הסכנות שבדיבור

קוד: ביאור:משלי י18 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי י18: "מְכַסֶּה שִׂנְאָה שִׂפְתֵי שָׁקֶר,  וּמוֹצִא דִבָּה הוּא כְסִיל."

אנחנו משוחחים עם חברים, והשיחה מתגלגלת לדיון באדם שאנחנו לא-כל-כך אוהבים. מה נעשה? ספר משלי מנתח את האפשרויות:

מכסה שנאה שפתי שקר = אם אנחנו מסתירים את השנאה שבליבנו, ומדברים כאילו שאנחנו לא שונאים אותו כלל - אז אנחנו חוטאים בדברי שקר, צביעות וחנופה; מצד שני -

מוציא דיבה הוא כסיל = אם אנחנו מגלים את השנאה שבליבנו ומוציאים דיבה על אותו אדם - אז אנחנו נוהגים כ כסילים (= אנשים השונאים חכמה): הוצאת דיבה גם פוגעת בזולת וגם פוגעת בנו וגורמת לאנשים להתרחק מאיתנו.

והפסוק הבא ממשיך:

ברוב דברים לא יחדל פשע = במצב זה, כל דבר שנגיד יהיה פשע, של צביעות או של רכילות, ולכן הפתרון הוא -

וחושך שפתיו משכיל = אם אנחנו חוסכים במילים, רק אז אנחנו משכילים = מצליחים במעשינו - מצליחים להינצל מפשעים ומצליחים לשמור על קשרינו החברתיים.

אם כך, בשיחה עם אחרים, הכי טוב לשתוק ולא לדבר על אדם ששונאים; אולם, בשיחה פרטית, אפשר וראוי להוכיח אותו באופן אישי, כמו שנאמר ב ויקרא יט17: "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ, הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא" (פירוט). תוכחה בארבע עיניים היא דרך האמצע בין שני הקצוות - הכיסוי המלא והגילוי המלא. 

הרעיון נכון לא רק לגבי אדם שאנחנו שונאים באופן אישי, אלא גם לגבי איש ציבור שנחשד בפשעים. גם במצב זה, כל דבר שנגיד עליו עלול להיות פשע - להגיד דברים טובים על אנשים רעים זה פשע של חנופה, ולהגיד דברים רעים על אנשים טובים זה פשע של לשון הרע. מעבר לכך, הדיבור על חשדות שעדיין לא הוכחו אינו מועיל ואינו מונע פשע. משתי הסיבות הללו, עדיף שלא לדבר כלל על אנשים שנחשדים בעבירות, אלא לחכות שבית המשפט יכריע בדינם.

מקורות ופירושים נוספים

פירשנו שפסוק 19 מסכם את פסוק 18 וממליץ שלא לדבר כלל על השונאים בפני אנשים אחרים; אפשר גם לפרש, שפסוק 19 מלמד איך לדבר עם השונא כאשר מוכיחים אותו באופן פרטי - למתוח ביקורת בקיצור.

הפסוק מתאר שני קצוות - שתיקה מוחלטת (מכסה שנאה) ודיבור מוגזם (מוציא דיבה).

1. יש שפירשו, שהפסוק מגנה את שני הקצוות:

  • "מכסה שנאה שפתי שקר... בא לגנות מידת המכסים שנאתם...
  • ומוציא דיבה הוא כסיל - בא לגנות המוציאים כל רוחם בפיהם... פן תאמר, כי טוב שיגלה האדם את כל אשר בלבבו על חברו, השנאה והדיבה, על כן גינה את מוציא הדיבה.
  • והנה, הראוי על השונא, להודיע מחשבת השנאה, ולא מחשבת הדיבה." (ר' יונה גירונדי).

2. ויש שפירשו, שהפסוק משווה בין מכסה השנאה לבין מוציא הדיבה, ומלמד שמכסה השנאה גרוע יותר: "הנה, הדובר שקרים יותר מגונה מהכסיל ויותר מזיק, וזה כי:

  • מכסה שנאה שפתי שקר - כי שפתי השקר יכסו השנאה ויהיה זה סבה אל שלא יהיה נשמר משונאו ויפול ברשתו,
  • ואולם הכסיל יוציא מפיו הדברים והדבות ויהיה זה סבה אל שישמר השנוא ממנו.
ולפי שזכר שני אלו, שהאחד מדבר והאחר מעלים, והמעלים הוא היותר מגונה, בא לבאר שכבר ימצא צד אחד שיהיה המעלים יותר משובח, ואמר... כי מי שירבה לדבר בפני הגדולים, הנה לא ימנע בריבוי דבריו שלא יקרה לו פשע ושגגה, כי לא יוכל האדם לכלכל במשפט ריבוי הדברים; ואולם, מי שימנע שפתיו מריבוי הדברים הוא משכיל ומצליח בקניניו; וביחוד, הנה מי שידבר בשם יתברך, ראוי שיהיו דבריו מעטים כמו שבארנו בספר קהלת, כי גבוה מאד מדרגתו ממנו." (רלב"ג)
  • אולם, בפסוק קשה למצוא רמז להשוואה מסוג זה - ע"פ הפשט, פסוק 18 בא לגנות את שני הקצוות - גם את מי שמכסה הכל וגם את מי שמוציא הכל, כדברי רבנו יונה. 

בכל מקרה, תוכחה בארבע עיניים היא דרך האמצע בין שני הקצוות - הכיסוי המלא והגילוי המלא. לפסוקים נוספים המתארים את דרך האמצע, ראו  שביל הזהב.

-

מוציא דיבה הוא כסיל - חז"ל החמירו בפירושו של פסוק זה, ונמנעו אפילו מלהגיד דברים שאינם דברי גנאי, לדוגמה, להגיד שמישהו נפטר; ראו טוהר הלשון בתורה

תגובות