חכמה ותבונה במפגשים פנים אל פנים

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ח3 לְיַד שְׁעָרִים לְפִי קָרֶת, מְבוֹא פְתָחִים תָּרֹנָּה:

 סגולות

- ליד השערים, ליד הפֶה (הפתח) של הקרת (העיר), ובשבילים שבהם באים אל פתחי הבתים, שם מרננת החכמה ומשמיעה את קולה:

 מצודות

- והוא ליד השערים (סמוך אל מקום השערים) אשר לפתח הקריה (העיר) העשויים לבוא בפתחיה, כי השערים ההמה פתוחים ועומדים ולזה רבים נכנסים ויוצאים בהם;    שמה תרונה (מכרזת) החכמה את אמריה.    וכל זה הוא ענין מליצה, לומר: הלא שבחה ידוע וכאילו מכרזת בפרסום רב.


 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות