אדם

מאת: אראל

קוד: אדם

 

שם נוסף: האדם

  1. בראשית ב07: וייצר ה' א' את האדם עפר מן האדמה, וייפח באפיו נשמת חיים; ויהי האדם לנפש חיה.
  2. בראשית ג23: וישלחהו ה' א' מגן עדן - לעבוד את האדמה אשר לוקח משם.
  3. בראשית ה 1: זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו.

אישה:   חוה  

ילדים:   קין    הבל    שת  


תוספות ותגובות