ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר לד

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 צו את-בני ישראל ואמרת אלהם כי-אתם באים אל-הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה. 3 והיה לכם פאת-נגב ממדבר-צן על-ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים-המלח קדמה. 4 ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר-אדר ועבר עצמנה. 5 ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה. 6 וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה-יהיה לכם גבול ים. 7 וזה-יהיה לכם גבול צפון מן-הים הגדל תתאו לכם הר ההר. 8 מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה. 9 ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה-יהיה לכם גבול צפון. 10 והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה. 11 וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על-כתף ים-כנרת קדמה. 12 וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב. 13 ויצו משה את-בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה. 14 כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני-הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. 15 שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה.

16 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 17 אלה שמות האנשים אשר-ינחלו לכם את-הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן-נון. 18 ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את-הארץ. 19 ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן-יפנה. 20 ולמטה בני שמעון שמואל בן-עמיהוד. 21 למטה בנימן אלידד בן-כסלון. 22 ולמטה בני-דן נשיא בקי בן-יגלי. 23 לבני יוסף למטה בני-מנשה נשיא חניאל בן-אפד. 24 ולמטה בני-אפרים נשיא קמואל בן-שפטן. 25 ולמטה בני-זבולן נשיא אליצפן בן-פרנך. 26 ולמטה בני-יששכר נשיא פלטיאל בן-עזן. 27 ולמטה בני-אשר נשיא אחיהוד בן-שלמי. 28 ולמטה בני-נפתלי נשיא פדהאל בן-עמיהוד. 29 אלה אשר צוה יהוה לנחל את-בני-ישראל בארץ כנען.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות