סיכום משלי ה

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
סיכום פרק ה

 סגולות

בני, הקשב לחכמתי כדי שתהיה מודע לסכנות! ישנן נשים זרות הזוממות לפתות אותך לניאוף, הנשיקות שלהן מתוקות והדיבורים שלהן נעימים, אולם הקשר עמן מוביל לתוצאות מרות וכואבות עד מוות, ואם תתפתה ותלך אחריהן - לא תדע איך לחזור.

לכן, בני, שמע לעצתי והתרחק מאישה כזאת! אחרת תאבד את כבודך, זמנך, כוחותיך ועצמאותך, ותהיה משועבד לתרבות נכריה. תאוות-הבשרים שלך תיעלם וגופך ייחלש, ואתה תיאנח מצער ותאמר "מדוע לא שמעתי בקול המורים המזהירים אותי? בשביל רגע קצר של הנאה, באו עליי כל הרעות שבעולם".

במקום ללכת אחרי נשים זרות, שתה את מי-האהבה רק מאשתך. היא תלד לך ילדים חכמים ובעלי השפעה. תהיה ברכה ושמחה בחיי האהבה שלכם, כמו בימי הנעורים. לאשתך תמיד יהיה כוח לאהוב אותך, וגם כשתזדקנו תמצאו חֵן זה בעיני זו.

למה לך לעשות את טעות חייך ולחבק אשה נכריה?! הרי ה' רואה את כל מעשי האדם ושוקל אותם, החוטא אינו יכול להתחמק מעונש. עוונותיו של החוטא לוכדים אותו בחברה של רשעים שאינו יכול להיחלץ ממנה, ואם לא יקבל דברי-מוסר וביקורת שיעזרו לו להסיר את עצמו מחבורה זו - הוא ימשיך לעשות שגיאות ושטויות עד יום מותו.


 הקבלות

1. הפרק רומז לשמשון הגיבור (ראו שופטים טז; ע"פ ר' אליהו שץ, פירוש אליהו על משלי). שמשון התאהב באישה זרה ושמה דלילה, והיא ניסתה פעמים רבות לפתות אותו במתיקות שיגלה לה את סודו: כי נופת תטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חכה. אולם הקשר עמה הביא על שמשון עינויים: ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות, ובסופו של דבר היא הביאה עליו את מותו: רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו.   

הפלשתים הרשעים אסרו אותו בחבלים: עוונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו ייתמך. הפלשתים האכזרים לקחו את שערו ההדור: פן תתן לאחרים הודך, ושנותיך לאכזרי. הם העבידו אותו בפרך כטוחן בבית האסורים: פן ישבעו זרים כוחך, ועצביך בבית נכרי; וברגעיו האחרונים הוא צעק בצער: ונהמת באחריתך, בכלות בשרך ושארך. הוא הצטער שלא שמע בקול הוריו שהזהירו אותו מפני בנות הפלשתים: ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ ליבי, ולא שמעתי בקול מוריי ולמלמדיי לא הטיתי אזני, ולכן היה ללעג ולקלס בתוך קהל הפלשתים: כמעט הייתי בכל רע, בתוך קהל ועדה.

אילו לפחות היה נשאר נאמן לאשתו הראשונה - אשת נעוריו - לא היה נופל בפח של דלילה: יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך... ולמה תשגה בני בזרה, ותחבק חיק נכריה?

"היזהר!", אומר החכם, "אפילו שמשון הגיבור הובס על-ידי פיתויי אישה, אז אל תשלה את עצמך שאתה תצליח להתגבר עליהם!".

2. בפרק ב הבטיח החכם, שהתבונה תעזור לך להינצל מפיתויי נשים זרות, משלי ב11-16: "מְזִמָּה תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ, תְּבוּנָה תִנְצְרֶכָּה... לְהַצִּילְךָ מֵאִשָּׁה זָרָה, מִנָּכְרִיָּה אֲמָרֶיהָ הֶחֱלִיקָה" (פירוט). בפרקנו הוא מקיים את ההבטחה, ונותן עצות מעשיות איך להיזהר מפיתויים.  גם הפרקים הבאים - פרקים ו, ז - מזהירים מפני ניאוף. פרק ה רומז לשמשון, פרק ו רומז לדוד, ופרק ז רומז ליוסף; ראו בביאור על פרק ז.

 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות