ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמז

1 הללו יה כי-טוב זמרה אלהינו כי-נעים נאוה תהלה.
2 בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס.
3 הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם.
4 מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא.
5 גדול אדונינו ורב-כח לתבונתו אין מספר.
6 מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי-ארץ.
7 ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור.
8 המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר.
9 נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו.
10 לא בגבורת הסוס יחפץ לא-בשוקי האיש ירצה.
11 רוצה יהוה את-יראיו את-המיחלים לחסדו.
12 שבחי ירושלם את-יהוה הללי אלהיך ציון.
13 כי-חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך.
14 השם-גבולך שלום חלב חטים ישביעך.
15 השלח אמרתו ארץ עד-מהרה ירוץ דברו.
16 הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר.
17 משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד.
18 ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו-מים.
19 מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל.
20 לא עשה כן לכל-גוי ומשפטים בל-ידעום הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות