החכמות יוצאות לרחוב לקרוא לתלמידים

קוד: ביאור:משלי א20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

נשים וגברים חכמים אוהבים, מטבעם, לשבת בבית וללמוד. על-פי ספר משלי, הם צריכים דווקא לצאת לרחוב, ודווקא לרחוב שיש בו נערים בעייתיים שנשרו ממערכת החינוך, על-מנת לקרוא להם לשוב ללימודים:

משלי א20-23: "חָכְמוֹת בַּחוּץ תָּרֹנָּה, בָּרְחֹבוֹת תִּתֵּן קוֹלָהּ; בְּרֹאשׁ הֹמִיּוֹת תִּקְרָא, בְּפִתְחֵי שְׁעָרִים בָּעִיר אֲמָרֶיהָ תֹאמֵר: עַד מָתַי, פְּתָיִם, תְּאֵהֲבוּ פֶתִי, וְלֵצִים לָצוֹן חָמְדוּ לָהֶם, וּכְסִילִים יִשְׂנְאוּ דָעַת?! תָּשׁוּבוּ לְתוֹכַחְתִּי, הִנֵּה אַבִּיעָה לָכֶם רוּחִי, אוֹדִיעָה דְבָרַי אֶתְכֶם..."

חכמות = מילה מורכבת: מצד אחד רוב הפעלים בפסוק הם בלשון יחידה (תתן קולה, תקרא, תאמר) ולכן המילה חכמות מציינת את החכמה המופשטת; מצד שני המילה עצמה כתובה בלשון רבות, וכך גם הפועל הראשון (תָּרֹנָּה), ולכן נראה שהמילה מציינת את הנשים החכמות. נראה ששתי המשמעויות קיימות: החכמה עצמה, כלומר כל אדם שיש בו חכמה - בין איש ובין אישה - צריך לצאת לרחוב ולקרוא לפתיים; ובפרט, הנשים החכמות, גם אם מטבען הן צנועות ומעדיפות לשבת בבית, צריכות להתגבר על טבען ולצאת לשטח, כי השליחות החינוכית קודמת לכל.

בהמשך הפסוק ישנן כמה עצות לנשים חכמות (וגם לגברים) הרוצות לצאת לשליחות זו:

תָּרֹנָּה = מהשורש רנן, מלשון רִנָּה, שירה המביעה שמחה. כשיוצאים החוצה לקרוא לתלמידים, יש לצאת בשמחה, עם חיוך על הפנים ושיר בלב. רק אישה שמרגישה שמחה והתלהבות מלימודי החכמה יכולה לעורר בתלמידים את הרצון ללמוד בעצמם. "לרוב, לימוד החכמה... לא נראה מלהיב במיוחד. אם רוצים לצייר מישהו שלומד, תמיד ידביקו לו חדר חשוך, נר קטן וגב כפוף. הפסוק הזה מתאר לנו חכמה, חוויה של לימוד, פתוחה, משוחררת ושמחה. כן, יש אפשרות ליהנות מלימוד, יש לחכמה יכולת לגרום לאדם לשמוח בה, לגרום לו להוציא אותו למרחב." (אורי בירן, "קול רינה", אתר כיפה).

נתן קול = קרא בקול רם. כשיוצאים לרחוב לקרוא לתלמידים, יש לדבר בקול רם ומלא בטחון עצמי. אישה שמרגישה בטחון עצמי בחכמה שלה, ומבינה שיש לה הרבה מה להציע והרבה מה לתרום לתלמידים, תדע גם להרים את קולה בעוז, על-מנת להתגבר על כל הרעשים שברחוב, להתבלט מעל כל הפרסומות והפיתויים, ולהגיע לליבם של התלמידים. "לא לחיש לה בלחישו, אלא ארים קליה בה, דאורייתא הכי בעיא, לארמא קלא" - לא ללחוש את דברי התורה אלא להרים את הקול כשאומרים אותם, שכך דורשת התורה, להרים את הקול (זוהר חלק ג דף לט עמוד ב).

המיה = קול גדול, שוטף ומטביע. השורש המה מופיע בספר משלי במשמעות שלילית למדי:

הפסוק שלנו מלמד, שגם במקומות כאלו, מקומות הומים שיש בהם פריצות ושיכרות, בראש הומיות, יש להשמיע את קולה של החכמה.

שער = מרכז החיים הציבוריים, מקום השלטון והמשפט. הפסוק מלמד, שגם במקומות כאלו, מקומות שבהם מסתובבים אנשים מכובדים ומלאי בטחון עצמי, בפתחי שערים בעיר, גם שם יש להשמיע את קולה של החכמה. "החכמה נמצאת, והיא קוראת ואומרת לנו שתמיד נדע שיש גם הסתכלות הגונה והגיונית על מה שקורה, שהתנהלויותינו בחיים לא חייבות להיות רצף של בחירות אקראיות, שיש יכולת לעשות ולהסתכל, לחיות ולהתנהג, לפעול ולהרגיש מנקודת מבט שמקורה בחכמה" (אורי בירן, "אמירה וקריאה", אתר כיפה)

החכמות פונות אל הנערים הפתיים המסתובבים ברחוב, וקוראות אליהם לשוב - לחזור וללמוד חכמה: "עד מתי פתיים תאהבו פתי?... תשובו לתוכחתי...!".

מקורות ופירושים נוספים

חכמות - כינוי לחכמה או נשים חכמות?

1. לפי רוב המפרשים, חכמות היא החוכמה המופשטת בלבד. ה'קריאה' של החכמה היא משל למסר הכללי של החכמה - לעזוב את הפיתויים, להתרחק מהלצים והכסילים (פסוק 22), ולבוא ללמוד את דברי החכמה (פסוק 23), לפני שיהיה מאוחר מדי (ראו המציאות תטפח על פניכם). המסר הזה הוא גלוי וידוע: "הלא התורה גלויה לכולם ומזהירה על קיומה" (מצודת דוד).
  • אולם, לפי זה, לא ברור מה המשמעות המעשית של הפסוק - והרי כל ספר משלי מתאר מסרים שיש בהם חכמה; מה הטעם להקדיש שני פסוקים שלמים, בתחילת הקטע, רק כדי להגיד שמדובר במסר של חכמה?
  • ועוד: אם מדובר במסר גלוי וידוע לכולם, מדוע בכלל יש צורך לכתוב אותו?
2. ייתכן שהכוונה לאֵם - אותה אם שנזכרה בתחילת הפרק - "ואל תטש תורת אמך"; האֵם היא אישה חכמה (כמו האישה החכמה שנזכרה בפרק ט), והיא יוצאת לרחובות כדי להוכיח ולהזהיר את הפתיים. אולם:
  • המשך הקטע לא מתאים להשערה זו; בהמשך הקטע נאמר (פסוקים 26-28): "גַּם אֲנִי בְּאֵידְכֶם אֶשְׂחָק, אֶלְעַג בְּבֹא פַּחְדְּכֶם. בְּבֹא [כְשׁוֹאָה] פַחְדְּכֶם, וְאֵידְכֶם כְּסוּפָה יֶאֱתֶה, בְּבֹא עֲלֵיכֶם צָרָה וְצוּקָה. אָז יִקְרָאֻנְנִי וְלֹא אֶעֱנֶה...". שמחה לאיד היא מידה רעה לכל אדם (שמח לאיד לא ינקה), קל וחומר שאינה מתאימה לאם; אף אֵם לא תשמח לאידם של ילדיה, גם אִם הם מאד פתיים; ואף אֵם לא תגיד לילדיה " לא אענה ". 
  • ועוד: אם הקריאה של האם מתחילה בפסוק 22, מדוע "בזבזו" שני פסוקים (פסוקים 20-21) רק כדי להגיד לנו שהיא קוראת? הרי, הקטע שמתאר את מוסר האב (פסוקים 10-19) מתחיל מייד ב"מוסר", ולא נאמר שם ש"האב קורא" (ראו גם מבנה משלי א).
3. והפירוש שהובא למעלה משלב את שני הפירושים: הקוראת כאן היא החכמה המופשטת, אבל הספר מתאר את הקריאה שלה על-מנת להעביר מסר לכל הנשים החכמות (והגברים החכמים), שיצאו גם הם לרחוב, ויקראו גם הם. הקטע מלמד, שגם כאשר רואים פתיים הנמצאים בחברתם של לצים וכסילים, לא צריך להתייאש - יש לקרוא לפתיים ולהסביר להם את הסכנות העומדות בדרכם, על-מנת להרחיק אותם מהחברה הרעה, ולגרום להם "לקחת את עצמם בידיים" ולהתחיל ללמוד. פירוש דומה פירש הרב אברהם בן הרמב"ם: "והחכמה הנכונה והמצויינת היא שתמריץ את בעליה ללמדה לאחרים. ואמר החכם חכמות בחוץ תרנה ברחובות תתן קולה..." (הרב אברהם בן הרמב"ם, על מידת הנדיבות).

תרנה... תתן קולה - האם גם השיעור עצמו צריך להיות ברחוב?

1. יש שלמדו מכאן, שהחכמות מעבירות את השיעור עצמו ברחוב, כך שכל העוברים והשבים יוכלו לשמוע: "יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק - לרב, ולרבה בר בר חנה. שמע רבי וכעס... מדוע עשית כך?! אמר לו [ רבי חייא ]: שכתוב חכמות בחוץ תרנה, ברחבות תתן קולה..." (בבלי מועד קטן טז:; וכן פירש רבי שמואל בר נחמני - ראו ילקוט שמעוני על הפסוק).

2. ויש שחלקו ופירשו להיפך, שהחכמות כלל אינן מדברות ברחוב - החכמה שלהן קורנת החוצה ומושכת אנשים ללמוד גם בלי צורך במילים: "כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ" (רבי, שם); "חכמות בחוץ תרונה - שעה שהחכם יושב ועוסק בתורה, הכל מרננים אחריו ואומרים אשריו לזה שלמד וזכה לחכמה. ברחובות תתן קולה - אלו תלמידי חכמים שיושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ומשמיעים את קולם בדברי תורה. בראש הומיות תקרא - מה הים הומה בגליו, אף תלמידי חכמים בשעה שיושבים ועוסקים בתורה הם הומים, ו...קולם ערב לפני הקב"ה... בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר - הוא יושב ועוסק בתורה נגד המלכים והשרים ואינו מתבייש, דכתיב ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש." (ילקוט שמעוני)

וכן יש שפירשו שהחוץ והרחובות הם משל לבתי מדרש, שבהם לומדים תורה בהרחבה, ולמעשה אין לצאת החוצה לרחוב ללמד חכמה כי אין זה מכובד: "חכמות בחוץ תרונה... בחוצה של תורה. המרגליות, היכן היא נמכרת, בחוץ [או בחנות]? כך התורה. ברחובות תתן קולה - במקום שמרחיבין אותה, בבתי כנסיות ובתי מדרשות:" (רבי יונתן בן אלעזר, ילקוט שמעוני), "פנים זה לא רק מושג גיאוגרפי או טופוגרפי. יש עולם של חוץ ועולם של פנים... יש נורמות של חוץ ונורמות של פנים... חוץ פירושו - שטחיות, רדידות ובינוניות... בחוץ מסתפקים ברמה נמוכה בכל התחומים... מטען רוחני קל, אופי מתנודד, הדגשה תמידית על החיצוניות, יצירת רושם חיצוני, חוסר אבחנה, תפילה חטופה ויבשה - כל אלו שייכים לעולם החיצוני... להכנס "פנימה" - פירושו לא רק להיכנס פיזית, אלא להיכנס לעולם רוחני אחר." (הרב יהודה עמיטל, דף קשר 668), "כדי להגיע ל" חכמות בחוץ תרנה" - להפצת התורה בכל מקום ומקצוע שבו הוא עוסק - חייב האדם לשהות בבית המדרש, בו התורה אינה מצומצמת, וההלכה, האגדה והמחשבה מורחבים למלוא עומקם." (הרב יהודה עמיטל, דף קשר 775), "הישיבה מבטיחה הפריה הדדית ודיבוק חברים של אנשים שונים עם דעות שונות ושיטות לימוד שונות, ומתוך החוויה האינטלקטואלית של הלימוד המשותף נמצאת התורה מתגדלת, מתעצמת ומתרחבת." (הרב אהרן ליכטנשטיין, דף קשר 772).

3. והפירוש שהובא למעלה נמצא בין שתי הדעות: החכמות אכן מדברות ברחוב, כפי פשט הפסוק, אבל רק כדי לקרוא לתלמידים לבוא וללמוד; הלימוד עצמו יכול להיות במקום מכובד יותר.

עוד בנושא זה, ראו האם יש לקיים שיעורי תורה באמצע הרחוב?.

פסוקים דומים וקשורים

המסר של החכמות לפתיים נזכר בפסוקים הבאים.

ראו גם: שלוש קריאות של החכמה - בפרקים א, ח, ט.

בפסוקנו נאמר שהחכמה נותנת את קולה, אך בפרק ב נאמר שהאדם צריך לתת את קולו ולקרוא לבינה, משלי ב3: "כִּי אִם לַבִּינָה תִקְרָא, לַתְּבוּנָה תִּתֵּן קוֹלֶךָ" (פירוט); ובפרק ח נאמר שהתבונה נותנת את קולה, משלי ח1: "הֲלֹא חָכְמָה תִקְרָא, וּתְבוּנָה תִּתֵּן קוֹלָהּ" (פירוט).

בפסוקנו נאמר שהחכמות מדברות גם בשערים, כלומר מביעות את דעתן גם בענייני הציבור, אך בפרק כד נאמר שהאויל - השטחי - אינו מודע לכך ואינו מדבר דברי חכמה בשער, משלי כד7: "רָאמוֹת לֶאֱוִיל חָכְמוֹת,בַּשַּׁעַר לֹא יִפְתַּח פִּיהוּ" (פירוט)


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

  • פתיים לצים וכסילים / אורי יעקב בירן, נקודת חיבור.
  • "הרואה אווז בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר: חכמות בחוץ תרונה" (בבלי ברכות נז.)
  • "אין בונין בית הכנסת אלא בגובהה של עיר, שנאמר: בראש הומיות תקרא" (תוספתא מגילה פרק ג)
  • ספר גן נעול: "חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה" (משלי א' כ'): ביאור ספר היצירה: "בראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר עד מתי פתים תאהבו פתי ולחלוי"ד (ולצים לצון ... (cache)
  • מכללת לפשיץ: בראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר" (א, כ-כא). אין כאן יעד מוגדר, והשומע ישמע. קריאה זו מה טיבה? להלן ננסה לעמוד על מהותה. ... (cache)
  • "חכמות בחוץ וגו'. שלמה המלך ע"ה הראה לנו בכתובים האלו, ובכתובים אחרים שהביא בענין זה, שתורתינו הקדושה דרך משל צועקת לבריות ומכרזת להם עלבונה, שהיא כרוכה ומונחת בקרן זוית אין דורש ואין מבקש לה. וכמו שאמרו חז"ל בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ולכן אמר בכאן חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה. ומה שאמר חכמות לשון רבים, ואמר אחרי כן תרונה ותתן ותקרא לשון יחיד, להורות שתורתינו הקדושה שלימה ותמימה, וכל החכמות כלולות בה. כמו שאמר במקום אחר חכמות בנתה ביתה. שנאמר על התורה שבה נברא העולם. ורמז לחמשים שערי בינה הכוללין שכל שער ושער יש חכמה בפני עצמה, ואמר חכמות ואחר כך בנתה חצבה. ובאלו הכתובים שהתחלנו הודיענו שלמה, כי התורה קורא לבני אדם. ועשה מהם ארבעה חלקים, אמר תחלה חכמות בחוץ תרונה, ואחר כך ברחובות תתן קולה, ואחר כך בראש הומיות תקרא, ואחר כך בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר, כנגד ארבעה זמני האדם, הילדות, והבחרות, והישישות והזקנה. ואמר תרונה, כנגד הילדות שהם עד עשרים שנה שהרתיחה בהם והם רחוקים משער המלך לשון רנה והכרזה, כמו ותעבור הרנה, ואמר תתן קולה, כנגד הבחורים שהן מבן עשרים ועד ארבעים שהם קרובים שאין בהם הרתיחה כל כך ומספיק להם נתינת קול בלבד. ואמר תקרא, כנגד הישישות מבן ארבעים ועד ששים שאינן צריכין נתינת קול אלא קריאה בלבד. ואמר תאמר, כנגד הזקנות שאינן צריכין אלא אמירה שהיא בנחת שאפילו דבור אינן צריכין." (דרשת ר"י אבן שועייב לפרשת צו ולשבת הגדול).

תגובות