כמעט הייתי בכל רע

קוד: ביאור:משלי ה14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ה14 כִּמְעַט הָיִיתִי בְכָל רָע, בְּתוֹךְ קָהָל וְעֵדָה!'

 סגולות

- אחרי הנאה שנמשכה רק מעט זמן, הייתי כמעט בכל הרעות האפשריות; וזה אף התפרסם ברבים, בתוך קהל ועדה, וגרם לי בושה רבה".

 מצודות

בעבור הנאה קטנה, כשיעור היותר מועט, הייתי עתה בכל רע בתוך קהל רב ועדה גדולה, בפרסום רב.


 דקויות

הפסוק מתאר את דברי החרטה של החוטא שהגיע למסקנה שבזבז את חייו לשווא.

כִּמְעַט הייתי בכל רע - למה רק "כמעט"?

1. בלשון ימינו, כשאומרים "כמעט א" מתכוונים שהמצב קרוב מאד למצב א, אבל עדיין לא א, כמו בתהלים קיט87: "כִּמְעַט כִּלּוּנִי בָאָרֶץ, וַאֲנִי לֹא עָזַבְתִּי פִקֻּודֶיךָ".

* 'הייתי כמעט בכל הצרות האפשריות, "כפשע ביני ובין גיהנם" (רש"י)'.

* 'כמעט כל ימיי הייתי ברע, אבל לפחות בסוף ימיי נזכרתי להתחרט ולעשות תשובה'.  "ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה - אף על פי שאינה תשובה מעולה, מוֹעלת היא לו, ובעל תשובה הוא" (רמב"ם הלכות תשובה ב א).

2. בלשון המקרא, המילה "כמעט" מציינת גם זמן מועט וקצר, כמו בישעיהו כו20: "חֲבִי כִמְעַט רֶגַע עַד יעבור[יַעֲבָר] זָעַם".   'תוך זמן קצר הגעתי לכל הצרות האפשריות: ההנאה נמשכה מעט זמן, ומייד התחלפה בסבל.'

3. והמפרשים פירש שהמילה "כמעט" היא תיאור סיבה: "בשביל דבר מועט הייתי עכשיו בכל רע" (ר' יוסף קרא, מובא ברש"י; וכן מצודות);    "על דבר מעט, שהוא תאות העולם הזה, שאינם שוים כלום, ואינם מתקיימים רק זמן מועט... בעבור מעט עונג הזה מכרתי את הבכורה עד שהייתי בכל רע, שבאו עלי כל הרעות, וההפסד יותר מן הריוח" (מלבי"ם).

בתוך קהל ועדה - מה הקשר?

1. 'לא רק שבאו עליי צרות ואסונות - זה אף קרה בגלוי ובייש אותי ברבים,  "וגם שבאו רעותי בפרהסיא, בתוך קהל ועדה, וכדי בזיון וקצף" (מלבי"ם).'

2. 'חטאתי בסתר וכמעט חטאתי גם בגלוי "לעיני הכל... שכמעט הסיר לגמרי את מסוה הבושה מעל פניו וחטא לעיניהם... כמעט לרמוז אל המעט של מורא מלכות, שהוא חסם את זדונו שאל יחטא בפרהסיא" (רמ"ד ואלי)'.

3. קָהָל - מלשון קהילה, עֵֵדָה - מלשון עדים.  אלה שני גורמים המסייעים לאדם להתגבר על היצר: קהילה תומכת המחזקת אותו בעבודת ה', ועדים הרואים אותו ומזהירים אותו מפני החטא.   'כמעט הייתי בכל רע - אבל כיוון שהייתי בתוך קהל ועדה, זכיתי לפחות בסוף ימיי להתחרט ולשוב' (ע"פ גליה).

 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות