להיות שוטה ולא להיות רשע

קוד: ביאור:משלי ד15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

לפעמים אדם נמצא בחברה של אנשים רעים, והוא מרגיש לחץ חברתי גדול מאד להיות כמותם כדי שלא יזלזלו בו. ספר משלי מלמד שיש להתנגד ללחץ החברתי, גם אם הדבר יגרום לאדם להיראות משוגע:

משלי ד14-15: "בְּאֹרַח רְשָׁעִים אַל תָּבֹא, ואַל תְּאַשֵּׁר בְּדֶרֶךְ רָעִים. פְּרָעֵהוּ, אַל תַּעֲבָר בּוֹ, שְׂטֵה מֵעָלָיו, וַעֲבּוֹר."

תאשר = תלך בדרך. דרך היא גם אורח-חיים או אופן-התנהגות.

הפסוק פונה לאדם שפוגש בדרכו, או באורח חייו, אנשים רעים ורשעים. ההימצאות בחברתם של רשעים יוצרת לחץ חברתי, והחכם קורא לאדם שלא להיכנע ללחץ הזה:

פרע = פרק עול. בפסוק שלנו הכוונה ללחץ החברתי, שהוא כמו עול המונח על האדם וכופה עליו להתנהג בניגוד להשקפותיו.

עבר = נע דרך מקום באופן ארעי, במטרה להגיע למקום אחר.

פרעהו, אל תעבור בו = פרוץ בכל הכוח את הלחץ החברתי; אל תעבור במסלולם של הרשעים אפילו באופן זמני, כדי שלא תתפתה להצטרף אליהם.

שטיה = סטיה שהיא גם שטות ושיגעון.

שטה מעליו = כדי לסטות ולסור מדרכם של הרשעים, ייתכן שתצטרך אפילו להתנהג בצורה שתיראה להם כמו שטות ושיגעון. כך אמרו חז"ל בכמה מקומות:


פירושים נוספים

על-פי רבי אושעיא, הפסוק שלנו הוא המקור לאיסורי "שניות" - איסורים על יחסי מין עם נשים קרובות-רחוקות, שלא נאסרו בפירוש בתורה (בבלי יבמות כא.). ישנן כמה דרכים לפרש דרשה זו:

  • 1. השורש פרע מופיע כמה פעמים במשמעות של גידול שער (פירוט). לפי זה, אפשר לפרש פרעהו, אל תעבור בו = הגדל את גבולות האיסור וקבע לו סייגים, כדי שלא תעבור על האיסור עצמו (רש"י שם).
  • 2. השורש שטה מופיע כמה פעמים בהקשר של זנות וניאוף (פירוט), והמילה מעליו מציינת לפעמים גם סמיכות וקרבה. לפי זה, אפשר לדרוש שטה מעליו = יש סכנה של "סטיה" לא רק בגילוי עריות ממש אלא גם במעשים הקרובים ודומים לגילוי עריות, ולכן ראוי לאסור אותם.
  • 3. כפי שפירשנו למעלה, הפסוק מלמד שיש לעשות כל מעשה, גם אם הוא נראה כמעשה שטות, כדי להתרחק מדרך הרוע. בפרט, יש לקבוע סייגים, גם אם אין בהם הגיון מצד עצמם, כדי להרחיק את האדם מעבירה. 
אל תעבור... ועבור = הכי טוב שלא תעבור בדרך רעים כלל, אפילו לא כאמצעי להגיע למטרה אחרת; אבל אם לא הצלחת, עדיף שרק תעבור - תשתמש בדרך הרעה כאמצעי בלבד - ואל תהפוך אותה למטרה.

    לעיון נוסף


    תגובות