איש מצרי

מאת: רענן

קוד: איש מצרי

 

  1. שמ"א ל 11: וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אתו אל דוד ויתנו לו לחם ויאכל וישקהו מים.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרעה    פוטיפר    פרעה    פוטי פרע    פרעה    פרעה    שר המשקים    שר האופים    פרעה    שישק    סוא    פרעה    חרטמי מצרים    אביה של תחפניס  


תוספות ותגובות