אלה אבי הושע

מאת: רענן

קוד: אלה (אבי הושע)

 

  1. מל"ב טו 30: ויקשר קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו בשנת עשרים ליותם בן עזיה.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ענת    דבורה    זמרי    גינת    נמשי    רמליהו    יביש    חכליה  

ילדים:   הושע  


תוספות ותגובות