באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ

קוד: ביאור:משלי יא14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
יא14 בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם, וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ.

 סגולות

כשאין עושים תחבולות - אסטרטגיות הלוקחות בחשבון את כל המקרים האפשריים - העם עלול ליפול ולהיכשל במקרה שלא חשבו עליו מראש;    אולם כשיש הרבה יועצים, כל אחד חושב על היבט אחר של המצב, ועל מקרים אחרים שעלולים לקרות, וכך העם זוכה לתשועה.

 מצודות

כאשר לא יחשבו תחבולות בדבר המלחמה, אז יפול העם ביד שונאיו;   אולם ברוב יועץ קרובה התשועה.


 עצות

אחת הבעיות כשעושים חשבון נפש היא, שכל אחד מוצא פגמים באנשים אחרים במקום לתקן את עצמו. לפי ספר משלי, אפשר להפוך את החיסרון ליתרון:

תחבולה = אסטרטגיה - תוכנית פעולה שלוקחת בחשבון את כל המקרים האפשריים, והיא מורכבת מהרבה תוכניות שונות, כמו חבל המורכב מכמה סיבים (פירוט);   באין תחבולות יפול עם - אם מסתפקים בתוכניות חלקיות ושטחיות, ולא עושים תחבולות הלוקחות בחשבון את כל המקרים האפשריים, יש סיכוי רב ליפול במקרה שלא חשבנו עליו.

ותשועה ברוב יועץ - כדי לפתח תחבולות יש צורך ביועצים רבים - כל יועץ רואה רק חלק מהמציאות וחושב רק על חלק מהמקרים, ולכן רק ברוב יועץ אפשר לוודא שתהיה לנו תשועה מכל הצרות האפשריות (מצודות, רבי יונה גירונדי).

פשוטו של מקרא מתייחס לתחבולות חומריות, בתחום הכלכלה, יחסי החוץ והבטחון השוטף. אולם, חז"ל דרשו שהפסוק מדבר גם על תחבולות רוחניות: "כשהצרה באה על ישראל, ואינן נותנין לב להבין להתענות ולעשות תשובה, ייפול עם" (רש"י). גם העוונות, כמו התחבולות, נמשלו לחבל, ישעיהו ה18: "הוֹי מֹשְׁכֵי העון בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא, וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה" - כי בדרך-כלל, מצב רוחני ירוד נובע משילוב של הרבה חטאים שונים; לכן, גם כדי לעשות תשובה דרושים יועצים רבים - כל אחד רואה את החטאים של אנשים מהזרמים האחרים...

בתלמוד דרשו את הפסוק גם על תחבולות שכליות: רב שילא, אחד האמוראים, הוציא פסק הלכה תמוה. רב רצה להחרים אותו, אבל שמואל חברו אמר לו שכדאי קודם לשאול אותו מדוע פסק כך. כשהתברר שהיתה לו סיבה טובה, "קרי רב עליה דשמואל: ותשועה ברוב יועץ" (בבלי יבמות קכא.) - ההתייעצות תמיד מועילה להציל אדם ממכשול.

 הקבלות

הפסוק שלנו עוסק בתחבולות הנעשות בזמני שלום, למשל בתחום הכלכלה, יחסי החוץ והבטחון השוטף; פסוק דומה עוסק בתחבולות הנעשות בזמני מלחמה, משלי כד6: "כִּי בְתַחְבֻּלוֹת תַּעֲשֶׂה לְּךָ מִלְחָמָה, וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ". ראו עוד על הכנות למלחמה בספר משלי.

הפסוק הקודם (פסוק 13) עוסק בשמירת סודות; מסמיכות הפסוקים ניתן להסיק, שיש להשקיע במיוחד בתחבולות שמטרתן למנוע את דליפת הסודות; ראו משלי טו22: "הָפֵר מַחֲשָׁבוֹת בְּאֵין סוֹד, וּבְרֹב יוֹעֲצִים תָּקוּם" (פירוט).

 דקויות

אחת הבעיות כשעושים חשבון נפש היא, שכל אחד מוצא פגמים באנשים אחרים במקום לתקן את עצמו. לפי ספר משלי, אפשר להפוך את החיסרון ליתרון:

תחבולה = אסטרטגיה - תוכנית פעולה שלוקחת בחשבון את כל המקרים האפשריים, והיא מורכבת מהרבה תוכניות שונות, כמו חבל המורכב מכמה סיבים (פירוט);   באין תחבולות יפול עם - אם מסתפקים בתוכניות חלקיות ושטחיות, ולא עושים תחבולות הלוקחות בחשבון את כל המקרים האפשריים, יש סיכוי רב ליפול במקרה שלא חשבנו עליו.

ותשועה ברוב יועץ - כדי לפתח תחבולות יש צורך ביועצים רבים - כל יועץ רואה רק חלק מהמציאות וחושב רק על חלק מהמקרים, ולכן רק ברוב יועץ אפשר לוודא שתהיה לנו תשועה מכל הצרות האפשריות (מצודות, רבי יונה גירונדי).

פשוטו של מקרא מתייחס לתחבולות חומריות, בתחום הכלכלה, יחסי החוץ והבטחון השוטף. אולם, חז"ל דרשו שהפסוק מדבר גם על תחבולות רוחניות: "כשהצרה באה על ישראל, ואינן נותנין לב להבין להתענות ולעשות תשובה, ייפול עם" (רש"י). גם העוונות, כמו התחבולות, נמשלו לחבל, ישעיהו ה18: "הוֹי מֹשְׁכֵי העון בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא, וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה" - כי בדרך-כלל, מצב רוחני ירוד נובע משילוב של הרבה חטאים שונים; לכן, גם כדי לעשות תשובה דרושים יועצים רבים - כל אחד רואה את החטאים של אנשים מהזרמים האחרים...

 פרק יא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות