פרעה חותן שלמה

מאת: רענן

קוד: פרעה (חותן שלמה)

 

  1. מל"א ט 16: פרעה מלך מצרים עלה וילכד את גזר וישרפה באש ואת הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה.

הערה: פרעה חותן שלמה הוא לא בהכרח פרעה אישה של תחפניס, אך סביר שכן.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרעה    פוטיפר    פרעה    פוטי פרע    פרעה    פרעה    שר המשקים    שר האופים    איש מצרי    שישק    סוא    פרעה    חרטמי מצרים    אביה של תחפניס  

אישה:   תחפניס  

ילדים:   בת פרעה  


תוספות ותגובות