ענת

מאת: רענן

קוד: ענת

 

  1. שופטים ג 31: ואחריו היה שמגר בן ענת ויך את פלשתים שש מאות איש במלמד הבקר ויושע גם הוא את ישראל.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   דבורה    זמרי    גינת    נמשי    רמליהו    אלה    יביש    חכליה  

ילדים:   שמגר  


תוספות ותגובות