גינת

מאת: רענן

קוד: גינת

 

  1. מל"א טז 21: אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ענת    דבורה    זמרי    נמשי    רמליהו    אלה    יביש    חכליה  

ילדים:   תבני  


תוספות ותגובות