אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד

קוד: ביאור:משלי ג16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ג16: "אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ, בִּשְׂמֹאולָהּ עֹשֶׁר וְכָבוֹד"

החכמה נמשלת לאישה שידיה מלאות במתנות - ביד אחת יש אורך ימים (= ימים המנוצלים היטב) וביד השניה יש עושר וכבוד (דעת מקרא).

יד ימין היא היד העיקרית (באנגלית the right hand = היד הנכונה לעשות בה דברים); וגם אורך ימים היא ה"מתנה" העיקרית שנותנת החכמה ללומדיה - המטרה העיקרית של לימוד החכמה היא לנצל נכון את הזמן.

יד שמאל היא היד המלווה (באנגלית the left hand = היד הנשארת); וגם עושר וכבוד הן רק תוצאות לוואי של לימוד החכמה - החכמים האמיתיים לא רודפים אחרי עושר וכבוד, הם מקבלים אותם ב"דרך אגב". "הכסף והכבוד והפנינים הם אוחזים את העושר והכבוד בימינם, כי עיקרם הוא להשיג עושר וכבוד; אבל החכמה, היא תאחז את העושר והכבוד בשמאלה, כדבר הטפל שאוחזים אותו ביד שמאל, כי בימינה היא אוחזת דבר יקר מזה, שהוא אורך ימים, שכולל טוב חיי העולם הזה וגם חיי נצח בעולם שכולו ארוך" (מלבי"ם).

מי שאוחז את החכמה בידו הימנית, כלומר מתייחס אליה כאל המקצוע העיקרי, זוכה למתנה העיקרית שהיא אורך ימים; ומי שאוחז את החכמה בידו השמאלית, כלומר מתייחס אליה כדבר טפל וכאמצעי להשגת מטרות אחרות, מקבל רק את המתנה הטפלה שהיא עושר וכבוד.

"למיימינים בה, ועוסקים בה לשמה, אורך ימים, וכל-שכן עושר וכבוד; ולמשמאילים בה, שעוסקים בה שלא לשמה, מכל מקום עושר וכבוד יש" (רש"י על-פי חז"ל).

פסוקים מקבילים

בספר קהלת נאמר, קהלת י2: "לֵב חָכָם לִימִינוֹ, וְלֵב כְּסִיל לִשְׂמֹאלוֹ" (פירוט): החכם חושב על מה שבצד ימין - על אורך הימים; והכסיל חושב על מה שבצד שמאל - על העושר והכבוד.

ובשיר השירים נאמר, שיר השירים ב6: "שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי, וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי" (פירוט); על-פי המשל, אלה דבריה של האומה הישראלית, המתארת את חסדי ה' כלפיה:  שמאלו תחת ראשי היא העושר והכבוד שה' נותן לעם ישראל, וימינו תחבקני היא אורך הימים. אם כך, כשהאדם או העם זוכים להצלחה חומרית, עושר כבוד ואורך ימים, הם יכולים לראות בכך חיבוק אוהב של ה'.

תגובות