ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב ה

1 קרא-נא היש עונך ואל-מי מקדשים תפנה.
2 כי-לאויל יהרג-כעש ופתה תמית קנאה.
3 אני-ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם.
4 ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל.
5 אשר קצירו רעב יאכל ואל-מצנים יקחהו ושאף צמים חילם.
6 כי לא-יצא מעפר און ומאדמה לא-יצמח עמל.
7 כי-אדם לעמל יולד ובני-רשף יגביהו עוף.
8 אולם אני אדרש אל-אל ואל-אלהים אשים דברתי.
9 עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד-אין מספר.
10 הנתן מטר על-פני-ארץ ושלח מים על-פני חוצות.
11 לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע.
12 מפר מחשבות ערומים ולא-תעשינה ידיהם תושיה.
13 לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה.
14 יומם יפגשו-חשך וכלילה ימששו בצהרים.
15 וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון.
16 ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה.
17 הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל-תמאס.
18 כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה.
19 בשש צרות יצילך ובשבע לא-יגע בך רע.
20 ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב.
21 בשוט לשון תחבא ולא-תירא משד כי יבוא.
22 לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל-תירא.
23 כי עם-אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה-לך.
24 וידעת כי-שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא.
25 וידעת כי-רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ.
26 תבוא בכלח אלי-קבר כעלות גדיש בעתו.
27 הנה-זאת חקרנוה כן-היא שמענה ואתה דע-לך.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות