איך רודפים אחרי הצדק

קוד: ביאור:דברים טז20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים טז20: "צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף, לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ"

איך אפשר לרדוף אחרי הצדק, והרי צדק הוא דבר מופשט?

1. רדיפה במשמעות מושאלת - מניעת רמאות

ריש לקיש, מאמוראי ארץ ישראל, פירש (בתלמוד בבלי, סנהדרין לב:): "כתיב: 'בצדק תשפט עמיתך'. וכתיב: 'צדק צדק תרדוף'. הא כיצד? כאן בדין [שאינו] מרומה, כאן בדין * מרומה". ריש לקיש השווה את הפסוק מספר דברים לפסוק מספר ויקרא:

ויקרא יט15: "לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְּנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְנֵי גָדוֹל בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ"

בפסוק זה לא נאמר שצריך לרדוף אחרי הצדק, אלא רק שצריך לשפוט בצדק; ע"פ ריש לקיש, שני הפסוקים מתייחסים לשני סוגים שונים של משפטים:

ראו גם:

2. רדיפה במשמעות מוחשית - הליכה לדיין הטוב ביותר

באותו מקום בתלמוד (סנהדרין לב.) פירשו את ה"ּרדיפה" במשמעות מוחשית: "צדק צדק תרדף – הלך אחר בית דין יפה:  אחר ר' אלעזר ללוד,  אחר ר' יוחנן בן זכאי לברור חיל... צדק צדק תרדוף –  הלך אחר חכמים לישיבה,  אחר ר' אלעזר – ללוד,  אחר ר' יוחנן בן זכאי – לברור חיל,  אחר ר' יהושע – לפקיעין,  אחר ר' גמליאל – ליבנה,  אחר ר' עקיבא – לבני ברק,  אחר ר' מתיא – לרומי,  אחר ר' חנינא בן תרדיון – לסיכני,  אחר ר' יהושע – לגולה,  אחר רבי – לבית שערים,  אחר חכמים – ללשכת הגזית"

המשמעות של "תרדוף" היא - לך למקום שבו נמצא חכם גדול, שיש הכי הרבה סיכוי שישפוט בצדק.

ראו גם:

מקורות

ע"פ הרב חנוך גבהרד, "שיעורים באגדות חז"ל", מסכת סנהדרין.

תגובות