בטח בה' שהוא מקור כל החכמות

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   סיכום 
כב19 לִהְיוֹת בה' מִבְטַחֶךָ, הוֹדַעְתִּיךָ הַיּוֹם אַף אָתָּה;

 סגולות

- כדי שיהיה לך בטחון רק בה', שהוא המקור של כל החכמות; הודעתי לך את כל החכמה שידעתי, והיום גם אתה יכול לחדש חידושי חכמה מעצמך.

 מצודות

בהדברים האלה הודעתיך היום (עתה) להיות מבטחך בה', ופנה מכל עסקך להעמיק בדברי חכמים בכל לב;   עם שאתה רק לומד לעצמך ואינך גדול כהמלמד לאחרים, מכל-מקום, אף אתה בטח בה', כי יש תקוה גם לך.


 הקבלות

קשר בין בטחון בה' לבין דעת נמצא גם במשלי ג5-6: "בְּטַח אֶל ה' בְּכָל לִבֶּךָ, וְאֶל בִּינָתְךָ אַל תִּשָּׁעֵן; בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ" (פירוט).

ובאופן עקיף גם בתהלים עח7: "וְיָשִׂימוּ בֵאלֹהִים כִּסְלָם, וְלֹא יִשְׁכְּחוּ מַעַלְלֵי אֵל, ומצותיו יִנְצֹרוּ": "ועיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה'" (הגאון מווילנה).

 דקויות

להיות בה' מבטחך

מה הקשר בין בטחון בה' לבין האזנה לדברי חכמים?

1. הבטחון בה' הוא אמצעי ללימוד תורה: "אני מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה, ולא תאמר 'איך אבטל ממלאכתי? ואיך אתפרנס?'" (רש"י), "תבטח בה', אשר נתן חוקי החכמה, שהוא יודע סודם ואמיתתם, ואל תסתפק בהם מאומה" (מלבי"ם).

2. הבטחון בה' הוא המטרה של לימוד התורה: "כוונתי בכל המוסרים אשר ערכתי לך - להגיע מהם אל הביטחון, כי כל המידות הטובות צריכות להגיע האדם אל היראה... והביטחון - מן המדרגות העליונות אשר ביראת חטא..." (ר' יונה), "ועיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה'" (הגאון מווילנה), "כי אין מידה של תועלת אל האדם כמידת הביטחון" (רמ"ד ואלי), בדומה למשלי ב5: "... אָז תָּבִין יִרְאַת ה'" (פירוט)

3. ולפי ההשערה שהפסוקים הבאים הם דברי חכמי מצרים (ראו פסוק 17), פסוקנו הוא אזהרה לתלמידים: כשאתם לומדים את דברי חכמי מצרים, זכרו תמיד לבטוח בה' ולא לנטות אחרי האלילים המצריים. קיימו את עצות החכמה מתוך אמונה בה' ולא מתוך שיקולים תועלתיים.

4. החכם מסביר לתלמידו, מדוע החליט שאפשר לחשוף אותו לחכמות חיצוניות: מכיוון שאתה בוטח בה', אין חשש שתושפע לרעה מהחכמים החיצוניים, ולכן החלטתי להודיע גם לך את דבריהם.

למה דווקא היום?

1. "בהיות מידת הביטחון כל-כך יקרה וחשובה, לפיכך... חוזר להזהיר עליה בכאן, אצל האזהרה של שמירת דברי חכמים... אף-על-פי שהודעתיו לך פעם אחרת, אני חוזר להודיעו לך גם בפעם הזאת [היום], מפני תועלתו הגדולה" (רמ"ד ואלי?).

2. "גם אמר היום, לרמוז שלא יקוץ בבטחונו, אלא יתחזק בו בכל יום ויום, שאם תבוא עליו צרה, יאמר בלב שלם ובפה מל‎א: היום אני בוטח בה' אלוקיי, כאילו ביטחונו חדש עימו בכל יום ויום, וכן בדוד הוא אומר", תהלים נו4: "יוֹם אִירָא, אֲנִי אֵלֶיךָ אֶבְטָח" (רמ"ד ואלי?).

מה זה אף אתה?

1. "כמו שהועלתי לנפשי באלה המוסרים, להגיע מהם אל הביטחון, כן אקווה להועיל לך" (ר' יונה).

2. "הודעתיך היום טעמי החכמה... כדי שתדע אף אתה, שחוץ ממה שתבטח אל ה' שהוא יודע טעמם וסודותם, תדע אף אתה מה שתוכל להשיג מהם" (מלבי"ם).

3. שמעת את דבריהם של חכמים רבים, וגם את דעתי, והגעת לרמה גבוהה של בטחון בה' - מהיום גם אתה יכול לחדש חידושי תורה מעצמך (ע"פ גליה).

 פרק כב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות