סיכום משלי ב

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   סיכום 
סיכום פרק ב

 סגולות

בני! אם הקשבת לאזהרות של החכמה אל נערי הרחוב הפתיים, בוודאי תרצה ללכת בדרך טובה יותר - ואני מציע לך שתשקיע בפיתוח כוחות התבונה האישיים שלך.

כי אם תשקיע בפיתוח התבונה, תצליח גם להבין את הנהגת ה' בעולם ולהתחבר אליו, וגם להבין את עקרונות הצדק והיושר החיוניים לקיום חברה אנושית.

בנוסף, תבונה מפותחת תעזור לך לזהות גברים רעים ונוכלים, ונשים מפתות ונואפות, כדי שלא תפול ברשתם ולא תהיה כמותם.

בעזרת התבונה תצליח לזהות את הדרך הטובה והישרה ללכת בה, ותזכה לקבל נחלה בארץ ישראל.


 פרק ב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות