רמליה

מאת: רענן

קוד: רמליהו

 

  1. מל"ב טו 25: ויקשר עליו (על פקחיה בן מנחם) פקח בן רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית מלך (קרי: בית המלך) את ארגב ואת האריה ועמו חמשים איש מבני הגלעדים וימתהו וימלך תחתיו.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ענת    דבורה    זמרי    גינת    נמשי    אלה    יביש    חכליה  

ילדים:   פקח  


תוספות ותגובות