בני! אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני!

קוד: ביאור:משלי כג15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כג15-16: "בְּנִי! אִם חָכַם לִבֶּךָ, יִשְׂמַח לִבִּי גַם אָנִי. וְתַעְלֹזְנָה כִלְיוֹתָי בְּדַבֵּר שְׂפָתֶיךָ מֵישָׁרִים"

בני! אם ליבך יהיה חכם, לא רק אתה תרגיש שמחה - גם הלב שלי ישמח, וגם אני.

ואם השפתיים שלך ידברו דברים ישרים, לא רק אתה תרגיש טוב - גם הכליות שלי יעלזו (ישמחו).

עצות

הורים יכולים להשפיע על ההתנהגות של ילדיהם על-ידי יצירת הזדהות. כך ניתן ללמוד מהפסוקים 15-16, שהם דברי האב/האם אל הילדים. 

ילדים מטבעם קשורים להוריהם ורוצים לשמח אותם. לכן, הורים שרוצים שילדיהם יהיו חכמים, או שידברו ביושר, או כל דבר אחר, צריכים רק להגיד להם שזה ישמח אותם מאד. במקרים רבים, עצם הידיעה שזה מה שישמח את ההורים, עשויה לעורר בילדים את הרצון להתנהג בהתאם.

הקבלות

רעיון דומה נמצא ב משלי כז11: "חֲכַם, בְּנִי, וְשַׂמַּח לִבִּי, וְאָשִׁיבָה חֹרְפִי דָבָר", שם ההורים מדברים לא רק על השמחה שבלב, אלא גם על התועלת שהילדים החכמים מביאים להם (פירוט). ראו גם: פסוקים נוספים שבהם הבן החכם משמח את הוריו.
-

פסיכולוגים בימינו מבחינים בשלושה תהליכים שגורמים לשינוי בהתנהגות:

 • א. התרצות: שינוי התנהגות על-מנת להימנע מעונש או לזכות בתגמול.
 • ב. הזדהות: שינוי התנהגות מתוך הערצה או אהבה לאדם אחר, כדי להידמות אליו או למצוא חן בעיניו.
 • ג. הפנמה: שינוי התנהגות מתוך הבנה של חשיבות השינוי (מבוסס על מחקר של הרברט קלמן; ראו "לא לבדו" מאת י' שורצולד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה).
התורה מתייחסת לתהליכים א, ג:
 • תהליך א, התרצות, הוא חובתו של הציבור בלבד. הציבור צריך להעניש את החוטאים, על-ידי מערכת המשפט, וכך ליצור הרתעה, דברים כא21: "וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ, וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ". לאדם פרטי אסור להעניש עבריינים על-דעת עצמו.
 • תהליך ג, הפנמה, הוא חובתו של כל אדם ואדם, ויקרא יט17: "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ, הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא". המילים הוכח תוכיח מציינות השפעה על-ידי הוכחות ושכנוע שכלי (פירוט).
תהליך ב, הזדהות, אינו נזכר בתורה ואינו בגדר חובה, אך הוא נרמז בספר משלי, בפסוקים שקראנו למעלה, בגדר המלצה במסגרת המשפחה.

הטבלה הבאה מסכמת את ההמלצות של התורה וספר משלי. יש הדרגה בשני הטורים: ככל שהמשפיע גדול יותר (יחיד - משפחה - ציבור), כך הוא רשאי להפעיל אמצעים ברמה נמוכה יותר (שכל - רגש - גוף).

 התרצות הזדהות הפנמה
 ציבור* משפחה יחיד*

*בספר משלי נזכרים במסגרת המשפחה גם שני התהליכים האחרים - התרצות והפנמה. אבל התהליך של הזדהות הוא ייחודי למשפחה.

-

חז"ל דרשו את הפסוק על כלאב - בנם של דוד ואביגיל (רב יהודה בשם שמואל, בבלי ברכות ד א); ובאופן אחר פירשו שהבן הוא שלמה עצמו, והאב הוא ה' השמח בחידושי התורה שלו: "בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים - יצתה בת קול ואמרה (משלי כג טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, (משלי כז יא) חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר" (בבלי שבת יד ב, בבלי עירובין כא ב).

וייתכן שה"בן" הוא כל אדם הקורא את ספר משלי: "המלמד לאחרים, והם שומעים את דבריו ומקבלים את מוסרו, יש לו זכות גדול ושמחה גדולה... וכל שכן החכם הזה, שהכל לומדים מדברי חכמתו, שיש לו ודאי שמחה גדולה בגן-עדן, שהדריך את בני אדם בדרך הטובה והישרה על-ידי משליו היקרים" (רמ"ד וואלי, פירוש ראשון).

ביטויים

לב = אמצע הגוף והנפש, מקום המחשבות.

חכם לב = הלומד ומפנים.

גם = מהשני והלאה.

ישר = ללא מכשולים.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש של גוגל

 • מקרא זה אני קורא טליו־ רבו ידוד v בני אם חכם לבך. ישמח לבי גם אני: בני אם חכם לבך. ישמח לבי גם אני. L v ידוד. מקרא זה אני קורא טליו־ רבו. ^ וג€¢ כנן יקיר לי הרב ג€” ר יצחק שליטא. ג€¢. פעלך הטוב אשר הוצאת לאור. הוא ספרך אוצרג ... (cache)
 • עין איה על שבת א עג ג€“ ויקיטקסט: 19 ספטמבר 2008 ... על ערכה של הסבה שהביאה להרחבת הדיוקים אלה המעשיים נאמר " בני אם חכם לבך ", ולפי המצב הראוי לבן צעיר הכרח לאחוז בהרחבת המעשים כדי לגלות על ידם ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת תולדות - בן חכם ישמח אב: 'ויולד חכם ישמח בו', ר' לוי אמר מנין אתה אומר שכל מי שיש לו בן יגע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים, תלמוד לומר (משלי כ"ג) 'בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני'. ... (cache)
 • כא: עושין פםין פרק שני עירובין: בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר3. ואמרת. לכה דודי נצא השדה5. לבי ואשיבח חרפי דבר דרש רבא מאי דכתיב. נלינה בכפרים נשכימח לכרמים נראח אם פרחח חגפן פתח ... (cache)
 • ערובין כא ב ג€“ ויקיטקסט: 25 ספטמבר 2008 ... רב יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה (משלי כג, טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר (משלי כז, ... (cache)
 • אה למוסר לבף ואזניןז לאמרי־ יתומים אל-תבא: יא כי־גאלם חזק הוא־יריב את: בני אם חכם לבך טיג€¢ כי אם כג. וגי אל יקנא לבך יז. מי שיש לו בן יגע בתורה. הי וגר. הזהירגי ביראת. שלמה עה שנתלבש קנאה ביראת השם מתמלא עליז רחמים שנאמר בני ... (cache)
 • ISRAEL613.COM_EMET: בגמ' שבת (דף י"ד:) בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני[1], יש לומר למה אמרה עליו פסוק זה אחר שתיקן גם נטילת ... (cache)
 • שמואל ב ג: ועליו אמר שלמה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר חכם בני ושמח לבי ... ושמח לבי כנזכר בפסוק בני אם חכם לבך כו טעם השמחה הוא כי עתה אשיבה ... (cache)
 • ברכות ד: שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה (כלאב מכלים את הרב, שהיה אב בהוראות), ועליו אמר שלמה בחכמתו (משלי כג,טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ואומר (משלי כז,יא) חכם ... (cache)
 • מאימתי פרק ראשון ברכות: בני אם חכם לבך ישמח. לבי גם אני: משלי בג טו. 7. חכם בגי ןשמח לבי. ואשיבה חךפי ךבר: משלי כז יא. לולא האבזנהי לךאוח 8. בטוב ין בארץ חיים: תהלים כד יג ... (cache)
 • שבת טו: ... על פי ששניהם רשות היחיד) ונטילת ידים - יצתה בת קול ואמרה (משלי כג,טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, (משלי כז,יא) חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר! ... (cache)
 • מעשה העז ג€“ ויקיפדיה: ... "נענע לו הזקן בראשו וקרא עליו, בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" - הזקן ציטט כלשונו פסוק מספר משלי: "בְּנִי אִם חָכַם לִבֶּךָ יִשְׂמַח ... (cache)
 • לא) והדבר הזה קשה עד מאד למה אדם קדמון אין צריך ליטול רשות מאדם...: יצאה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח חבי גם אני. ואומר חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר, ואמרינן נמי התם ואזן וחקר תיקן משלים הרבה, אמר ר"א בהתחלה היתה ... (cache)
 • 'Gemara Instruction in Yeshiva High Schools',: וכן הוא אומר'חכם בני ישמח לבי ואשיבה חורפי דברי ואומר' בני אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני" (פ' עקב, פיסקא י"ב). העיסוק באגדה, בצורה זו או אחרת, חשוב הן כפן של ... (cache)
 • דף קשר מספר 375 - פרשת בשלח: ואמר (משלי כ"ג, טו): 'בני, אם חכם לבך ישמח לבי גם אני'". אלא שהסבר זה קצת קשה בהמשך הגמרא, שכן הגמרא המשיכה ואמרה: "ללמדך שאין השכינה שורה...אלא ... (cache)
 • פרשת: ואמר רבי יוחנן: לא כלאב שמו אלא דניאל שמו, ולמה נקרא שמו כלאב - שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה, ועליו אמר שלמה בחכמתו: +משלי כ"ג+ בני אם חכם לבך ישמח לבי גם ... (cache)
 • ב"ה: ... אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחכמה היא השמחה האמיתית. וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שיבח שמחת החכמה ואומר: 'בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני'" (cache)
 • פרשת תולדות: ת"ל (משלי כג): בני אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני. ר' שמעון בן מנסיא אומר: אין לי אלא לב אביו של בשר ודם. מניין שאפילו הקב"ה מתמלא רחמים עליו בשעה שהוא יגע ... (cache)
 • העירוב - THE ERUV: בעל חתם סופר: חידושי חת"ס מסכת שבת דף י"ד ע"ב: בני אם חכם לבך ישמח לבי. עיין תוס' עירובין [כ"א ע"ב ד"ה בשעה] שהקשו, הא תיקן גם שניות לעריות ואיזן ותקן משלים ... (cache)
 • בית הכנסת אליהו הנביא: שיר לשמחות - אם חכם לבך בני אם חכם לבך בני. ישג€“ לפרטים ֲ». 2006-08-18 04:12:38. פורים - שימני ראש. שירים לפורים סימן שלמהלהשמעה שימני ראש על כל אויבי, ... (cache)
 • טו: ... ת היחיד) ונֳ— ילת ידים - י צתה בת קול ו אמרה (משלי כ ג,טו) בני אם חכם לבך ישמֳ— ג€” לבי גם אני, (משלי כז,יא) חכם בני ושֳ— ח לבי ואשיב ה חורפי דבר! ... (cache)
 • נטילת ידיים ג€“ ויקישיבה: שלמה המלך ובית דינו גזרו על סתם ידיו של אדם שיהיו מטמאות את הקדשים במגען - "בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה: בני אם חכם לבך ישמח לבי ... (cache)
 • פרשת כי תבוא: (משלי כג, טו): "בני אם חכם לבך - ישמח לבי גם אני". בדרך רמז. "ואמרת אליו הגדתי היום". פירש רש"י: "ואמרת אליו - שאינך כפוי טובה". ורמוז זה בתיבת: "ואמרת". ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" (כ"ג, טו). הליכה בדרך הנכונה פירושה, להתנהג לפי מידות המוסר והיושר "גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו" (גיל יגיל ג€“ קרי) ... (cache)
 • "ברכות": ... שמו כלאב שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה ועליו אמר שלמה בחכמתו (משלי כג) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר (משלי כז) חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר. ... (cache)
 • עולם התנ"ך: שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה, ועליו אמר שלמה בחכמתו: בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ואומר: חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר. דבר אחר: למה נקרא שמו כלאב? ... (cache)
 • תלמידי היקרים, היום אנו נלמד את האגדה משפט הירושה אותה כתב חיים...: בני, אם חכם לבך ישמח לבי גם-אני" _משלי כ"ג, 15). פירוש: אם תחכם, בני, אתה תשמח את לבי. הרעיון המרכזי הוא: הצלחת החינוך גורמת שמחה למחנך. ... (cache)
 • דף קשר מספר 1002 - דרוש אזני המן / עמית משגב: "אמר רב יהודה אמר שמואל: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים, יצתה בת קול ואמרה (משלי כג): "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני"... מאי דכתיב (קהלת יב): "ויתר ... (cache)
 • רזיאל המלאך | אדם הראשון | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים -: אבא בגבורות ה' אלהים אזכיר צדקתך לבדך אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך אזור כגבר חלציך בני אם חכם לבך ישמח לבי מי ... (cache)
 • היבטים פסיכולגיים של יחסי הגומלין / ד"ר שאול סולברג: "מי שיש לו בן חכם הוא שמח וטוב לב, שנאמר (משלי כ"ג, ט"ו) 'בני, אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני', לפי שכשהולך אדם לבית הכנסת או לבית המדרש ושומע חכמת בנו הוא ... (cache)
 • דף קשר מספר 136 - פרשת בהעלותך: התמיהה מוגדשת לאור דברי הגמרא שתקנה זו משקפת דווקא חכמה מיוחדת: "אמר שמואל: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמרה: 'בני אם חכם לבך,... (cache)
 • Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 שעה מעשה העז ותחבו בתוך אזנה של העז...: בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני. קשר הבחור משיחה. נאה בזנבה של העז ונתן דעתו עליה. כיון שעמדח לילך תפס. את המשיחה בידו ולא הניח הימנה, וכיון שהלכה נגרר והלך ... (cache)
 • יצחק אזולאי ג€“ �יקיפּעדיע: ער האָט איהם אַמאָל געזאָגט דעם פסוק בני אם חכם לבך, אויב די וועסט זיין קליג, ישמח לבי גם אני וועט דאָס זיין א מעלה פאַר מיר, ווַל די ביזט אַ קינד ... (cache)
 • וישלח התשס"ו - תורה: כזכור, עירוב תוקן ע"י שלמה המלך, ו"בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים, יצתה בת קול ואמרה ' בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני' (משלי כג, טו), ואומר: 'חכם בני ... (cache)
 • נטילת ידים ג€“ ויקישיבה: ... שלמה המלך: "אמר רב יהודה אמר שמואל: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים, יצתה בת קול ואמרה (משלי כג): "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" (עירובין כ"א:). ... (cache)
 • Page 4 - מופ"ת-נט: "בני אם חכם לבך ג– שמח לבי גם אבי" (כג, lu). הליכה בדרך הנכונה פירושה, להתנהג לפי מידות המוסר והיושר"גול גול אבי צדיק ג– ולד חכם וישמח בו" (גיל גיל - ... (cache)
 • more "בני אם חכם לבך ":
 • ך.ישמח לבי גם אני וגם את השישי אתי בשמחתי * אשבמנה מה;שוזעה הגדולה...: ישמח לבי גם אני. הבוקר;איר בחציךך אהיה ג€¢ ג€”. (יזנה מלך, נעמה לגדם). ג€¢י עליף חנה בוהול^הז צר לי. מה אדמה לך, במה אנחמך עוד. י. ד פניךעידו על?נימיך ... (cache)
 • (י) ילקוט הרועים ילקוט המכירי לן: בגי אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר חכם בני ושמח לבי ואשיבה. חורפי דבר [משלי ב ז, יא|. פרק עושין פסין 3). אמר ר יהורה אמר שמו^. בשעה שתקן שלמר. ... (cache)
 • ספר הפליאה - ד"ה ושאלו מתיבתא דרקיע למה התחילה ג€“ ויקיטקסט: ובא וראה כמה כח ידיעת החכמה ה' בחכמה יסד ארץ ראשית חכמה יראת ה' וכתיב חכם בני ישמח לבי גם אני. אין הכוונה ללמוד פשטים מבלי טעם וריח רק שישיג החכמה הנזכרת ... (cache)
 • דרוש ח החיים והשלום: לבך ישמח לבי גם אני רש ן מנסיא אומר. אין לי אלא לב אביו של בוד, מניין אפילו ... בתורם תל ישמח לבי גם אני גילכ אחר גילכ. בזמן שכוא צדיק ן צדיק וטי. ... (cache)
 • Eruv Online: Part 1b: Various Issues Regarding Eruvin: ועיין עירובין כ"א ע"ב בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצאה בת קול ואמרה אם חכם בני ישמח לבי גם אני, והקשה תוספות הא גם שניות תיקן. ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-אדר התשס"א: וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שיבח שמחת החכמה ואומר: 'בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני '" (פרק ח, הלכה טו). זה החלק הראשון שבדבריו של הרב קוק זצ"ל. ... (cache)
 • תגובות האם מותר לאישה בהריון לטבול במקווה? | שאלות ותשובות Ynet: 12. ל-7 העלמה עלומת השם. כבר אמר שלמה במשלי "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ". ואני אומר "בתי אם שמח לבך ישמח לבי גם אני ". אבל למה בעילום שם? ... (cache)
 • ידיים למעלה: בשעה שתיקן שלמה ערובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמר: ''בני, אם חכם לבך ישמח לבי גם אני '' (ערובין כ''א, ב'). המסגרת לחייים ערוכה ומשורטטת להפליא. ... (cache)
 • מספר הזכרונות / מנדלי מוכר-ספרים: הלא קרוב אני לכם וששי-בחמישי אני עמכם, אל אחד בראנו, ממקור חיים אחד נשתה אני ואתם, ובאביב שמחתכם ישמח לבי גם אני! הדברים האלה נתמלטו מפי שלא במתכוון, ... (cache)
 • מדינת ישראל: ואני תפילה, אולי ה' צבאות יחנן, שיקבל האמת מינן, וישב בשקט שלום ושאנן, ויתערה כאזרח רענן, ויצחק ירנן, ישמח לבי גם אני...23. גם בנו של ה"נודע ביהודה", ... (cache)
 • פרשת שמיני - הפטרת שמיני - פרץ עוזה - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחכמה היא השמחה האמיתי. וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שיבח שמחת החכמה ואמר (משלי כ"ג) "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני".... (cache)
 • אגרת 4 - 1920, עמ' קע''ה | אגרות קודש | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם...: ומאי הוי בלביה דצבעון על בן חכים דא, אם אמר לו "אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ". ובכלל אי הוי חדותא דשמעתא, וכמה יומין אתמשכא. או חדותא דא כמה שעתין. ... (cache)
 • מדרש רבה - תולדות: ... ודם מניין שאפילו הקב"ה מתמלא רחמים עליו בשעה שהוא יגע בתורה תלמוד לומר ישמח לבי גם אני גילה אחר גילה בזמן שהוא צדיק בן צדיק ואלה תולדות יצחק בן אברהם: ... (cache)
 • תולדות חייו של מרן ר' יוסף קארו: ... והאי דיינא נחית לעומקא דדינא, וכל כי האי מילי מעלייתא לימרו משמיה, ויקיים בו מקרא שכתוב בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, נאם הצעיר יוסף קארו". ... (cache)
 • פרשה רביעית: (טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני:... לכן אם לבך חזר להיות חכם כמו לפני האוילות עם ה"לביבות", אז " ישמח לבי גם אני ". ואם שפתיך חזרו לדבר מישרים כמו לפני ... (cache)
 • מעשה העז: סיפור עממי כמסכה<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn...: עניין זה מודגש היטב במשפט: "בני אם חכם לכך ישמח לבי גם אני"..... כמה רחוקה מציאות זאת מדברי הפרדה של האב לבנו, "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני"?... (cache)
 • כהן בבית הקברות / דוד פרישמן: לא אבוז ולא אלעג, ולקול שיר ישמח לבי גם אני. בשבת שמברכין החֹדש שמעתי את החזן- האורח בזַמרו זמירותיו והוא מצא חן בעיני, ובפרט מצאו חן בעיני הנערים העוזרים ... (cache)
 • more "ישמח לבי גם אני ":
 • כליות = מקום המצפון: משלי כג16: "ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים" - המורה מרגיש שהמצפון שלו נקי כאשר התלמיד אומר דברים טובים (כי הוא לימד את התלמיד בצורה טובה, ולכן אין לו על ... (cache)
 • ראשית הפיוט / אהרון מירסקי: וכיוצא בזה הלשון: "כליותיך תעלזנה מישרים" מיוסד על המקרא שבמשלי כ"ג, ט"ז: ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים; ולא עוד אלא שמצינו כאן את הצורה המליצית " תעלזנה" (cache)
 • אורחות צדיקים: וזהו שאמר שלמה: "נפשי יצאה בדברו" (שיר-השירים ה, ו); "ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים" (משלי כג, טז). וכן אמר דוד: "ברכי נפשי" (תהילים קג, א) - לפי שהנפש ... (cache)
 • more "ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך ":
 • . קבוץ הון ביושר ופזור ונדיבות לצדק: (שם) ותעלוזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים). יאמר שהבן היודע לדרוש יליעין עצות טובות. יהיה עזר לאביו בכל עצה ודבר חכמה.;כיז יט) החכם יסדר הדרכתו ומוסרו בדרך ... (cache)
 • לימוד על הלימוד: דרכים של פרידה: ... כה), 'והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע' (דניאל יב, ג), 'ותעלוזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים' (משלי כג, טז), ו'עתיק יומין' ככינוי לאל (דניאל ז, ט). ... (cache)
 • more "כליותי בדבר שפתיך מישרים ":

תגובות