ללמד כלכלה ביתית בבית הספר

קוד: כלכלה ביתית חכמה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

אחת הסיבות למצוקה הכלכלית של מעמד הביניים היא, שאנשים אינם יודעים לנהל נכון את ענייני הכספים שלהם. הם קונים בלי חשבון, נכנסים לחובות ומשלמים ריבית שהולכת וגדלה, עד שהם קורסים. תופעה זו היתה קיימת, כנראה, כבר בזמן התנ"ך. שני פסוקים בספר משלי מתייחסים אליה:

שני הפסוקים מדברים על בית, ובשניהם יש ניגוד בין החכמ/ה לבין האויל/איוולת = השטחי/ת:

הפסוקים מדברים על ניהול הבית באופן כללי, אך אפשר ללמוד מהם, בפרט, גם על ניהול העניינים הכספיים של הבית - שמשפיע גם על עניינים רבים אחרים.

אז איך אפשר ללמוד על ניהול נכון של משק הבית?

לדעתי, הנושא צריך להיות חלק מתוכנית הלימודים של כל נער בישראל, לפחות מגיל 16 שבו בד"כ פותחים חשבון בנק.

אולי אף צריך לחייב כל נער, שרוצה לפתוח חשבון בנק, להביא אישור על כך שעבר בהצלחה את בחינת הבגרות בכלכלה ביתית.

בתחילת שנת ה'תשס"ו שלחתי למשרד החינוך הצעה ליחידת לימוד חדשה במתמטיקה - מתמטיקה בניהול הכלכלה הביתית, ואף הצעתי לכתוב ספר לימוד בנושא זה; אבל לצערי הם לא קיבלו את הרעיון. עד שמשהו ישתנה בנושא זה - כל אחד צריך ללמוד בעצמו איך לנהל את ענייני הכספים שלו, ללכת למאמן אישי בתשלום או לחכות בתור לייעוץ חינם בארגון "פעמונים".

וייתכן שהמילים ועבד אויל לחכם לב מציינות לא את עונשו של האדם השטחי, אלא את אופן התיקון שלו. במקרים רבים, הדרך היחידה לעזור לאנשים שנקלעו לחובות כתוצאה מניהול שטחי של משק הבית שלהם היא, להפוך אותם באופן זמני ל"עבדים" למאמנים אישיים, שאומרים להם בדיוק מה לעשות ומה לא לעשות על-מנת לצאת מהחובות. כך אפשר לפרש גם את משלי כב7: "עָשִׁיר בְּרָשִׁים יִמְשׁוֹל, וְעֶבֶד לוֶֹה לְאִישׁ מַלְוֶה" (פירוט).

פירושים נוספים

פירשנו בית = משל לרכוש, אך אפשר גם לפרש בית = משל למשפחה. גם המשפחה היא נושא שרבים מתייחסים אליו בשטחיות, וכתוצאה מכך משפחות רבות מתפרקות. גם המשפחה היא נושא שחייבים, לדעתי, ללמד בבתי הספר. לאחרונה קראתי, שבשנת ה'תשע"ב ייכנס מקצוע חדש לתוכנית הלימודים בבתי הספר הדתיים - חיי נישואין (כך, זוגות שנפגשים למטרת נישואין יוכלו לשאול בפגישה "כמה קיבלת בחיי נישואין?"...); זה צעד ראשון בכיוון הנכון, ואני מקווה שהמקצוע יגיע גם לבתי הספר הכלליים.


תגובות