חסד = מעבר לחובה

קוד: חסד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

המילה חסד מציינת מעשה של עזרה לזולת.

ה' עושה חסד עם בני אדם, כלומר עוזר להם:

אנשים עושים חסד עם אנשים אחרים, כלומר עוזרים להם:

וגם עם ישראל עושה חסד עם ה':

לפי המפרשים, בלשון המקרא ישנו הבדל בין שני סוגים של עזרה לזולת: עזרה לזולת הנובעת מחובה, כגון התחייבות או הכרת טובה - נקראת אמת; ועזרה לזולת שהיא מעבר לחובה נקראת חסד:

ראו גם חסד - אמת.

יש שפירשו שהמילה חסד משמשת גם במשמעות של חרפה (ראו: חסד = לובן = בושה = מעשה מביש):

לעיון נוסף

תגובות