לב נבון יבקש דעת, ופי כסילים ירעה איוולת

קוד: ביאור:משלי טו14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי טו14: "לֵב נָבוֹן יְבַקֶּשׁ דָּעַת, ופני[וּפִי] כְסִילִים יִרְעֶה אִוֶּלֶת"

לב של אדם נבון מבקש (מחפש) תמיד לדעת את כל האמת - הנבון מברר את המידע בליבו לפני שהוא מפרסם אותו; 

ולעומתו, פה של אנשים כסילים אוהב להתרועע עם איוולת (שטחיות) - הם מפרסמים מידע שטחי לפני שבדקו אותו.

עצות

כשאנחנו שומעים בתקשורת ידיעה שסותרת את השקפת העולם שלנו, אנחנו מייד מזכירים שצריך להתייחס לידיעה בעירבון מוגבל, שהרי לא כל מה שאומרים בתקשורת הוא נכון. אבל כשאנחנו שומעים ידיעה שמתאימה להשקפת העולם שלנו, למשל: כשפוליטיקאי מהמחנה השני נאשם בשחיתות, אנחנו משום-מה שוכחים ש"לא כל מה שאומרים בתקשורת הוא נכון", ויש לנו נטיה לקבל את הידיעה בלי לבדוק לעומק האם היא אכן נכונה:

לב = מקום המחשבות;   נבון = המוכשר לחשוב ולהסיק מסקנותביקש = רצה, השתדל למצוא; דעת = הכרות קרובה וודאית;

לב נבון יבקש דעת = אדם נבון משתדל תמיד לגלות את העובדות המדוייקות והוודאיות.

כסיל = השונא חכמה; רעה = מלשון רע, חבר; ירעה =  מתרועע ומתחבר עם-: "יעשה את האולת לריע וחבר, להיות רגיל עמה" (מצודות); איוולת = שטחיות;

ופני/ופי כסילים ירעה איוולת = אדם כסיל מתחבר ומתיידד עם השטחיות, הוא אוהב ידיעות שטחיות שאינן דורשות ממנו להתעמק.

הכסיל מסמל גם את יצר הכסילות שנמצא בכל אחד מאיתנו, הגורם לנו להתקרב ולאהוב ידיעות שמתאימות להשקפת עולמנו ללא בדיקה מעמיקה; והפסוק מלמד אותנו להפעיל כנגדו את הנבון, את יצר התבונה שנמצא בליבנו, ולבקש דעת - לחפש ולבדוק את העובדות עד שנדע אותן בבירור, בין אם מתאימות לדעתנו ובין אם לא.

הקבלות

ניתן לראות בפסוק גם הנחיה חינוכית לאנשים שמנסים לחנך כסילים: מאחר שהכסילים מתיידדים ומתרועעים עם איוולת, מי שרוצה לחנך כסילים חייב לדבר עמם בשפה השטחית שלהם, ולנסח את דבריו בקיצור נמרץ, כמו שנרמז גם בפסוק המקביל מתחילת הפרק:

משלי טו2: "לְשׁוֹן חֲכָמִים תֵּיטִיב דָּעַת, וּפִי כְסִילִים יַבִּיעַ אִוֶּלֶת" (פירוט).

הנבון משתמש בלב (לב נבון), והחכמים משתמשים בלשון (לשון חכמים) - ראו חכמה ותבונה בגוף האדם.

יש שקישרו את פסוקנו לפסוק הקודם ו/או לפסוק הבא, המדברים על שמחה. נקרא את כל שלושת הפסוקים:

  • משלי טו13: "לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים, וּבְעַצְּבַת לֵב רוּחַ נְכֵאָה" (פירוט)
  • משלי טו14: "לֵב נָבוֹן יְבַקֶּשׁ דָּעַת, ופני[וּפִי] כְסִילִים יִרְעֶה אִוֶּלֶת"
  • משלי טו15: "כָּל יְמֵי עָנִי רָעִים, וְטוֹב לֵב מִשְׁתֶּה תָמִיד" (פירוט)

מה הקשר?

1. כדי לבקש דעת, צריך שמחה:  "רוח נכאה - ונשברת היא, על כן לא תלמוד הדעת. לב נבון שישמח ואין לו עוצב בעולם, הוא יבקש ללמוד דעת." (אבן עזרא על משלי טו יג); וראו גם את פירושו של הרב יונה גירונדי.

2. כדי לשמוח, צריך לבקש דעת: "לב נבון יבקש דעת... מבקש ומתבונן בכל דבר להשיג השכל שיש בו... כל ימי עני רעים... - עני בדעת" (רלב"ג), "... ואין לו שום דבר טוב במה להחיות ולשמח את עצמו, מאחר שאינו מקושר, רק אדרבא רחוק ונפרד מהשכל דקדושה... וטוב לב משתה תמיד - כי צריכין ליזהר ביותר להרגיל עצמו בלב טוב ובשמחה תמידית, ע"י שיסתכל רק על השכל והפנימיות החיות דקדושה שיש בכל דבר..." (נחת השולחן אורח חיים תרצז).

3. הכסיל, הרועה דברי איוולת, אומר, בין השאר, שצריך להרבות במשתאות ותענוגות, כי כך נראה מבחינה שטחית של המציאות: "'הלא ראינו ש כל ימי עני רעים?! העני, המתענה מפני ששומע לחוקי התורה, בכל זאת ימיו רעים תמיד, ומי שעושה משתה תמיד הוא טוב לב!', ומזה יוכיח שאין שכר להולך בחכמה. אבל לב נבון יבקש דעת, וישיב לו לאמור..." (מלבי"ם על משלי טו טו).

ראו גם: פסוקים נוספים על כסיל ואיוולת.

תגובות