע שמי. למה היה הענין של מי מרה? כי היו הגברים ... ( cache)
 • השגחה: ואח"כ נתן טעם לזאת השמירה הגדולה, ואמר כי הסבה בזאת השמירה הגדולה באיש הזה, כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי,. רמבן איוב לו ז. מורה נבוכים ג יז. וכן מכלל פנות תורת ... ( cache)
 • רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה / יהודה איזנברג: " כי בי חשק ואפלטהו , אשגבהו כי ידע שמי. יקראנו ואענהו. עמו אנכי בצרה. אחלצהו ואכבדהו". שורש ההצלה: "כי בי חשק". אותה נטיית הלב של האדם לאלוקיו. מול "כי בי חשק", מופיע המשפט ... ( cache)
 • זוהר במדבר פרשת חוקת - הזוהר היומי: ... לקבליהון בשעתא דקארון ליה הוא זמין לון בשעתא דאינון בעאקו הוא לגבייהו הוא אוקיר לון בעלמא דין ובעלמא דאתי הדא הוא דכתיב (תהלים צא) כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי: ... ( cache)
 • סדר הלוך המזלות המשמשים בתחלה | רזיאל המלאך | אדם הראשון | כתבי ...: ... ה' הנכבד המפורש בסודותיו וכל פעולותיו וכחתיו ועליו נאמר כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: ... ( cache)
 • 4 - Israel 613: ... לשמר"ך בכ"ל דרכי"ך (ס"ת יוה"ך כל"ך) "על "כפים "ישאונך "פן "תגוף "באבן "רגליך "על "שחל "ופתן (ר"ת יפ"ת ב"ר עש"ו) תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי. ( cache)
 • more "כי בי חשק ואפלטהו ":
 • חובת הלבבות, שער היחוד – ויקיטקסט: 25 יוני 2012 ... ואמר (שם צא) אשגבהו כי ידע שמי . ואמר (ירמיה ט) כי אם בזאת יתהלל, המתהלל השכל וידוע אותי. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה: הווי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב ... ( cache)
 • ספר שערי אורה: ... ויפחד ויירא מלפניו וישתוקק ויכסוף ויתאווה להידבק בו מתוך ידיעת שמותיו יתברך, ואז יהיה קרוב לי"י ותהיה תפילתו מקובלת, ועל זה נאמר, אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו (תהלים צא, ... ( cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק נ"א: אחרי-כן הוא מדבר על הנצירה, ולאחר-מכן הוא נותן את הטעם להגנה רבה זאת ואומר שהסיבה להשגחה רבה זאת באדם פרטי זה היא: כי בי חָשַק וַאֲפַלְּטֵהוּ, אֲשַׂגְּבֵהוּ כי ידע שמי ... ( cache)
 • וקָנֶה לך חבר - סימן ריב - עצות טובות והנהגות נכונות לכוונה בתפילה: והוסיף (שם דקע"ח ע"א) מי שיודע לשבח את הקב"ה כפי הצורך, הקב"ה מקבל תפלתו ומצילו שנאמר אשגבהו כי ידע שמי וסמיך ליה אורך ימים אשביעהו ויש להעמיס כן בדברי הנביא יואל (פ"ג ... ( cache)
 • זה סוד השם המיוחד הנכבד והנורא | רזיאל המלאך | אדם הראשון | כתבי ...: ... אדוניו יכובד כלומר השומר והמכבד לאדוניו יכבדהו שנאמר אחלצהו ואכבדהו אשגבהו כי ידע שמי זה היודע כבוד יוצרו שנאמר כי על כבוד חופה והמבין יבין: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ( cache)
 • ספר מדרש שמעון הצדיק: ועוד מורה לשון כתר שכל המשיג שום דבר בידיעה זו מתוך חקירותו ומכסה סודו, מעלין עליו צבא מעלה כאילו עשאה עטרה לו, ועליו נאמר אשגבהו כי ידע שמי יקראני, והאמת כי לא ישיג שום ... ( cache)
 • חכמי תימן: ... אמר מהרי"ץ שֵׁם וצייר לו כצורתו ברחוב נגד החלון, והוא הלך לביתו יעו"ש. ועיין בספרו עץ חיים דף קכ"ז ע"א ד"ה אשגבהו כי ידע שמי , ובמעיל קטון סימן ו' ס"ק פ"ב. וברוך שגלה סודו ליראיו . ( cache)
 • תפארת (ג'): "אשר נתן לנו תורת אמת" - בית המדרש הוירטואלי: ... בשמו הגדול יתברך ותכסוף ותשתוקק להידבק בו ותירא ותפחד ממנו, ואז תבין יראת י"י ודעת אלהי"ם תמצא (משלי ב', ה) ותכנם בכלל אותם שנאמר בהם ' אשגבהו כי ידע שמי ' (תהלים צ"א, ... ( cache)
 • ר' אברהם הרואה - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם: ... ויפחד ויירא מלפניו וישתוקק ויכסוף ויתאווה להידבק בו מתוך ידיעת שמותיו יתברך, ואז יהיה קרוב לי"י ותהיה תפילתו מקובלת, ועל זה נאמר, אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו (תהלים צא, ... ( cache)
 • חוברת מקורות לקורס מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים: ואמר אשגבהו כי ידע שמי , ואמר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, ואמרו רבותינו ז" ל הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס, ואמרה תורה ושמרתם ועשיתם כי היא ... ( cache)
 • תחילת חכמה יראת ה', ודעת קדושים בינה: ... ג יב), כלומר - הם כנראה פירשו ש"דעת ה'" בהקשר זה באה במשמעות של קשר קרוב ואוהב, כמו בפסוקים " כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם ", " כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי ". ( cache)
 • What Is His Name - Jewish Education and Lookstein Center and ...: כי בי חשק ואפלטיהו אשגבהו כי ידע שמי . יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו. ( תהלים צא:יד-טו). Because he set his love upon me , therefore will I deliver him, I will ... ( cache)
 • קבלה מעשית בידיו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי: 18 יולי 2011 ... המקובלים מרבים לצטט את הפסוק מתהלים, " אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו", ולהסביר כי מדובר בהבטחה ליודעי שמותיו של הקב"ה, כי אם יקראוהו נכון הוא ייענה ... ( cache)
 • פירוש הראב"ד לספר יצירה: ונאמר אשגבהו כי ידע שמי , כי קרא שמי לא נאמר אלא כי ידע שמי בסוד הדעת (תפארת) ואז יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה. אפשר דתשדר ברקים ויהכון ויאמרו ליך האנן. מי שת בטוחות חכמה ...
 • קטגוריה:תהלים ט יא – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource: 28 יוני 2009 ... היא מדרגה גדולה מאוד, שמשיג שם ה' בידיעה ברורה, כמו שכתוב אשגבהו כי ידע שמי , וזה גדול ממה שכתוב שם כי בי חשק, החושק מצפה אל הדבר, והיודע כבר השיג ... ( cache)
 • 177-4: מפני שאינם יודעים להתפלל בשם, שנאמר (תהלים צ"א י"ד-ט"ו): " אשגבהו כי ידע שמי , יקראני ואענהו". עכ"ל. [18] 'חיוכה של תורה', יהודה גרינשפן, ירושלים תשנ"ג. [19] החשמונאים א' ... ( cache)
 • פירוש הראב"ד לספר יצירה: ונאמר אשגבהו כי ידע שמי , כי קרא שמי לא נאמר אלא כי ידע שמי בסוד הדעת (תפארת) ואז יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה. אפשר דתשדר ברקים ויהכון ויאמרו ליך האנן. מי שת בטוחות חכמה ...
 • more "אשגבהו כי ידע שמי ":

תגובות