יביש

מאת: רענן

קוד: יביש

 

שם נוסף: יבש

  1. מל"ב טו 11: ויקשר עליו (על זכריהו בן ירבעם) שלם בן יבש ויכהו קבל עם וימיתהו וימלך תחתיו.
  2. מל"ב טו 13: ...שלום בן יביש...

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ענת    דבורה    זמרי    גינת    נמשי    רמליהו    אלה    חכליה  

ילדים:   שלום  


תוספות ותגובות