יוסף בן יעקב

מאת: רענן

קוד: יוסף (בן יעקב)

 

שם נוסף: צפנת פענח

  1. בראשית ל 24-23: ותהר [רחל] ותלד בן ותאמר אסף א-להים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף ה' לי בן אחר.
  2. בראשית מא 45: ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח...

אב:   יעקב  

אם:   רחל  

אחים מאב ואם:   בנימין  

אישה:   אסנת  

ילדים:   מנשה    אפרים  


תוספות ותגובות