לשמור על טוהר הלימודים

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   סיכום 
ב8 לִנְצֹר אָרְחוֹת מִשְׁפָּט, וְדֶרֶךְ חסידו[חֲסִידָיו] יִשְׁמֹר.

 סגולות

- ה' שומר את דרך חסידיו ההולכים בדרכיו:הם יכולים לנצור (לשמור) את אורחות (דרכי) המשפט, לנהוג ביושר ובצדק בלי להיפגע.

 מצודות

להשכילו לנצור (לשמור) ארחות משפט, כי הוא ישמור דרך חסידיו לבל יטו מדרך האמיתי.


 עצות

כמורה ומרצה אני נתקל, לצערי, בתופעות של העתקת שיעורי בית. ספר משלי מדגיש, שהתבונה האמיתית נמצאת רק בדרך היושר והתום:

כי ה' יתן חכמה - החכמה האמיתית מגיעה מה'; מפיו דעת ותבונה - כשה' נופח נשמת חיים באדם, הוא נוטע בו גם את הכוחות להשיג דעת ותבונה. ולכן יש להתייחס לכוחות אלו בחרדת קודש, ולהשתמש בהם ביושר, שהרי -

ה' יצפון = ישמור היטב לישרים תושיה = תוכניות ורעיונות מועילים; וכמו כן:  ה' מגן להולכי תום = המתנהגים בדרכי אמת וללא פגמים מוסריים.

ה' הוא המפעיל את כוחותיו השכליים של האדם, והוא משגיח ובוחן את האופן שבו האדם משתמש בכוחותיו: מי שמשתמש בהם ביושר, ואינו מעתיק את עבודותיהם של אחרים, בסופו של דבר יזכה לתושיה, להברקות ורעיונות מועילים גם מעבר לטבעו (שיעזרו לו גם להצליח במבחן...); וכן יזכה שה' יגן עליו ויציל אותו מטעויות. התושיה הזאת צפונה ושמורה היטב, כך שרק הישרים ייהנו ממנה; ולא אותם אנשים שניסו להשיג ציונים גבוהים בדרכי ערמה, איוב ה12: "מֵפֵר מַחְשְׁבוֹת עֲרוּמִים, וְלֹא תַעֲשֶׂינָה יְדֵיהֶם תּוּשִׁיָּה".

מטרת הפסוקים היא לעודד את האנשים, שמרגישים שאינם חכמים מספיק כדי להצליח; הפסוקים מעודדים אותם להתמיד ולהשקיע בלימודים, לנצור אורחות משפט - לשמור בהתמדה על כל חוקי היושר והצדק בלימודים, ולבטוח בה' אשר דרך חסידיו ישמור - למרות שהכישורים השכליים שלהם אינם מושלמים, ה' יעשה איתם חסד וייתן להם את כל התבונה הדרושה כדי להצליח.

 דקויות

הפסוקים 6-8 מקשרים בין חכמה ותבונה לבין יושר ומשפט. הם מכוונים לתלמידים, המרגישים שאינם חכמים מספיק כדי להצליח בלימודים, ולכן עלולים להתפתות לנהוג שלא ביושר (כמו הנוהגים בימינו לקנות עבודות או להעתיק במבחנים).

הכתוב מלמד אותם, שכדי לזכות לחכמה יש ללכת בדרכי ה', כי ה' יתן חכמה - החכמה האמיתית מגיעה מה'; מפיו דעת ותבונה - כשה' נופח נשמת חיים באדם, הוא נוטע בו גם את הכוחות להשיג דעת ותבונה. ה' הוא המפעיל את כוחותיו השכליים של האדם, והוא משגיח ובוחן את האופן שבו האדם משתמש בכוחותיו: מי שמשתמש בהם ביושר, ואינו מעתיק את עבודותיהם של אחרים, בסופו של דבר יזכה לתושיה, להברקות ורעיונות מועילים גם מעבר לטבעו (שיעזרו לו גם להצליח במבחן...); וכן יזכה שה' יגן עליו ויציל אותו מטעויות. התושיה הזאת צפונה ושמורה היטב, כך שרק הישרים ייהנו ממנה; ולא אותם אנשים שניסו להשיג ציונים גבוהים בדרכי ערמה, איוב ה12: "מֵפֵר מַחְשְׁבוֹת עֲרוּמִים, וְלֹא תַעֲשֶׂינָה יְדֵיהֶם תּוּשִׁיָּה".

הדרך להצליח בלימודים היא להתמיד ולהשקיע, לנצור אורחות משפט - לשמור בהתמדה על כל חוקי היושר והצדק בלימודים.   ה' דרך חסידיו ישמור - למרות שהכישורים השכליים שלהם אינם מושלמים, ה' יעשה איתם חסד וייתן להם את כל התבונה הדרושה כדי להצליח.

 פרק ב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות