פרעה מימי יוסף

מאת: רענן

קוד: פרעה (מימי יוסף)

 

  1. בראשית מא 1: ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרעה    פוטיפר    פוטי פרע    פרעה    פרעה    שר המשקים    שר האופים    איש מצרי    פרעה    שישק    סוא    פרעה    חרטמי מצרים    אביה של תחפניס  


תוספות ותגובות