הערים האל = הערים האלה

קוד: הערים האל בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

בראשית יט25: "ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה"

הערים האל

מה הן הֶעָרִים הָאֵל?

1. ייתכן שהמילה הָאֵל היא קיצור מן "הָאֵלֶּה", כמו: "רק לאנשים הָאֵל אל תעשו דבר" (בראשית יט 8), [גם כאן אין הכוונה לאנשי ה', שאם כן הייתה ה' הידוע מיותרת, והמילה אנשים הייתה צריכה להופיע בצורת סמיכות, כנ"ל]. "כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם" (ויקרא יח 27) "ונס אל אחת הערים האל וחי " (דברים יט 11), וכהנה רבות [עמוס עזריה].

2. ייתכן שיש לצרף למילה "האל" את האות ו שבתחילת המילה הבאה, ולקרוא " ויהפוך את כל הערים האלו ואת כל הככר...", כמו שפירש הרב ראובן מרגליות - ראו שתי אותיות זהות רצופות .

3. אפשר גם לפרש את המילה "האל" בתור עוצמה וכוח כמו: "גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה... כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל" (תהלים פ' 9-11); כמו "תרדמת ה' " כינוי לתרדמה גדולה וחזקה, גם פה ערים גדולות וחזקות [הרב יודה].
4. ייתכן שהכוונה "ערי ה'", או בלשון סגי נהור "הערים שכוחות האל" [יפעת]. אולם:
5. בגימטריה: הא-ל: ה+א=6 ל=30 30/6=5, אלו הן 5 ערי הככר שנהרסו. [שחר מיידנבאום]

וצמח האדמה


ראו: מדוע נענש צמח האדמה?

תגובות