ה' מגן על השומעים בקולו ולא על העוסקים בצירופי שמותיו

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ל6 אַל תּוֹסְףְּ עַל דְּבָרָיו, פֶּן יוֹכִיחַ בְּךָ וְנִכְזָבְתָּ.

 סגולות

אל תוסף על דברי ה' מעשים מיסטיים שנועדו כביכול להגן עליך, פן ה' יחליט לעשות בך הוכחה שהמעשים הללו אינם מועילים, ואתה תתאכזב.

/ אל תוסף הבטחות על דברי ה' שהבטיח בתורה, פן ה' יחליט להוכיח (לייסר) אותך על חטאיך ואתה תתאכזב.

 מצודות

הואיל ואמרתו צרופה מבלי סיג ומכשול טעות, לזה אל תוסף מה עליהם, פן כשיוכיח (יברר) בך (בדבריך) תימצא נכזב ומוטעה, ואיך אם-כן תחובר לאמרת אלוה הצרופה?!


 עצות

1. יש אנשים ההולכים למיסטיקנים כדי שיפתרו להם בעיות בחיים. הם חושבים שיקבלו קמיע, ברכה או שמן קדוש, שיפתרו להם בבת אחת את כל הבעיות - בלי שיצטרכו להתאמץ. פסוקים 5-6 מזהירים מפני טעות זו.

הרי ה' כבר נתן לנו תורה, ובתורה יש מצוות מעשיות שנועדו לכוון את האדם בכל תחומי החיים. כל אמרת ה' בתורה צרופה ומדוייקת, ומי שעושה עבודה עצמית ומקיים את המצוות הללו, ממילא יצליח לפתור את בעיותיו ויזכה להגנה והגשמה בכל תחומי החיים; אין צורך ואין טעם להוסיף על דבריו עוד מעשים מיסטיים שאינם נזכרים בתורה.

ועל-דרך הסוד: המילה צרופה רומזת גם לצירופים של שמות ה': יש מיסטיקנים מקובלים הטוענים שהם יכולים לפתור בעיות ע"י צירופי שמות. אולם כל אמרת אלוה צרופה - בתורה כבר נמצאים כל הצירופים של שמות ה', ואין צורך להוסיף עליהם. מי שמקיים את המצוות, זוכה ממילא לכל הברכות הקשורות לצירופים אלה (ע"פ גליה).

2. יש אנשים המבטיחים הבטחות-שווא מתוך פרשנות לא נכונה למידת הבטחון בה'. הם בוטחים בה' שיעשה כל מה שהם רוצים, אך למעשה מידת הביטחון משמעה להאמין שה' יעשה כל מה שה' הבטיח. פסוקים 5-6 מזהירים מפני טעות זו:

כל הדברים שה' אמר והבטיח, נאמרו בצורה מדוייקת (צרופה) ללא כל עודף או מגרעת, וה' מגן לחוסים בו וסומכים על דבריו אלה;

אך אסור להוסיף על דבריו אלה ולהבטיח דברים נוספים, כי ייתכן שה' ירצה להוכיח את האדם ולייסר אותו על חטאיו ולא לקיים את התוספות שהוסיף, ואז האדם ייחשב לדובר כזב (= הבטחות שאינן מתקיימות).

ההבטחות של ה' מפורשות בתורה ומכוונות, בדרך כלל, לעם ישראל כולו: ה' הבטיח, שאם עם ישראל כולו, כציבור, יקיים את התורה בארץ ישראל - אז הוא יזכה לברכות (ראו בפרשת בחוקותיי; ראו גם שכר ועונש בתורה). מי שמוסיף הבטחות מעבר לכך, לא יכול להיות בטוח שהבטחותיו יתגשמו - ייתכן שה' יחליט לעזור לו ולקיים את הבטחותיו, אך ייתכן שלא, ואז השומעים עלולים להתאכזב.

 דקויות

1. יש אנשים ההולכים למיסטיקנים כדי שיפתרו להם בעיות בחיים. הם חושבים שיקבלו קמיע, ברכה או שמן קדוש, שיפתרו להם בבת אחת את כל הבעיות - בלי שיצטרכו להתאמץ. פסוקים 5-6 מזהירים מפני טעות זו.

הרי ה' כבר נתן לנו תורה, ובתורה יש מצוות מעשיות שנועדו לכוון את האדם בכל תחומי החיים. כל אמרת ה' בתורה צרופה ומדוייקת, ומי שעושה עבודה עצמית ומקיים את המצוות הללו, ממילא יצליח לפתור את בעיותיו ויזכה להגנה והגשמה בכל תחומי החיים; אין צורך ואין טעם להוסיף על דבריו עוד מעשים מיסטיים שאינם נזכרים בתורה.

ועל-דרך הסוד: המילה צרופה רומזת גם לצירופים של שמות ה': יש מיסטיקנים מקובלים הטוענים שהם יכולים לפתור בעיות ע"י צירופי שמות. אולם כל אמרת אלוה צרופה - בתורה כבר נמצאים כל הצירופים של שמות ה', ואין צורך להוסיף עליהם. מי שמקיים את המצוות, זוכה ממילא לכל הברכות הקשורות לצירופים אלה (ע"פ גליה).

2. יש אנשים המבטיחים הבטחות-שווא מתוך פרשנות לא נכונה למידת הבטחון בה'. הם בוטחים בה' שיעשה כל מה שהם רוצים, אך למעשה מידת הביטחון משמעה להאמין שה' יעשה כל מה שה' הבטיח. פסוקים 5-6 מזהירים מפני טעות זו:

כל הדברים שה' אמר והבטיח, נאמרו בצורה מדוייקת (צרופה) ללא כל עודף או מגרעת, וה' מגן לחוסים בו וסומכים על דבריו אלה;

אך אסור להוסיף על דבריו אלה ולהבטיח דברים נוספים, כי ייתכן שה' ירצה להוכיח את האדם ולייסר אותו על חטאיו ולא לקיים את התוספות שהוסיף, ואז האדם ייחשב לדובר כזב (= הבטחות שאינן מתקיימות).

ההבטחות של ה' מפורשות בתורה ומכוונות, בדרך כלל, לעם ישראל כולו: ה' הבטיח, שאם עם ישראל כולו, כציבור, יקיים את התורה בארץ ישראל - אז הוא יזכה לברכות (ראו בפרשת בחוקותיי; ראו גם שכר ועונש בתורה). מי שמוסיף הבטחות מעבר לכך, לא יכול להיות בטוח שהבטחותיו יתגשמו - ייתכן שה' יחליט לעזור לו ולקיים את הבטחותיו, אך ייתכן שלא, ואז השומעים עלולים להתאכזב.

מדוע יוכיח בך ולא יוכיח אותך?

1. אתה עצמך תהיה ההוכחה: אתה תנסה להוסיף מצוות, תבוא לידי עבירה, וזו תהיה ההוכחה שאסור להוסיף  (ע"פ רש"י).

2. אתה עצמך תהיה התוכחה: ה' יעניש אותך וישתמש בך כתוכחה לשאר האנשים, כדי שלא יעלו בדעתם לעשות כמוך (רלב"ג).

3. ה' יוכיח לך את טעותך בך עצמך, בגופך, "שיראה לך שאינך יודע אף את עצמך, לדעת איך נבראת, ואת פרטי איבריך וקשורם, וקישור הנפש בגויה, וכ"ש איך תעיז לעלות במעלות לדבר גבוה בבנין העולם הכללי והמצאתו" (מלבי"ם).

4. ה' יוכיח - יברר בדבריך וימצא שאתה טועה ומכזב (מצודות).

 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות