ככלב שב על קיאו - כסיל שונה באיוולתו

קוד: ביאור:משלי כו11 בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כו11: "כְּכֶלֶב שָׁב עַל קֵאוֹ - כְּסִיל שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ"

כמו כלב, האוכל מאכלים מזיקים, ומקיא אותם, ואז שב, חוזר ונובר בקיא שלו, דולה משם את המאכלים המזיקים ואוכל אותם שוב - כך הוא הכסיל, העושה איוולת (שטות) פעם אחת, וניזוק, ואז עושה פעם שניה את אותה שטות.

עצות

אחת הטעויות שאנחנו אומרים לעצמנו היא "כבר חטאת, אז לא יקרה שום דבר אם תחטא שוב". ספר משלי מתנגד לגישה זו, וממשיל אותה להתנהגות של כלב.

לכלב ישנה תאוות אכילה מוזרה - הוא מתאווה לאכול כל דבר, אפילו דברים לא אכילים בעליל. אני מכיר כלב אחד, שבכל פעם שהוא רואה נייר טואלט, הוא קופץ עליו בתאווה ומנסה לאכול אותו. מובן שהקיבה שלו אינה מסוגלת לעכל נייר טואלט, ולכן תוך זמן קצר הוא מקיא הכל. אבל הכלב לא מבין שהוא עשה טעות - הוא מסתכל על הקיא שלו, רואה שם את נייר-הטואלט, ושוב מתאווה לאכול אותו, וכן הלאה, שוב ושוב: "הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיאם - נמאסים יותר, והוא שב עליהם לאכלם..." (רבי יונה גירונדי, שערי תשובה א ד).

והנמשל הוא הכסיל = השונא ללמוד;   שונה = עושה פעם שניה;   איוולת = מעשים שטחיים, מעשי שטות;   כסיל שונה באיוולתו = הכסיל עושה מעשי שטות, וגם כשהוא רואה את התוצאות השליליות שלהם, הוא אינו לומד אלא חוזר על אותם מעשים שוב ושוב: "... כן עניין הכסיל - כי יעשה מעשה מגונה, וכאשר ישנה בו, מגונה יותר" (הרב יונה גירונדי, שערי תשובה א ד).

כל אחד עושה טעויות; ההבדל בין אדם רגיל שטועה לבין כסיל הוא, שהכסיל חוזר על מעשי האיוולת שלו פעם שניה (ויותר).

המסקנה המעשית הפוכה מעצתו של יצר הרע: ככל שאדם חטא יותר, כך הוא צריך למהר יותר לעשות תשובה.

הקבלות

הפסוק שלנו מדבר על אדם פשוט; בנבואת ישעיהו על שרי מצרים מצאנו רעיון דומה לגבי מנהיגי העם: המנהיג הכסיל, שאין לו שום חזון ברור, שונה = חוזר שוב ושוב על מעשים אויליים, כמו שיכור התועה ושותה את קיאו, שהרי "אין אלטרנטיבה", ישעיהו יט14: "ה' מָסַךְ בְּקִרְבָּהּ רוּחַ עִוְעִים, וְהִתְעוּ אֶת מִצְרַיִם בְּכָל מַעֲשֵׂהוּ, כְּהִתָּעוֹת שִׁכּוֹר בְּקִיאוֹ" (פירוט).

דקויות

חכמי התלמוד נחלקו בפירוש הפסוק:

"תני: עבירות שנתודה עליהן ביום הכיפורים שעבר, אינו צריך להתוודות עליהן יום הכיפורים הבא; אם עשה כן, עליו הכתוב אומר ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו.

תני, ר' ליעזר אומר: הרי זה זריז ונשכר, מאי טעמיה דר' ליעזר? תהלים נא5: "כִּי פְשָׁעַי אֲנִי אֵדָע וְחַטָּאתִי נֶגְדִּי תָמִיד".

מה מקיים ר"א טעמא דרבנן ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו? - בשונה באותה העבירה.

מה מקיימין רבנן טעמא דרבי ליעזר, וחטאתי נגדי תמיד? - שלא יהו בעיניו כאילו לא עשאן, אלא כשעשאן ונמחל לו" (ירושלמי יומא פרק ח הלכה ז, וכן בבלי יומא פו ב).

1. לפי התנא רבי אליעזר בן יעקב, והאמורא רב הונא, המילה שונה משמעה "עושה פעם שניה", והפסוק מתייחס לאדם שחוזר על אותה עבירה פעמיים (ראו "עצות").

2. ולפי שאר החכמים, המילה שונה משמעה "משנן, חוזר בדבריו"; והם הסיקו מכאן, שאסור לאדם לשנן ולדבר על חטאיו יותר מדי - אם התוודה עליהם פעם אחת ביום הכיפורים, ולא חזר עליהם אחר-כך, אין טעם שידבר עליהם שוב, וזאת מכמה סיבות (מתוך "שיעורים באגדות חז"ל" על תלמוד בבלי יומא פו:, ע"פ שערי תשובה ד כא, בשם מדרש תהלים לב):

  • הדבר מראה שאינו בוטח בה' שאכן סלח לו ביום הכיפורים הקודם;
  • הדבר מראה שאינו מפשפש במעשיו ואינו שם לב אם הוא ממשיך לחטוא, אלא רק חוזר כמו תוכי על הוידוי של שנה שעברה;
  • הדבר מראה שכביכול אין לו שום עבירות חדשות;
  • מחשבה נוספת על החטא יוצרת את אותה אנרגיה של חטא, ועלולה לגרום לאדם לחטוא שוב (אלה עזרא).
וההלכה נפסקה כר' אליעזר בן יעקב, שמותר לאדם להתוודות שוב על עבירות ישנות אך אסור לו לבצע אותן שוב, וכדברי הרב יונה גירונדי (ראו "עצות").


תגובות