מיעוט שינה - סגולה להצלחה

קוד: ביאור:משלי ו10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ו10 מְעַט שֵׁנוֹת, מְעַט תְּנוּמוֹת, מְעַט חִבֻּק יָדַיִם לִשְׁכָּב,

 סגולות

כדאי לך למעט את השֵנות - להקטין את מספר שעות-השינה;   למעט את התנומות - לקצר את הזמן שאתה מנמנם אחרי שכבר התעוררת;   ולמעט את חיבוק הידיים לשכב - לקצר את הזמן שאתה שוכב על המיטה ומחבק את ידיך בבטלה -

 מצודות

פן תחשוב 'אישן מעט, ואחרי זה אנום מעט, ואחרי זה אשכב בחבוק ידים לנום', כי כן דרך השוכב לחבק ידיו זה בזה -


 עצות

הפסוק ממליץ למעט בשינה - מעט שנות. אבל כמה בדיוק זה "מעט"? כמה שעות אנחנו צריכים לישון?

פרופ' פרץ לביא התייחס באריכות לשאלה זו בספרו "עולמה הקסום של השינה" (הוצאת "מישכל" תל-אביב ה'תשנ"ג; פרק "הצורך בשינה", עמ' 150-166). הוא מתאר מספר מחקרים שנעשו עם אנשים, שהיו רגילים לישון 8 שעות ביממה. הנחקרים התבקשו להפחית חצי שעה משעות השינה שלהם, ולהתמיד כך במשך מספר שבועות, ואז להוריד עוד חצי שעה, וכן הלאה. כל הנחקרים ירדו מתחת ל-6 שעות, וחלק הגיעו עד ל-4.5 שעות. אמנם, הם סבלו מקשיי הסתגלות - רגזנות, עייפות וקשיים בתפקוד היומיומי, אולם הקשיים חלפו לאחר מספר שבועות. לאחר הניסוי חלה עליה במספר שעות השינה שלהם, אולם אף אחד לא חזר ל-8 שעות שינה - כולם התרגלו לישון פחות, ללא כל פגיעה קבועה בתיפקוד. "ה"מורווח" הגדול ביותר היה גבר, שנשאר עם 5.5 שעות שינה במקום 8, וטען שהוא מרגיש טוב, מתפקד כהלכה, ונדמה היה לו שקודם לכן פשוט בזבז שעתיים וחצי ביממה על שינה מיותרת".

ניסוי זה מחזק את טענתו של חוקר שינה אנגלי בשם ג'ים הורן, שחילק את השינה לשני סוגים: שינה חיונית ושנת "מותרות". כמו שבתחום האכילה, ישנה כמות מסויימת של מזון שהיא חיונית לקיומנו, אולם אנחנו אוכלים יותר מכמות זו; כך גם בתחום השינה. "ניתן, אם כן, להפחית בהדרגה את שנת המותרות, ולהותיר את השינה החיונית בלבד, מבלי לפגוע ברמת התפקוד היומיומית... בן אדם, שישן 8 שעות ומבקש לקצר את שעות השינה שלו, חייב לקצרן בהדרגתיות. הוא חייב להיות מוכן מבחינה נפשית לאפשרות שיהיה עליו במהלך התקופה לעמוד בפני קשיים. אך לאחר תום תקופת ההסתגלות ייווצר שיווי משקל חדש בין שעות השינה לשעות העירות, והוא יחזור לתפקד תפקוד תקין" (שם עמ' 156).

אמנם, לענ"ד ראוי לחכות להצטברות של נתונים נוספים, שיבדקו את ההשפעות ארוכות הטווח של קיצור השינה. ברשת ניתן למצוא מאמרים נוספים בעד הפחתת שינה וגם נגד הפחתת שינה.

מעבר למיעוט שנה, הכתוב מוסיף שכדאי גם -

למעט בתנומות - למעט בנמנום, אותה שינה קלה שאדם ישן אחרי שהשעון המעורר מצלצל, עד שיצלצל פעם שניה;

למעט בחיבוק ידיים לשכב - למעט בשכיבה על המיטה בחיבוק ידיים ובאפס מעשה;

1. לאחר שהאדם התעורר משנתו, עליו לצאת מהמיטה בזריזות ולהתחיל בעבודה. וכך נפתח ה"שולחן ערוך": "יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו" (שולחן ערוך אורח חיים א א).

2. ועל דרך הדרש, אפשר לפרש את הפסוק כעצה, איך לצאת מהמיטה במהירות למרות שעייפים: כשעייפים, לחץ הדם נמוך, וכדי לצאת מהמיטה צריך להעלות את לחץ הדם, ואחת הדרכים לעשות זאת היא להפעיל את הידיים, "לפמפם" בכפות הידיים (כמו שעושים כשתורמים דם). לפי זה, הפסוק מייעץ לאדם "מעט חיבוק ידיים לשכב" - עשה מעט תרגילי ידיים תוך כדי שכיבה, ואז יהיה לך קל יותר לקום... 

 דקויות

מעט שנות - כמה זה מעט? כמה צריך לישון?

פרופ' פרץ לביא התייחס לשאלה זו באריכות בספרו "עולמה הקסום של השינה" (הוצאת "מישכל" תל-אביב ה'תשנ"ג; פרק "הצורך בשינה", עמ' 150-166). הוא מתאר מספר מחקרים שנעשו עם אנשים, שהיו רגילים לישון 8 שעות ביממה. הנחקרים התבקשו להפחית חצי שעה משעות השינה שלהם, ולהתמיד כך במשך מספר שבועות, ואז להוריד עוד חצי שעה, וכן הלאה. כל הנחקרים ירדו מתחת ל-6 שעות, וחלק הגיעו עד ל-4.5 שעות. אמנם, הם סבלו מקשיי הסתגלות - רגזנות, עייפות וקשיים בתפקוד היומיומי, אולם הקשיים חלפו לאחר מספר שבועות. לאחר הניסוי חלה עליה במספר שעות השינה שלהם, אולם אף אחד לא חזר ל-8 שעות שינה - כולם התרגלו לישון פחות, ללא כל פגיעה קבועה בתיפקוד. "ה"מורווח" הגדול ביותר היה גבר, שנשאר עם 5.5 שעות שינה במקום 8, וטען שהוא מרגיש טוב, מתפקד כהלכה, ונדמה היה לו שקודם לכן פשוט בזבז שעתיים וחצי ביממה על שינה מיותרת" (ראו פרופ' פרץ לביא, "עולמה הקסום של השינה", הוצאת "מישכל" תל-אביב ה'תשנ"ג; פרק "הצורך בשינה", עמ' 150-166).

ניסוי זה מחזק את טענתו של חוקר שינה אנגלי בשם ג'ים הורן, שחילק את השינה לשני סוגים: שינה חיונית ושנת "מותרות". כמו שבתחום האכילה, ישנה כמות מסויימת של מזון שהיא חיונית לקיומנו, אולם אנחנו אוכלים יותר מכמות זו; כך גם בתחום השינה. "ניתן, אם כן, להפחית בהדרגה את שנת המותרות, ולהותיר את השינה החיונית בלבד, מבלי לפגוע ברמת התפקוד היומיומית... בן אדם, שישן 8 שעות ומבקש לקצר את שעות השינה שלו, חייב לקצרן בהדרגתיות. הוא חייב להיות מוכן מבחינה נפשית לאפשרות שיהיה עליו במהלך התקופה לעמוד בפני קשיים. אך לאחר תום תקופת ההסתגלות ייווצר שיווי משקל חדש בין שעות השינה לשעות העירות, והוא יחזור לתפקד תפקוד תקין" (שם עמ' 156).

אמנם, לענ"ד ראוי לחכות להצטברות של נתונים נוספים, שיבדקו את ההשפעות ארוכות הטווח של קיצור השינה.

ברשת ניתן למצוא מאמרים נוספים בעד הפחתת שינה וגם נגד הפחתת שינה.

מה ההבדל בין שנות לבין תנומות וחיבוק ידיים?

1. מעבר למיעוט שנה, הכתוב מוסיף שכדאי גם למעט בתנומות - למעט בנמנום - השינה הקלה שישנים אחרי שהשעון המעורר מצלצל, עד שיצלצל שוב;   וכן למעט בחיבוק ידיים לשכב - למעט בשכיבה על המיטה בחיבוק ידיים ובאפס מעשה.   וכך נפתח ה"שולחן ערוך": "יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו" (שולחן ערוך אורח חיים א א):  לאחר שהאדם התעורר משנתו, עליו לצאת מהמיטה בזריזות ולהתחיל בעבודת ה'.

2. על דרך הדרש, יש כאן עצה, איך לצאת מהמיטה במהירות בבוקר.   יש לעשות זאת בהדרגה, מעט מעט: קודם לעבור ממצב של שינה למצב של תנומה - עירות בעיניים עצומות, ואז לעבור למצב של חיבוק ידיים - חילוץ עצמות בעיניים פקוחות.   כשמתעוררים מהשינה לחץ הדם נמוך, וכדי לצאת מהמיטה צריך להעלות את לחץ הדם, ואחת הדרכים לעשות זאת היא להפעיל את הידיים, "לפמפם" בכפות הידיים (כמו שעושים כשתורמים דם).   כשאתה מתעורר, עשה מעט תרגילי-התעמלות של חיבוק ידיים תוך כדי שכיבה, כך יהיה לך קל יותר לקום...

3. ועוד על דרך הדרש, יש כאן עצה לאנשים הסובלים מנדודי-שינה, איך להירדם בלילה. לשם כך יש לקרוא את הפסוק מהסוף להתחלה: קודם לשכב בחיבוק ידיים, לתת לגוף להתרפות ולהיכנס למצב מנוחה; אחר-כך העיניים יגיבו למנוחה הפיסית ותיפול עליך תנומה; העפעפיים לאט לאט ייסגרו ואז תצליח לישון (ע"פ גליה).

 פרק ו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות