רבים יבקשו פני מושל, ומה' משפט איש

קוד: ביאור:משלי כט26 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כט    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 
כט26 רַבִּים מְבַקְשִׁים פְּנֵי מוֹשֵׁל, ומה' מִשְׁפַּט אִישׁ.

 סגולות

אנשים רבים עומדים בתור ומבקשים לראות את פני המושל כדי לבקש ממנו עזרה, אולם הם מבזבזים את זמנם כי רק ה' מחליט מה יהיה המשפט (הגורל) של כל איש, והיה עדיף להם לבקש את פני ה' בתפילה.

/ אנשים רבים באים מכל העולם ומבקשים להישפט לפני המושל החכם, כי הוא יודע לקבל מה' את המשפט האלהי המתאים לכל איש.

 מצודות

רבים ישאלו ויבקשו מהמושל ליתן להם שררה מה, כאילו הדבר מסור בידו;   אבל לא כן הוא, כי מה' כל משפט איש (דבר הראוי לאיש), כמו שאמרו רז"ל "אפילו ריש גרגותא מן שמיא מנו ליה".


 הקבלות

1. שלמה היה מושל בארץ ישראל ובסביבותיה מלכים א ה1: "וּשְׁלֹמֹה הָיָה מוֹשֵׁל בְּכָל הַמַּמְלָכוֹת מִן הַנָּהָר אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים וְעַד גְּבוּל מִצְרָיִם". אנשים רבים, מכל העולם, ביקשו את פני המושל שלמה כדי לשמוע את חכמתו, מלכים א י24: "וְכָל הָאָרֶץ מְבַקְשִׁים אֶת פְּנֵי שְׁלֹמֹה, לִשְׁמֹעַ אֶת חָכְמָתוֹ אֲשֶׁר נָתַן אֱלֹהִים בְּלִבּוֹ". החכמה של שלמה התבטאה בחשיפת המשפט האלהי, מלכים א ג28: "וַיִּשְׁמְעוּ כָל יִשְׂרָאֵל אֶת הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר שָׁפַט הַמֶּלֶךְ וַיִּרְאוּ מִפְּנֵי הַמֶּלֶךְ, כִּי רָאוּ כִּי חָכְמַת אֱלֹהִים בְּקִרְבּוֹ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט" (פירוט); הוא ידע לשמוע ולקבל מה' את המשפט הנכון והצודק לכל איש ואישה.

2. פסוקים נוספים מראים שהחלטותיו של המושל הן ביד ה'. ראו במשלי כא1: "פַּלְגֵי מַיִם לֶב מֶלֶךְ בְּיַד ה', עַל כָּל אֲשֶׁר יַחְפֹּץ יַטֶּנּוּ" (פירוט).

 דקויות

למה רבים?

1. לפי רוב הפירושים, הפסוק מלמד שעדיף לבקש את פני ה' בתפילה, מאשר לבקש בקשות ממושל בשר ודם:

ביקש את פני- = רצה להיפגש עם-;   רבים מבקשים פני מושל = הרבה אנשים רוצים להיפגש עם המושל, כדי לבקש ממנו שיעשה את רצונם - שייתן להם חנינה (מלבי"ם), שיעשה להם משפט צדק (רש"י, רלב"ג), שייתן להם משרה (מצודת דוד), שיעזור להם או ייתן להם מתנות (אבן עזרא).

משפט = גזר-דין ספציפי, או מנהג כללי;    ומה' משפט איש = בסופו של דבר, לא המושל אלא ה' הוא הקובע את התוצאה הסופית של המשפט (רש"י), ואת המעמד הסופי שראוי האדם להגיע אליו (אבן עזרא; "משפט - ענינו דבר הראוי" - מצודת ציון), ובכלל - ה' הוא הקובע מה תהיה החלטתו של המושל (רלב"ג), כמו שנאמר במשלי כא1: "פַּלְגֵי מַיִם לֶב מֶלֶךְ בְּיַד ה', עַל כָּל אֲשֶׁר יַחְפֹּץ יַטֶּנּוּ" (פירוט).

ולכן "יותר היה להם לבקש פני ה', כי מה' משפט איש, והכל בהשגחתו,  והוא יטה לב המושל כאשר יחפוץ" (מלבי"ם), כמו שנאמר בתהלים קיח8-9: "טוֹב לַחֲסוֹת בה' מִבְּטֹחַ בָּאָדָם; טוֹב לַחֲסוֹת בה' מִבְּטֹחַ בִּנְדִיבִים".

לפי פירוש זה, משמעות הכתוב היא: "יש טעות נפוצה - יש הרבה אנשים שמבקשים את פני המושל, אך למעשה הם טועים כי מה' משפט איש".

- אולם אין זה ברור מדוע לא נאמר פשוט "אל תבקשו פני מושל, כי מה' משפט איש"? מה מוסיפה המילה רבים?   שתי תשובות:

2. לפעמים זה חשוב שאנשים רבים יבקשו את פני המושל.   כשהדבר קשור למצוה ממצוות ה', שקיומה תלוי ברצונו של מושל, ראוי שיהיו הרבה אנשים שיבקשו את פני המושל כדי שיאפשר להם לקיים את המצוה, כי בכך הם מראים על חשיבותה של המצוה בעיניהם.   כאשר רבים מבקשים פני מושל, חותמים על עצומה ומפגינים ודורשים ממנו שיאפשר להם לקיים את המצוה, אז מה' משפט איש, אז ה' רואה את כוונתם הטובה ושופט אותם לטובה.

3. הפסוק מתאר את המצב שהיה בימי שלמה המלך, שאנשים רבים מכל העולם באו לשמוע את חכמתו ואת משליו; ראו "הקבלות".

 פרק כט    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות