רשעים יחסלו את שודדים

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
כא7 שֹׁד רְשָׁעִים יְגוֹרֵם, כִּי מֵאֲנוּ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט.

 סגולות

מעשי השוד, שביצעו אותם רמאים, פגעו גם ברשעים, ואותם רשעים ימאנו (לא ירצו) לעשות בהם משפט על-פי החוק - הם יגררו את הרמאים מחוץ לבית המשפט ויחסלו אותם שם.

 מצודות

שוד רשעים יגורם - הגזל עצמו יביא עליהם פחד,  כי מאנו לעשות משפט - להשיב הגזל לבעליו.


 דקויות

מהו שוד רשעים?

1. לפי רוב הפירושים, הרשעים הם השודדים - השוד שעושים הרשעים הוא יביא עליהם פחד ומוות.

- אך לפי זה, לא ברור מה הפסוק מחדש, הרי בפסוקים רבים נזכר הרעיון שמעשי הרשע מענישים את הרשע (ראו "הרשע מעניש את עצמו")

2. ולענ"ד, הרשעים הם הנשדדים - אדם המתרגל לשדוד ולרמות, בסופו של דבר "ייפול" על קרבנות רשעים שינקמו בו באכזריות.

מה זה יגורם?

1. ע"פ הפשט, המילה היא משורש גור שמשמעו פחד (מצודת ציון): "המפחידם ומורידם בעמקי שאול" (רמ"ד ואלי פירוש שני), או משורש גור שמשמעו מגורים: "כי השוד קרוב לרחוקים משדי, והוא יגור וישכון איתם עד שיגרום את מפלתם" (רמ"ד ואלי פירוש ראשון).

2. אך ייתכן שיש כאן גם רמז לשורש גרר - הרשעים יגררו את הרמאים אל מחוץ לבית המשפט כדי לחסל איתם חשבון:

שוד רשעים, העובדה שאותם רמאים (מהפסוק הקודם) שדדו, בין השאר, גם אנשים רשעים, הוא יגורם, יביא עליהם מגור ופחד, כי אותם רשעים יגררו אותם למקום נסתר ויהרגו אותם שם - הם לא יטרחו לתבוע אותם למשפט - הם ימאנו לעשות איתם משפט על-פי הנהלים המקובלים.

הרמאים סומכים על כך שהם יצליחו לרמות גם במשפט, אבל הם לא לוקחים בחשבון, שבין האנשים שהם מרמים ישנם רשעים גדולים יותר מהם.

כשה' רוצה להעניש חוטאים, הוא לפעמים משתמש בחוטאים יותר גדולים, כדברי חז"ל "מגלגלים חובה על-ידי חייב" (שמחות פרק ח). כאשר ה' רוצה להעניש רמאים גדולים, שמתעשרים כתוצאה מאמירת שקרים וזיופים, הוא משתמש ברשעים גדולים, שיחסלו איתם את החשבון מחוץ לבית המשפט.

 פרק כא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות