סיכום משלי כה

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
סיכום פרק כה

 סגולות

אלה המשלים ששלמה כתב בשפות זרות, ואנשי חזקיהו מלך יהודה תרגמו לעברית.   זהו כבודו של המלך, שאנשיו חוקרים ומגלים דברי חכמה.   וכדי לשמור על כבודו, המלך צריך לסלק מעליו כל פקיד רשע.

אל תידחף להתמנות לתפקיד בכיר לפני המלך; אם אתה מתאים - המלך כבר יקרא לך, ואם אתה לא מתאים - תימנע מהשפלה.   אם יש לך סיכסוך עם מישהו - אל תמהר לפרסם את הסכסוך ברבים, שמא יתברר שאתה טועה ותהיה לך השפלה.

למד את חכמת הדיבור - אמור דברי-חכמה בצורה יפה ונעימה לשומע.   היה נאמן במילוי תפקידיך ואמין בקיום הבטחותיך, ותהיה אהוב וחשוב כמו הגשם.   בדבריך עם קצינים בכירים, דבר בסבלנות וגלֵּה גמישות.   שמור על איזון ביחסים חברתיים, אל תעיק על חבריך בביקורים תכופים. 

המעיד עדות שקר מזיק לסביבתו אבל גם לעצמו;   הבוגד בעמו מזיק לסביבתו אבל גם לעצמו.   שירים יפים עשויים לשמח אנשים עצובים, אבל עלולים גם לעצבן ולהזיק.

אם הגעת לתפקיד בכיר, אל תנצל אותו כדי להתנקם ביריביך, להיפך, תן להם לאכול ולשתות, כך גאוותם תיפגע והם לא יוכלו להתחרות בך.   אל תכעס על יריביך כי הם עלולים להתנקם בך בדברי סתר.   אל תתן לאף אחד לסבך אותך במריבות - גם לא לאשתך.

מסור דרישת-שלום מאנשים רחוקים - זה מאד משמח.   אל תאפשר לצדיקים להיכנע לפני רשעים.   אל תקפיד יותר מדי על כבודך - זה לא מכובד.   שמור על סבלנות ואיזון במחשבה, ברגש ובדיבור - זה ישמור עליך כמו חומה.


 פרק כה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות