פרעה מימי אברהם

מאת: רענן

קוד: פרעה (מימי אברהם)

 

  1. בראשית יב 14-15: ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאד. ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פוטיפר    פרעה    פוטי פרע    פרעה    פרעה    שר המשקים    שר האופים    איש מצרי    פרעה    שישק    סוא    פרעה    חרטמי מצרים    אביה של תחפניס  


תוספות ותגובות