היום אתה שונא תוכחות, אבל מחר תתחרט

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ה12 וְאָמַרְתָּ 'אֵיךְ שָׂנֵאתִי מוּסָר, וְתוֹכַחַת נָאַץ לִבִּי,

 סגולות

- ואז תאמר בליבך: "איזה טיפש הייתי! איך שנאתי את הטפות המוסר, וליבי נאץ (זלזל ובזה את ה)תוכחה שאמרו לי כדי להציל אותי מהפיתוי -

 מצודות

ואמרת: איך שנאתי מוסר, ותוכחת נאץ לבי (מאס לבי לבזותה)!


 הקבלות

בתלמוד מתוארת תמיהתם של הצדיקים והרשעים לעתיד לבוא, (בבלי סוכה נב.): "דרש רבי יהודה: לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים - נדמה להם כהר גבוה, ורשעים - נדמה להם כחוט השערה.  הללו בוכין והללו בוכין; צדיקים בוכין ואומרים 'היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה?!' ורשעים בוכין ואומרים 'היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה?!' ואף הקב"ה תמה עמהם , שנאמר", זכריה ח6: "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת כִּי יִפָּלֵא בְּעֵינֵי שְׁאֵרִית הָעָם הַזֶּה בַּיָּמִים הָהֵם, גַּם בְּעֵינַי יִפָּלֵא נְאֻם ה' צְבָאוֹת" (פירוט).  

לאחר מעשה, התאוות נראות לרשע כל-כך קטנות ולא חשובות, שהוא לא מצליח להבין איך נפל בפח, ושואל "איך?!".

 דקויות

איך שנאתי מוסר?!

1. לפי הפשט, איך היא מילת קינה, כמו באיכה א1: "אֵיכָה יָשְׁבָה בָדָד הָעִיר רַבָּתִי עָם?!" (פירוט). האדם שבצעירותו חשב שהוא יודע הכל יותר טוב מכולם, בזקנתו מקונן על עצמו - הוא מקונן על כך שלא שמע לתוכחותם של החכמים, והפסיד את חייו.

2. באופן מילולי, איך היא מילת-תמיהה. אבל מה יש כאן לתמוה? הרי ידוע ש"יצר לב האדם רע מנעוריו", והוא מפתה אותו לפרוק עול!  אלא התמיהה היא על יצר הטוב - "איך אפשר שהסכים עם היצר הרע לשנוא את המוסר ולנאוץ את התוכחות?!... וזהו שאמר: ותוכחת נאץ ליבי... כי הטוב [שנקרא לב] היה צריך להתגבר על הרע!" (רמ"ד ואלי).  

3. בנוסף למשמעות הפשוטה, הפסוק כולל גם אזהרה סמויה להורים ולמחנכים: אל תשניאו את התוכחות על ילדיכם ותלמידיכם - אל תדברו באופן שיגרום להם לשנוא מוסר! דברו אליהם בדברים היוצאים מתוך הלב ונכנסים אל הלב (ע"פ גליה).

 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות