סיכום משלי ל

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
סיכום פרק ל

 סגולות

אלה דברי אגור בן יקה:

בעבר חשבתי שאני באותה רמה של האל, ושאוכל לדעת הכל; אולם כיום אני מבין, שכל חכמתי כאין וכאפס לעומת ה', ואין לו שום דעת בעניינים הקדושים העומדים ברומו של עולם.

אינני יכול להבין בעצמי את חוקי הטבע השולטים בארבעת חלקי הבריאה - השמיים, הרוח, המים והארץ;   אני יכול רק לקבל את דברי ה' שברא אותם.

אינני יודע איך להתמודד עם שני הקצוות - עושר ועוני;   אני יכול רק להתפלל לה' שייתן לי את הכמות המדוייקת של פרנסה שאני צריך כדי להתקיים.

אסור להלשין אפילו על עבדים - בני האדם הנחשבים לנחותים ביותר בחברה - כי אנחנו לא טובים מהם.   הדור שלנו נגוע בארבע עבירות מוסריות חמורות יותר מאלה של העבדים - ביזוי ההורים, ביטחון עצמי מופרז, גאוה והתנשאות, ופגיעה בעניים.

אינני יודע להתמודד עם ארבעת הכוחות שאינם שבעים לעולם: המוות, התשוקה, הצמא וההרס.   אינני מבין את סודות הניווט בארבעה מקומות: בשמים, באדמה, בים, ובין איש לאשה.   החברה האנושית אינה מסוגלת להתמודד עם עליה לגדולה של ארבעה: עבדים ושפחות, עבריינים ועברייניות.

בניגוד לאדם, דווקא אצל בעלי-החיים ניתן למצוא חכמה וכישרון מפתיעים.   ארבעה בעלי חיים קטנים הם חכמים יותר ממני: הנמלים, השפנים, הארבה והשממית.   ארבעה הולכים במהירות וגבורה יותר ממני: האריה, כלב-הרוח, התיש והמלך.

אתה רק בן-אדם, ולכן, גם אם מישהו ניבל את פיו ופגע בכבודך - אל תגיב ואל תריב.


 הקבלות

1. סיכומים מספריים מצאנו גם במשנה אבות פרק ה. החל ממשנה י עד משנה טו, הסיכומים כוללים את המספר 4, כמו בפרקנו: "ארבע מדות באדם... ארבע מדות בדעות... ארבע מדות בתלמידים... ארבע מדות בנותני צדקה... ארבע מדות בהולכי לבית המדרש... ארבע מדות ביושבים לפני חכמים" (ע"פ אבן עזרא על תחילת הפרק).

2. חכמי המדרש פירשו את הסיכומים בפרקנו גם כמשל לארבעת המלכויות ששלטו בארץ ישראל בעת העתיקה - בבל, פרס, יוון ורומא; ראו מדרש משלי ל כד-לג, רש"י על משלי ל לא.

 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות