חצבה עמודיה שבעה

קוד: ביאור:משלי ט1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ט1: "חָכְמוֹת בָּנְתָה בֵיתָהּ, חָצְבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה"

חכמוֹת - צורת רבים, אבל הפעלים בהמשך המשפט הם בלשון יחיד, ולכן מסתבר שהכוונה לאשה הנקראת כך, או לחכמה המופשטת, חַכְמוּת. היא נזכרת בפסוקים נוספים בספר משלי:

כך היא מקיימת את העצה ב משלי כד27: "הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ, וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ, אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ" (פירוט).

חכמות נזכרת גם ב משלי כד7: "רָאמוֹת לֶאֱוִיל חָכְמוֹת, בַּשַּׁעַר לֹא יִפְתַּח פִּיהוּ" (פירוט).

חצבה עמודיה שבעה - למה דווקא שבעה? ומה המשמעות המעשית של הפסוק?

1. אולם עמודים בצורת ח - ע"פ 'דעת מקרא', בבתי העשירים היה נהוג לבנות, בכניסה לבית, אולם-עמודים ובו שבעה עמודים, בצורת ח:

ססססס ס ס ס
ססססס     ס
ססססס ס ס ס

(הבית בצד ימין, העמודים בצד שמאל). אולם-העמודים שימש לאירועים וסעודות; מכיוון שהחכמה רוצה להזמין את התלמידים לסעודה, היא בונה אולם-עמודים.

ססססס ס ס ס ס
ססססס       ס
ססססס       ס
ססססס ס ס ס ס

ב"דעת מקרא" יש תצלום של בניין שנתגלה בחפירות, אבל לא הצלחתי לזהות שם 7 עמודים.

2. שבעה ימים: בפרק הקודם למדנו שהחכמה היתה נוכחת בבריאת העולם - ה' ברא את העולם בחכמה. ייתכן שהפרק שלנו ממשיך את המשל, ומתאר את בריאת העולם כבניין בית; לפי זה, המספר 7 מתייחס לימי הבריאה. וכך פירשו חז"ל (תלמוד בבלי, סנהדרין לח:): "אדם נברא בערב שבת... כדי שייכנס לסעודה מייד; משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין (ארמון) ושיכללן והתקין סעודה, ואחר כך הכניס אורחין, שנאמר... :

המפרשים הסבירו מדוע ימי בראשית נקראו "עמודים": "ועמודי הבית היו שבעה, שהם שבעת ימי בראשית, שכל אחד הוציא תולדות בזמנו, ואז נשתכלל בית העולם על עמודים חזקים, כי גם בשבת נברא העמוד העקרי שהבית הגדול נשען עליו שהיא ההנהגה הפלאיית" (מלבי"ם). אולם ייתכן גם שיש לקרוא את הפסוק נגד הטעמים: "חכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה - שבעה": החכמה בנתה בית וחצבה עמודים, ועשתה זאת במשך שבעה ימים.

3. שבע מידות רעות:  אפשר לפרש, שהמילה חציבה מציינת פעולה נפשית של הסרת המידות הרעות. רמז לפירוש זה ניתן למצוא בדברי הרב חיים ויטאל: "וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ"ח אברים ולהם שס"ה גידים המקשרים את האברים, ולהמשיך על ידם הדם והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות, ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה כלולה מרמ"ח איברים רוחנים ושס"ה גידים, ויתלבשו תוך רמ"ח איברים ושס"ה גידים, של הגוף ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו, והראיה לזה כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם עין רואה ואוזן שומעת וכו', ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים מרמ"ח אברים" (שערי קדושה א א)- הנשמה החכמה חוצבת בעולם בעזרת הגוף; באופן דומה ניתן לפרש שהנשמה החכמה חוצבת את המידות הרעות של הגוף. 

שבע מידות רעות נזכרו בפרק ו, משלי ו16: "שֶׁשׁ הֵנָּה שָׂנֵא ה', וְשֶׁבַע תועבות[תּוֹעֲבַת] נַפְשׁוֹ" (פירוט); החכמה חוצבת את המידות הרעות הללו לפני שהיא מתחילה לבנות את ביתה הרוחני. 

4. שבעה חלקי החכמה - יש אומרים שהכוונה לשבעה הספרים שיש בתורה (כאשר מחלקים את ספר במדבר ל-3 ספרים; רש"י פירוש שני); יש אומרים שהכוונה לשבעה סוגים או ענפים של חכמה (ראו דעת מקרא, הערת שוליים).

5. שבעה סוגים של תלמידים - בהמשך הפרק נזכרים כמה סוגים של תלמידים:

לכל תלמיד יש להתייחס באופן ייחודי לאופיו ולכשרונותיו, וייתכן שכל אחד מהעמודים בבית הספר מייצג סוג אחר של חינוך.

6. הרבה עמודים - עניין של יופי: המספר שבע מציין, לפעמים, כמות גדולה כלשהי, לא דווקא 7 בדיוק. ייתכן שגם כאן המשמעות היא, שהחכמה בנתה את בית הספר שלה "על הרבה עמודים, וחצובים המה זה כזה בהשוואה גמורה, והוא דבר הנחמד לעין הרואה" (מצודת דוד; ראו גם ראב"ע). הפסוק מלמדנו, שכדי למשוך תלמידים, יש להשקיע בצורה החיצונית של בית הספר; בפסוקים הבאים נלמד גם, שכדי למשוך תלמידים יש להשקיע בהכנת אוכל טעים.

7. בית רוחני - "חכמות בנתה ביתה - זו היא התורה, שקנתה כל העולמות. חצבה עמודיה שבעה - שנחצבה משבעה רקיעים וניתנה לבני אדם. ד"א חכמות בנתה ביתה - אמר הקב"ה: אם זכה אדם ולמד תורה וחכמה, חשוב לפניי כאילו העמיד כל העולם כולו. חצבה עמודיה שבעה - אלו שבעה ארצות, אם זכה אדם ומקיימה נוחל שבעה ארצות, ואם לאו - מתחלק לשבע ארצות." (מדרש משלי (בובר) ט). "כשם שצריך האדם, בעודו בזה העולם, דירה לדור בה, ומשתדל בכל כוחו להשיגה, כן צריך האדם דירה לנפשו כשתעלה למעלה... וזהו שאמרו חז"ל במדרש משלי: בנתה ביתה - זו התורה, ללמדך שכל מי שקנה לו דברי תורה, קנה לו בית לעולם הבא..." (ח"ח, שם עולם א יד).

8. חצבה עמודיה שבעה - לאולם החכמה במבנה קשת הראדיאן: "שלמה המלך ידע את מבנה הצדק הגיאומטרי בתרבוע של מעגל. אפשר להניח כי שלמה בנה אולם חכמה בעל חזית במבנה של גזרת קשת הראדיאן, כאשר עמוד ניצב במרכז כל אחד מ-7 חלקיה הרציונליים של קשת זו." (רמי ניר, 09.08.2007).

תגובות