איך להתייחס לאיש מהיר במלאכתו

קוד: ביאור:משלי כב29 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כב29: "חָזִיתָָ אִישׁ מָהִיר בִּמְלַאכְתּוֹ - לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב, בַּל יִתְיַצֵּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים

אם חזית (ראית) איש מהיר, זריז חרוץ ומוכשר במלאכתו (במקצוע שלו) - המלץ עליו למלך, ראוי שהאיש הזה יתייצב בתפקיד ציבורי בכיר לפני מלכים, ולא יישאר בחשכת האלמוניות.

עצות

התוכנית "כוכב נולד", ותוכניות דומות בתחומים אחרים, מטרתן לעודד אנשים בעלי כשרונות מיוחדים לצאת מחשכת האלמוניות ולממש את הכישרון שלהם במלואו. על-פי ספר משלי, כל אדם (לא רק מנחים בטלביזיה) צריך לעודד אנשים מוכשרים שנמצאים בסביבתו:

חזית = ראית; המילה "חזית" מלמדת, שאנחנו צריכים לשים לב לתכונותיהם של בני אדם שאנחנו פוגשים; אם אנחנו רואים, שהאיש שפגשנו הוא מהיר במלאכתו, כלומר זריז ומוכשר בתחום שהוא עוסק בו, יש להתייחס אליו בהתאם:

לפני מלכים יתייצב = יש לעודד ולדחוף אותו כך שיגיע ויתייצב לפני המלך - התפקיד הבכיר ביותר שאדם באותה תקופה יכל לשאוף אליו; תפקיד שבו יוכל לממש את כשרונותיו במידה הרבה ביותר, ויחד עם זה גם לתרום לממלכה.

בל יתייצב לפני חשוכים = גם אם האיש המהיר אינו מגיע להתייצב לפני המלך, יש להשתדל שלא "יתייצב בפני חשוכים", כלומר שלא יישאר בחשכת האלמוניות, אלא ייצא לאור ויתפרסם ברבים. כשאנשים מוכשרים מתפרסמים, הדבר מעודד אנשים אחרים בעלי כישרון דומה לפתח את הכישרון שלהם, וכך הציבור כולו מרוויח.

אם יש לכם חברים מוכשרים - אל תתעלמו מהם ואל תניחו להם לבזבז את הכשרונות! תנו להם טפיחה על השכם, שתעודד אותם לפתח את הכישרונות עד שיגיעו לרמה שתאפשר להם להתייצב לפני מלכים.

דקויות

1. הפסוק מלמדנו לשים לב לאנשים מוכשרים ולעזור להם לממש את כישרונותיהם במקום המתאים להם (ע"פ הרב דוד קליר, שיעור בבית-כנסת אחוה, ח תמוז ה'תשס"ו; ראו "עצות").

2. וייתכן שהפסוק מלמדנו, להיזהר שלא לפגוע באנשים מוכשרים. ייתכן שהפסוק קשור לפסוק הקודם - "אל תסג גבול עולם, אשר עשו אבותיך", והוא בא להזהיר את האדם, שלא יחשוב שהוא יכול להסיג את גבולו של שכנו בלי להיתפס, כאשר הוא רואה שהשכן הוא מהיר במלאכתו, יוצא למלאכתו מוקדם בבוקר ולא נמצא הרבה בביתו. הפסוק מלמד, שלאדם מהיר במלאכתו בד"כ יש קשרים עם המלך, ולכן זה מסוכן "להתעסק" איתו (ראו הסגת גבול). 

3. וייתכן שהפסוק בא "לשבח תכונת הזריזות ולהרחיק העצלה... כשראית איש מהיר וזריז במלאכתו, תמצא שכבר יתיצב לפני המלכים והגדולים, כי הם יקרבוהו אליהם מצד זריזותו, ולא יתיצב לפני הקשי יום והקודרים... באר בזה, שזריזותו תעלה אותו לגדולה ותשמרהו מהעוני והדלות, כאמרם: שתין שנין הוה כפנא ואבבא דאומנא לא חליף" (רלב"ג).

4. ועל-דרך הדרש: "מלאכתו העיקרית של כל איש ואיש בעולם הזה... להשלים את התיקון המוטל עליו... כשהשלים את תיקונו כראוי, נכנס מייד בתוך הקדושה, וזוכה להתייצב לפני דרגין קדישין שהם סוד המלכים... ואם חטא באיזה דבר כשהיה אצל החיצונים, הכל מחול לו, מאחר שהשלים את התיקון המוטל עליו... וזהו הטעם, שכאשר נמנו רז"ל לכלול את שלמה עם המלכים שאין להם חלק לעולם הבא, יצאה בת קול ואמרה הפסוק הזה ממש, שהרי תיקונו העיקרי של שלמה המלך היה לבנות בית המקדש בימיו, וכיוון שנזדרז בדבר זה והשלימו כראוי, כל השאר היה מחול לו, ולא היה מן הדין שיאבד את חלקו בעולם הגמול..." (רמ"ד וואלי).

הקבלות

חז"ל פירשו את הפסוק על כמה דמויות:

יוסף, שהיה מהיר לעשות את מלאכתו בבית פוטיפר, בראשית לט11: "וַיְהִי כְּהַיּוֹם הַזֶּה וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ וְאֵין אִישׁ מֵאַנְשֵׁי הַבַּיִת שָׁם בַּבָּיִת", וזכה להתייצב לפני פרעה מלך מצרים,: "רבי יהודה ורבי נחמיה: רבי יהודה אומר יום ניבול וזבול היה, יום טיאטרון היה. ורבי נחמיה אומר יום טיאטרון של נילוס היה, והלכו כולם לראות. והוא נכנס למלאכתו, לחשוב חשבונותיו של רבו. רבי פנחס אומר בשם רבי שמואל בר אבא: כל שהוא משמש את רבו כראוי, הוא יוצא לחירות. מנין אנו למדין? מיוסף, על ידי ששמש את רבו כהוגן, יצא לחירות. לפיכך, לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב זה פרעה... בַּל יִתְיַצֵּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים זה פוטיפר, שהחשיך הקדוש ברוך הוא את עיניו וסירסו" (שיר השירים רבה א א א).

משה, שהיה מהיר לעשות את מלאכת המשכן, "זה משה רבנו במלאכת המשכן. לפיכך "לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב". זה פרעה, שנאמר (שמות ח,): "השכם בבקר והתיצב לפני פרעה". "בַּל יִתְיַצֵּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים", זה יתרו. אמר רבי נחמיה עשית קודש, חול אלא "לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב", זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שנאמר (שם לד,) "ויהי שם עם ה' ארבעים יום". "בַּל יִתְיַצֵּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים" זה פרעה, שנאמר (שם י,) "ויהי חשך אפלה וגו'":" (שם ב).

הצדיקים, "שהם עוסקין במלאכתו של הקדוש ברוך הוא. לפיכך "לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב", שמתיצבים בתורה. שנאמר (משלי ח,): "בי מלכים ימלוכו". "בַּל יִתְיַצֵּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים" אלו הרשעים. שנאמר (ישעיה, כט): "והיה במחשך מעשיהם". וכתיב (תהילים לה,): "יהי דרכם חשך וחלקלקות" (שם ג).

רבי חנינא: "אמרו פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים, אמר כולם מעלים שלמים לירושלים ואני איני מעלה כלום מה אעשה מיד יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו ומצא שם אבן אחת יצא וסידקה וסתתה וכרכמה אמר הרי עלי להעלותה לירושלים בקש לשכור לו פועלים אמר להם מעלים לי אתם את האבן הזאת לירושלים אמר לו תן לנו שכרנו מאה זהובים ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים. אמר להם וכי מנין לי מאה זהובים או חמישים לתת לכם ולא מצא לשעה מיד הלכו להם. מיד זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה מלאכים בדמות בני אדם אמרו לו רבי תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים אבנך לירושלים ובלבד שתתן ידך עמנו ונתן ידו עמהם ונמצאו עומדין בירושלים בקש ליתן להם שכרם ולא מצאן בא המעשה ללשכת הגזית אמרו לו דומה רבנו שמלאכי השרת העלו לך את האבן לירושלים מיד נתן לחכמים אותו השכר שהשכיר עם המלאכים:" (שם ד).

שלמה המלך, שהיה מהיר במלאכת בית המקדש: "חָזִיתָ אִישׁ מָהִיר בִּמְלַאכְתּוֹ וגו'" זה שלמה בן דוד. "לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב" שהיה זריז בבנין בית המקדש. הדא הוא דכתיב (מ"א ו, לח): "ויבנהו שבע שנים". וכתוב אחד אומר (שם ז, א) "ואת ביתו בנה שלמה שלוש עשרה שנה". נמצא מיופה ומרובה בנין בית שלמה, מבנין בית המקדש אלא, כך אמרו בבנין ביתו נתעצל, בבנין בית המקדש, היה זריז ולא נתעצל. הונא בשם רב יוסף הכל מסייעין את המלך. כל שכן, הכל מסייעים בשביל כבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואפילו רוחות ואפילו שדים ואפילו מלאכי השרת. יצחק בריה דרב יהודה בר יחזקאל אמר כתיב (שם ח,) "בנה בניתי בית זבול לך", בנין בנה בניתי. רבי ברכיה אמר הבית אשר היו בונים אין כתיב כאן, אלא והבית בהבנותו, מאליו היה נבנה. שנאמר (שם ו,) "אבן שלמה מסע נבנה". בנוי אין כתיב כאן, אלא נבנה. מלמד שהיתה האבן נושאת את עצמה, וניתנה על גבי הדימוס. אמר רב אל תתמה על זה. מה כתיב להלן (דניאל ו, יח): "וְהֵיתָיִת אֶבֶן חֲדָה וְשֻׂמַת עַל פֻּם גֻּבָּא". וכי אבנים יש בבבל אלא מארץ ישראל, פרחה לה לשעה ובאת וישבה לה על פי הבור. רב הונא בשם רב יוסף אמר מלאך ירד בדמות ארי של אבן וישב על פי הבור. הדא הוא דכתיב (שם, כג) "אֱלָהִי שְׁלַח מַלְאֲכֵהּ וּסֲגַר פֻּם אַרְיָוָתָא". ואל תתמה, אם בכבוד אותו צדיק כתיב והיתית אבן חדא. בכבודו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. "לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצָּב" לפני מלכי תורה יתיצב. "בַּל יִתְיַצֵּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים" אלו חבורה של רשעים. אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שנמנו וגמרו שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. בקשו לצרף שלמה עמהם. יצתה בת קול ואמרה (תהלים קה, טו): "אל תגעו במשיחי". אמר רבי יהודה בר סימון ולא עוד, אלא שנתייחס ראש לשלשת יוחסין. שנאמר (מ"א, ד): "ורחבעם בן שלמה". אמר רבי יודן בר סימון ולא עוד, אלא ששרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים הללו משלי, שיר השירים וקהלת:",  "מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלש עשרה שנה - לפני מלכים יתיצב (כלומר, יהיה לו חלק לעולם הבא), בל יתיצב לפני חשוכים" (בבלי סנהדרין קד:); וראו גם מדרש משלי.

פסוקים נוספים עם הביטוי "לפני מלך"

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים: [ חזית איש מהיר במלאכתו ]. א - זה שאמר הכתוב על ידי שלמה: (משלי כב) חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים. חזית איש מהיר במלאכתו זה יוסף דכתיב ביה: ... (cache)
 • שיר השירים רבה א, ה: דבר אחר " חזית איש מהיר במלאכתו ", זה שלמה בן דוד. "לפני מלכים יתיצב", שהיה זריז בבנין בית המקדש, הדא הוא דכתיב "ויבנהו שבע שנים", וכתוב אחד אומר: "ואת ביתו בנה שלמה שלש ... (cache)
 • משלי כב, כט: 29 יוני 2009 ..."חזית איש מהיר במלאכתו ", באר לפי המשל שאיש שהוא אומן גדול עד "שלפני מלכים יתיצב" לעשות מלאכת המלכים, הגם שהוא מהיר במלאכתו ויש בכחו לעשות מלאכה ... (cache)
 • הסגת גבול בספר משלי: משלי כב 28-29: אל תסג גבול עולם - אשר עשו אבותיך. חזית איש מהיר במלאכתו - לפני מלכים יתייצב; בל יתייצב לפני חשוכים. משלי כג10-11: אל תסג גבול עולם, ובשדי יתומים אל תבוא. ... (cache)
 • מדרש חזית: ד ד"א חזית איש מהיר במלאכתו זה רבי חנינא, אמרו פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים אמר כולם מעלים שלמים לירושלים ואני איני מעלה כלום מה אעשה, מיד יצא למדברה של ...
 • מסילת ישרים - פרק ז: ואמר שלמה המלך עליו השלום (משלי כב): חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב, בל יתיצב לפני חשוכים. וחכמים זכרונם לברכה (סנהדרין קד) יחסו לו השבח הזה, על שמיהר במלאכת ... (cache)
 • משלי פרק ו: חזית איש מהיר במלאכתו זה יוסף - ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו (בראשית ל"ט ... דבר אחר חזית איש מהיר במלאכתו זה משה - מנהיג את הצאן אחר המדבר מזדרז במלאכתו. ... (cache)
 • אודותינו: נכנס ללשכת הגזית ושאל בשבילם. אמרו לו: "דומה שמלאכי השרת העלו אבנך לירושלים". וקראו עליו מקרא זה: "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב" קרי ביה לפני מלאכים יתייצב. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- משלי פרק כב: ... כף בערבים משאות: (כז) אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך: (כח) אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך: (כט) חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים: ... (cache)
 • מדרש רבה - קהלת: פרשה א א [א] דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם זה שאמר הכתוב ברוח הקדש על ידי שלמה מלך ישראל (משלי כ"ב) חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב מעשה בר' חנינא בן דוסא ... (cache)
 • המהר"ל והגולם מפראג: כדי כך היה מפורסם עד כי נאמר עליו: "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתייצב". הוא נחשב לאיש חשוב ונכבד גם אצל המלך רודולף ולכן היה לאל ידו להילחם בשונאי ישראל, אשר ניסו ... (cache)
 • מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה' (חלק א) בשיעור הקודם עסקנו בהעלאת...: דבר אחר: 'חזית איש מהיר במלאכתו' (משלי כ"ב, כט) - זה שלמה, באיזה מלאכה? במלאכת בית המקדש. אתה מוצא כשבנה ביתו הוא בונה אותו לשלש עשרה שנה וכשבנה בית המקדש הוא ... (cache)
 • מדרש לשולחן שבת פרשת תרומה: ד"א ' חזית איש מהיר במלאכתו זה רבי חנינא.' אמרו פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים. אמר "כולם מעלים שלמים לירושלים ואני איני מעלה כלום מה אעשה?" מיד יצא למדברה של ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - שלמה המלך: יצאה בת קול ואמרה להם (משלי כב, כט): "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים". מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה ... (cache)
 • קורות חיים: תמר קדרי, "' חזית איש מהיר במלאכתו' - לשאלת מקוריותן של הפתיחתאות שבראש מדרש שיר השירים רבה" תרביץ עה (תשס"ו), עמ' 174-155. 7. תמר קדרי, "'תוכו רצוף אהבה' - על ... (cache)
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה א: (משלי כ"ב) חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב. מעשה בר' חנינא בן דוסא. שראה בני עירו ... חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב. כים יתיצב.אלפני מל קרי ביה: אמר רבי ... (cache)
 • מסילת ישרים / ר' משה חיים לוצאטו: ואמר שלמה המלך עליו השלום (משלי כב): חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב, בל יתיצב לפני חשוכים. וחכמים זכרונם לברכה (סנהדרין קד) יחסו לו השבח הזה, על שמיהר במלאכת ... (cache)
 • פרשת וארא: ויאמר ה' אל משה השכם בבקר, הדא הוא דכתיב (משלי כב, כט): חזית איש מהיר במלאכתו וגו', כדכתיב (בפסוק (מ"א ז, נא): ותשלם כל המלאכה). דבר אחר: חזית איש מהיר, זה משה, שהיה ... (cache)
 • שער ברסלב - פרשת עקב: ... שהוא בחינת ונחש עפר לחמו, שהוא בחינת עצבות ועצלות כמו שכתוב במקום אחר (ליקו"מ א, קפט), שהוא היפך מבחינת חזית איש מהיר במלאכתו. וזה בחינת עפר של חוץ לארץ, שהוא עפר ... (cache)
 • כותרת: ואמר שלמה המלך עליו השלום (משלי כב): חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב, בל יתיצב לפני חשוכים. וחכמים זכרונם לברכה (סנהדרין קד) יחסו לו השבח הזה, על שמיהר במלאכת ... (cache)
 • מדרש סעודת לויתן / י. ד. אייזנשטיין: ... בשבע שנים, ולא עוד אלא שהקדים מלכותי למלכותו, שנאמר חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתייצב. ונותן לו מקום ליישב, שנאמר לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך. ... (cache)
 • בחדרי חרדים | פורום: כשרות - חדש! יצא לאור הספר "מדריך הכשרות המעשי": 20 פברואר 2011 ... חזית איש מהיר במלאכתו הרה"ג יואל רבינוביץ שליט"א כתב ספר חשוב על בעיות. הכשרות במזון והבעיות רבות ומגוונות קלות וחמורות. הדבר ידוע שכשרות המזון היא ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: הדא הוא דכתי: (משלי כב, כט) חזית איש מהיר במלאכתו וגו', כדכתיב: (בפסוק (מ"א ז, נא) ותשלם כל המלאכה). דבר אחר: חזית איש מהיר זה משה, שהיה מהיר במלאכת המשכן, לפיכך, לפני ... (cache)
 • פרשת עקב:: ברסלב כרמיאל: ... הסטרא אחרא ונשיכת הנחש הוא שם, שהוא בחינת ונחש עפר לחמו, שהוא בחינת עצבות ועצלות, כמו שכתוב במקום אחר (בסימן קפט), שהוא הפך מבחינת חזית איש מהיר במלאכתו.... (cache)
 • שקופית 1: יצאה בת קול ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים, מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלש עשרה שנה לפני ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - עזרא: אדין ששבצר דך אתא יהב אושיא די בית אלהא, זה דניאל ועליו הכתוב אומר חזית איש מהיר במלאכתו, ואקום ואעשה את מלאכת המלך אמר ליה הקב"ה נזדרזת במלאכתך לשעבר היית יושב ... (cache)
 • ללא כותרת שקופית: יצאה בת קול ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים, מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלש עשרה שנה לפני ... (cache)
 • Mogen Ovaus ג€” מגן אבות ֲ» נפלאות מהרל: ... קדוש עליון מרן מהר"ל מפראג זצוקלה"ה ֲ· מלחמת מהר"ל נגד העלילת דם ֲ· הצעת המהר"ל להתווכח עם הכומרים ֲ· הוכוח ֲ· [משלי כ"ב, כ"ט] " חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב". ... (cache)
 • מדרש רבה - וארא: ויאמר ה' אל משה השכם בבקר הדא הוא דכתיב (משלי כב, כט) חזית איש מהיר במלאכתו וגו' כדכתיב (בפסוק (מ"א ז, נא) ותשלם כל המלאכה). דבר אחר חזית איש מהיר זה משה שהיה מהיר ... (cache)
 • ספר מסילת ישרים: חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב, בל יתיצב לפני חשוכים. וחכמים זכרונם לברכה (סנהדרין קד) יחסו לו השבח הזה, על שמיהר במלאכת בנין הבית ולא נתעצל בה לאחר אותה. ... (cache)
 • פרשת לך לך: דבר אחר: 'חזית איש מהיר במלאכתו' (משלי כ"ב, כט) - זה שלמה, באיזה מלאכה? במלאכת בית המקדש. אתה מוצא כשבנה ביתו הוא בונה אותו לשלש עשרה שנה וכשבנה בית המקדש הוא ... (cache)
 • מזכרונות נזיר אחיו - בגליון השבוע - בשבע 53 - ערוץ 7: 31 יולי 2003 ... פעם הרב בעצמו הזכיר לנזיר את הפסוק: "חזית איש מהיר במלאכתו וגו'", לרמוז לו שצריך להזדרז. והנזיר השיב בהתנצלות אמיתית: "זה ספר לדורות". והזכיר שהוא כמו ... (cache)
 • רבי חנינא בן דוסא ג€“ ויקישיבה: 17 אוגוסט 2011 ... בקש ליתן להם את הסלעים ולא מצאם נכנס ללשכת הגזית ואמרו לו שמא מלאכי השרת היו וקראו עליו חזית איש מהיר במלאכתו ". (ילקוט שמעוני, מלכים א', רמז קפ"ב) ... (cache)
 • קורות חיים Curriculum Vitae: ... Jewish and Christian.Perspectives 17, Eds. M. Poorthuis, J. Schwartz, J. Turner, Brill, Leiden ג€“ Boston 2009, pp. 65-82.6. תמר קדרי. '",. חזית איש מהיר במלאכתו ... (cache)
 • באורי אגדות נדרים: רבנן איקרו מלכים, ונדרים כ: מאן מלאכי השרת רבנן, שבת פח:, שהש"ר א [א ג] לפני מלכים ["ד"א ' חזית איש מהיר במלאכתו' (משלי כב, כט) - אלו צדיקים שעוסקים במלאכתו של הקב"ה, ... (cache)
 • פתח דבר והבעיה: משיב לך הדיאיסט הפושר בנימין פרנקלין באוטוביוגרפיה שלו בפסוק מן התנ"ך, שאביו, הקלויניסט הקפדן, שינן לו בנעוריו: "חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתיצב" (משלי כב, 29). ... (cache)
 • מימי הביניים ג€“ סיפורי מעשה / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בן-גריון): נתנו ידיהם עמו, ובין כה וכה והנה הם עומדים בשערי ירושלים. ביקש להודות להם על טרחתם ואינם. ידעו שנעשה לו נס, והעמידו אותה אבן בלשכת-הגזית. וקראו עליו: חזית איש מהיר במלאכתו!... (cache)
 • more "חזית איש מהיר במלאכתו ":
 • סדר עדיפויות במצוות יישוב ארץ ישראל- הרה"ג שלמה גורן זצ"ל: התשובה היא שמדברי השבח של הקב"ה לשלמה המלך, כשיצאה בת קול ואמרה "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים" - מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד אלא ... (cache)
 • more "לפני מלכים יתיצב בל ":
 • more "יתיצב לפני חשכים / ":

תגובות